Soul retrieval

Stärk kontakten med själen och avsluta negativa energiband

För att må bra och stå i vår fulla kraft behöver vi vara hela känslomässigt. Det innebär att kapa negativa energiband och släppa blockeringar som står i vägen för lyckan. Med denna energihealing får du hjälp att återansluta med aspekter av dig själv som har gått vilse eller som du omedvetet har "gett bort", samtidigt som negativa energiband avslutas. Sessionen helar ditt eteriska energifält utifrån den livsväg som din själ har valt i detta liv. Det är en upplevelse av att komma närmare sig själv och att få ökad självkänsla och harmoni. Integreringen görs genom intuitiv- och shamansk healing. Stärkande budskap förmedlas. 

Sessionen kan hjälpa den som upplever någon eller flera av nedan punkter:

 • Bristande självkänsla och tillit till sig själv
 • En ständig rastlöshetskänsla eller svårt att "bara vara"
 • En känsla av att vara avdomnad/inte riktigt närvarande i sitt liv
 • Beroendeförhållanden till mat, andra människor, alkohol, droger, spel eller andra aktiviteter
 • Tomhetskänsla eller känsla av meningslöshet
 • Förvirring och en känsla av att inte känna dig själv
 • Diffus ångest och oro
 • En känsla av att vara påverkad av energi från tidigare liv
 • Svårigheter att förstå varför något "blir som det blir" med en känsla av att ständigt hamna i jobbiga situationer
 • Återkommande mardrömmar


BOKA OCH HITTA.

Sessionen tar 1,5-2h. Vill du ställa generella frågor via telefon, maila ditt telefonnummer så ringer Angela upp. Vill du ställa frågor om din livssituation är du välkommen att boka tid för en konsultation. Många hör av sig och vill ha spontan rådgivning via telefon. Tyvärr finns inte möjlighet till det.  

 För dig som vill fokusera på att kapa negativa energiband och hur du skyddar ditt energifält finns sessionen Rensning.

TESTIMONAL

"Helt magiskt"

"Alltså detta var helt magiskt. Förstår inte att jag kunde slappna av så här bra. Är nästan slö, fast förväntansfull på samma gång. Känslorna är överallt, samtidigt som jag känner mig helt lugn. Armarna känns lättare. Känner igen mig precis i vad du beskriver som jag har att jobba med".

Vanliga frågor

 • Vad innebär det att stärka kontakten med själen?
I traditionell shamanism kallas denna typ av healing för att ”förlorade själbitar” hämtas hem. Förlusten kan till exempel ha skett på grund av att en själsbit har fastnat i en traumatisk händelse (i ett nuvarande eller tidigare liv). Ur det neo-shamanska perspektivet, som influerats av kvantfysik, så är det viktigt att förstå att du inte kan förlora något av din själ. Du är din själ. Men på samma sätt som vi kan tappa kontakten med olika personlighetsdrag (ofta våra kreativa och lekfullare sidor i takt med ökad ålder) så kan jaget/egot få en försvagad kontakt med själen. I sessionen får du hjälp att återställa kontakten med denna förträngda energi. Som små barn föds vi med öppna hjärtan och en omedelbar kontakt med själen. Det gör oss sårbara. Livets törnar, kränkningar och övergrepp gör att vi stänger hjärtat. Det är en överlevnadsmekanism, men till priset av att det försvagar kontakten med själen.

 • Används shamanska attribut som skallra och trumma eller hur går det till?
Healingen utgår ifrån vad du behöver och följer inte någon manual, d v s att jag arbetar intuitivt. Mitt främsta redskap är mitt medvetande som i kvantumfältet möter din eteriska, mentala, astrala och kausala (högre) energi. För detta behövs inga redskap i den yttre verkligheten.  Det kan inverka avslappnande på klienten med lätt beröring, ljud eller annan meditation som inledning, det avgörs från fall till fall. Även tarotkorten kan användas som komplement.

 • Vad innebär det att frigöra och avsluta negativa energiband?
Minst lika viktigt som att ”hämta” något som lämnats kvar så kan sessionen handla om att släppa ut något som stängts in, till exempel energiminnen av rädsla, sorg eller vrede. Negativa energiband kan ha skapats i en relation till en tidigare partner eller förälder. Det kan även bestå av "karmiska" relationer från tidigare liv som gör att vi dras till negativa människor eller situationer, eller så bär vi på negativ energi från förfäder. Det kan även handla om våra egna skuggor från tidigare liv som gör sig påminda i detta liv. Det är möjligt att blir fri från dessa inflytanden och lära sig att skydda och öppna sitt hjärta, samtidigt som man stärker kontakten med sin själ och hela universums medvetna och upplysta energi.

 • Sker manipulation av energifältet?
Du har en fri vilja. För att en soul retrieval ska få ett bestående resultat är det viktigt att förstå att vi alltid har en fri vilja. Det finns ingen kraft utanför oss själva som kan påverka oss utan vår (omedvetna) tillåtelse. På samma sätt som vi kan ge bort vår kraft till andra människor i vår fysiska värld, kan vi omedvetet ge bort vår kraft till andliga inflytanden. Genom att få kunskap och bli medveten om dig själv blir du mästare i ditt eget liv. Min roll är att underlätta den processen. Sessionen kommer att skapa frihet och lättnad, men för att du inte ska återskapa destruktiva mönster är det viktigt att du förstår din egen del i skapandet av din verklighet.

 • Hur vet du när ett negativt energiband är borta?
Som medial empat känner jag när det finns energi runt en person som inte är bra för den personen. Jag känner även när energin har lämnat. En klarkännande person är inte beroende av att se energin i en viss form. Jag börjar alltid med att närma mig energin genom känslan. Helande kommer att ske oavsett vilken etikett jag sätter på det och jag arbetar utifrån grundprincipen att alla andliga intryck filtreras genom en individs personliga dynamik. Samma andliga energier kan därför ta en gestalt för mig, men tolkas på ett annat sätt av klienten. Det är alltid klientens egen upplevelse som är viktigast och jag kan bidra med mitt perspektiv på hur jag uppfattar det.

 • Vad skiljer soul retrieval från en reikibehandling?
Reiki är en utstrålande healingform som går dit den behövs som bäst i individens energisystem. Den passar särskilt bra för den som känner sig trött, stressad eller har smärta. Soul retrieval sessionen innehåller Reiki i kombination shamansk och intuitiv healing som skapar avslut och stärker kontakten med själen. Själshämtning och avslut kan hjälpas med bara Reiki eftersom Reiki hjälper och balanserar oss där vi behöver det som mest, just för tillfället.  Men om du vill ha fokus på att få ett komplett avslut från till exempel en tidigare partner, tidigare liv eller förfäder så kan en soul retrieval hjälpa dig längre i processen eftersom denna session arbetar djupgående på ett område.

ALLA BEHANDLINGAR OCH SAMTAL SKER UNDER SEKRETESS. 

Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.