Distanskurser Stärk din inre mästare med uråldrig visdom

Reiki är en mjuk avslappningsmetod som lindrar smärta, stress, och oro. Metoden har uråldriga rötter i Japan men passar alla oavsett livssyn. Behandlingen stärker kroppens självläkande förmåga och ger emotionellt helande. Många säger att de känner sig som pånyttfödda efter en behandling - kropp, själ och sinne når balans på ett sätt som är exakt rätt för dig. I steg 1 lär du dig självhealing och att ge healing till andra. Den som önskar en djupgående spirituell utveckling kan fortsätta med steg 2 och 3.  Angelas Reikikurser innehåller även kompletterande inslag med österländsk visdom och nyandliga infallsvinklar. Lär dig mer om kundalinikraften, chakrasystemet och de subtila energikropparna.

Japansk klassisk healingtradition

Reiki 1

Efter det första steget som är ingången till Reiki (shoden på japanska), kan du ge Reiki till dig själv, andra personer och även till djur (till exempel en hund eller häst som lider av stress eller spänningar). Du lär dig Reikins grundläggande tekniker och får tillgång till Reikins kraftsymbol. Mer.

Reiki 2

Efter det andra steget, fortsättningen/okuden, kan du ge Reiki på distans och får tillgång till de två andra Reiki symbolerna, distanssymbolen och harmonisymbolen. Du lär dig hur energin fungerar oberoende av tid och rum och kan läka det förflutna och transformera framtiden.  Mer.

Reiki 3 Master

Efter det tredje steget, lärare/shinpiden, har du även tillgång till mastersymbolen och blir Reiki Master. Det innebär att du kan lära ut Reiki till andra. Du får en fördjupning i hur du blir mästare i ditt eget liv och kan förmedla urkunden vidare. Mer.

21-dagars intensivkurs

 

Få ett koncentrat av det bästa från Angelas kurser och healing med 21-dagars chakrabalansering. Vill du lära dig att stärka din energi, inte faller offer för andras energier eller vara tyngd av misstag i detta liv och andra inkarnationer? Alla trauman kan läkas och att det går att ta kontroll över sin framtid. Denna kurs är designad för empater, högkänsliga, medberoende och prestationsprinsessor/prinsar. Angela har studerat många metoder och tekniker och lärt sig den långa vägen att det finns inga "healingkoder". Energiobalans kan inte avhjälpas på samma sätt för alla eftersom det beror på hur just din obalans ter sig. Detta program hjälper dig att finna din väg.
Nästa omgång startar snart. Läs deltagarnas kommenterar från förra omgången.

 
För dig som kommit en bit väg

Kallar mastersymbolen på dig? 

Det sägs att det är Reikins mastersymbol som väljer dig, inte du som väljer den. En del tror att mastergraden innebär slutstadiet av andliga "studier". Det är tvärt om! Det är början på en resa där du hittar din inre mästare och går på ljusets väg mot ökad upplysning.  Resan handlar om att avlägsna saker och förhållanden som inte är nödvändiga, för att istället omfamna sanningen om din existens på detta jordplan. Det gäller att stå emot rädslan om vad andra ska tycka eller tänka, eller hur du ska klara dig avseende materiella ting. Att omfamna ovissheten med tro och en klar intention för att nå fram till transcendens.

Hur vet man om mastersymbolen kallar på en? Du vet när du lyssnar med hjärtat. En Reiki Master känner sitt kall.

Reiki till Mikao Usuis ära

En vanlig fråga är vilken Reiki man ska välja och finns högre/läge eller bättre/sämre Reiki? 

Bilda dig en egen uppfattning genom att prova flera grenar. Sanningen är subjektiv, i synnerhet när det gäller metafysiska frågor. Universum skapas och styrs av medvetna avsikter. Detta är grundfilosofin i synsättet på människan som en energivarelse, enligt mig. 

Reikin är tyvärr inte förskonad mot dogmatiska, fixerade uppfattningar. En karismatisk lärare kan skapa en skara anhängare som hålls samman av det som kallas för "grupptänkande" inom psykologin. Personer i kretsen slutar att tänka själva. Ledarens syfte är att få bekräftelse och/eller kommersiella intressen. Att argumentera och vända och vrida på frågor brukar av dessa lärare ses som att man inte "tänker positivt" eller har tillräckligt "hög frekvens". Detta är religiösa sekt-tendenser enligt min uppfattning.

Att kategorisera olika riktningar som högre/bättre tappar tyvärr hela poängen med Reiki. Energin integreras olika beroende på mottagarens mognadsnivå. All energi kommer från samma källa och är var människas födslorätt. Det faller på sin egen orimlighet att en enskild person exklusivt kan kanalisera en viss frekvens och sedan dessutom göra "uppgraderingar" av den energin. All energi finns redan tillgänglig för alla i ett stort evigt nu, ur ett kvantfysiskt perspektiv. Initieringar skapar en portal/genväg till detta eviga flöde. Jag har haft elever som efter initiering sagt att "Jag känner igen detta, jag hade det redan inom mig men det är tydligare nu för mig vad det handlar om". Många får spontana initieringar i läkande energier på grund av livskriser eller paranormala upplevelser. Du behöver inte bli initierad i Reiki för att ge energihealing! 

Av etiska skäl håller jag kurser i reikiinriktningar som inte är varumärkesskyddade. Jag stå för ett öppet och samarbetsinriktat förhållningssätt och min erfarenhet är att allt som är hundra procent ljus och kärlek är av högsta vibration. Initieringen kan göras både traditionellt eller med en modernare placeringsteknik även i Usui Reiki, det väljer eleven själv. Jag initierar med flera tekniker, men tycker om den "gamla" eftersom den är mer ceremoniell. Resultatet av initieringen har ingenting med valet av teknik att göra, utan med intentionen.

Jag började själv min Reikiresa med en varumärkesskyddad gren men kände efter steg 2 att det fattades något. När jag blev Usui Reiki master blev det tydligare för mig vad Reikins kärna handlar om och ursprunget från Mikao Usui. Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. Jag sätter en ära i att integrera energin från denna historiska bakgrund och föra vidare traditionen, som med Usuis egna ord är en konstform: “the secret art of inviting happiness." 

När healing ses som en konstform som utövas från hjärtat så förstår vi att dogmer inte är relevanta. Reikins healingkonst existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att ge den universella kärlekens medicin för anden. Som Usui sa:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom


Är du redo för en magisk resa?