Analys, idé & debatt

Arkivtexter i urval för fri nedladdning. Letar du efter något särskilt? Hör av dig ☆

Angela Aylward. Fältstudie Organisation och management..pdf

Om en omöjlig uppgift i offentlig förvaltning. Oktober 2012 var prognosen för Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg 27 miljoner kronor minus och förvaltningen hade varje dag en kostnad om 100 000 kronor utöver den tilldelade budgeten för området. C:s uppdrag var att få en budget i balans inom sex månader. Hur lyckades C få en budget i balans samtidigt som kvalitén höjdes inom myndighetsutövningen? Frågan om hur C löste uppgiften belysas utifrån två teman; förändring och kultur samt ledarskap.

Limits to rationality and possibility of intention Angela Aylward.pdf

An essay about John Rawl's contractual ethics of justice in intersection with deep ecology, applied on the Paris agreement (2021).  

The paradox of a hero. Essay by Angela Aylward.pdf

Literary analysis essay about1984 by Geoge Orwell

 

Links