Rensning och husrensning

Vi är omgivna av energier på olika frekvenser och det är inte ovanligt att energi fastnar på energikroppen eller stannar kvar på platser. Det går att ta bort oönskad energi och även skydda sig och sitt hem. Platser kan bära på energiminnen från tidigare husinvånare eller dras med vilsna själar som "fastnat" i den astrala sfären mellan himmel och jord. Vi själva kan bära på skuggor från tidigare liv eller energi som fastnat på oss i detta liv av någon anledning.  Denna shamanska- och intuitiva healing lokaliserar och frigör - extraherar - energin. Samtidigt görs en energibalansering med Reiki. Sessionen avslutas med individanpassade tips på hur du ska skydda dig själv/ditt hem för framtiden. 

Sessionen kan hjälpa den som upplever någon eller flera av nedan punkter:

  • Återkommande mardrömmar eller en känsla av att bli väckt av något/någon på nätterna
  • En känsla av att vara trängd eller fångad
  • En känsla av att vara påverkad av tidigare liv, negativa "spells" eller "imprints"
  • Stark ambivalens i förhållande till vad du egentligen vill med ditt liv eller dina relationer 
  • Beroendeförhållanden till mat, andra människor, alkohol, droger, spel eller andra aktiviteter
  • Diffus ångest och oro

BOKA OCH HITTA.

Sessionen tar 1,5-2h. Vill du ställa generella frågor via telefon, maila ditt telefonnummer så ringer Angela upp. Vill du ställa frågor om din livssituation är du välkommen att boka tid för en konsultation. Många hör av sig och vill ha spontan rådgivning via telefon. Tyvärr finns inte möjlighet till det.

Pris för husrensning beror på platsen. 
TESTIMONAL

"Skönt att sova bättre"

"Detta var bra grejer. Inga mer plötsliga väckningar på nätterna, det är väldigt skönt att sova bättre. Känner mig harmonisk. Intressant att förstå mer om tidigare liv som påverkat mig."

Vanliga frågor

  • Används shamanska attribut som skallra och trumma eller hur går det till?
Healingen utgår ifrån vad du behöver och följer inte någon manual, d v s att jag arbetar intuitivt. Mitt främsta redskap är mitt medvetande som i kvantumfältet möter din eteriska, mentala, astrala och kausala (högre) energi, samt de energier som finns kopplat till dig. För detta behövs inga redskap i den yttre verkligheten. Det kan inverka avslappnande på klienten med lätt beröring, ljud eller annan meditation som inledning, det avgörs från fall till fall.

  • Hjälper healingen mot "besatthet"?
Alla har en fri vilja. För att bli påverkad av spirituella energier krävs alltid din (omedvetna) tillåtelse. Vi kan välja att "bjuda in" det som inte är bra för oss, men för det mesta sker det helt omedvetet. Det går att jämföras med att du själv väljer hur du förhåller dig till människors negativitet i den fysiska världen. På samma sätt som vi kan ge bort vår kraft till andra människor i vår fysiska värld, kan vi omedvetet ge bort vår kraft till andliga inflytanden. En del har svårare än andra att blockera negativitet. Det är inte "fel" på dig för att du dragit på dig negativ energi, en del är helt enkelt känsligare än andra. Sessionen identifierar vad som stör i ditt energifält, tar bort det och så får du tekniker för att hålla dig fortsatt fri. Det är även viktigt att förstå att de negativa energierna är något som drabbar vårt eget välmående. Andlig energi kan inte styra dig eller få dig att göra dumma saker mot andra, det är bara ditt eget ego som kan.

  • Hur vet du när energin är borta?
Som medial empat känner jag när det finns energi runt en person som inte är bra för den personen. Jag känner även när energin har lämnat. En klarkännande person är inte beroende av att se energin i en viss form. Jag börjar alltid med att närma mig energin genom känslan. Helande kommer att ske oavsett vilken etikett jag sätter på det och jag arbetar utifrån grundprincipen att alla andliga intryck filtreras genom en individs personliga dynamik. Samma andliga energier kan därför ta en gestalt för mig, men tolkas på ett annat sätt av klienten. Det är alltid klientens egen upplevelse som är viktigast och jag kan bidra med mitt perspektiv på hur jag uppfattar det.

ALLA BEHANDLINGAR OCH SAMTAL SKER UNDER SEKRETESS.

Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.