Vägledning med tarot

Vad är universums budskap till dig?

Kanske står du inför ett vägval. Eller känns det som att du sitter fast? Upplever du att du gör allt du kan för att förändra något, men ändå inte får de resultat du vill ha? Ibland räcker det att bli medveten om vilka lärdomar du kan dra av din situation för att blockeringarna ska försvinna och du kan gå vidare. Angela är certifierad i tarot och har fått sin utbildning av upphovsmannen till Angel Tarot, Radleigh Valentine. Angela tolkar korten i kombination med de energier hon förnimmer runt dig. Hon urskiljer vilka hinder som finns och hur du kan bli fri från dem. Det är en intuitiv läsning med stärkande budskap för din personliga utveckling.


Prova ett gratiskort

Klicka för inspiration online 

Vad är tarot? 

Själens spegel med symboliska tecken från det gudomliga

 • Tarot är en uppsättning symboliska, arketypiska, bilder som sedan flera hundra år använts för att skapa en "karta över terrängen" i människans liv och spegla saker vi kan vara omedvetna om.
 • Tarot började som ett sällskapsspel för överklassen i Italien under 1300-talet. Spelet spreds över Europa och från slutet av 1700-talet började korten användas inom esoterik och divination (att tyda tecken från det gudomliga). 
 • Alla tarotlekar bygger på samma principer men kan delvis vara budbärare av olika energier, änglatarot av Radleigh Valentine är till exempel alltid positiv i sin framtoning.
 • Tarot fungerar genom att de är synkroniserade med din energi. De speglar din verklighet och ger en indikation på vad du kommer att attrahera i ditt liv utifrån var du befinner nu. De är portaler till en omedveten kunskap som annars är dold för vårt vardagliga medvetande.
 • Korten är ett hjälpmedel till djupare förståelse för var du befinner dig på din utvecklingsresa och korten kallas ibland för "Själens spegel".
 • Korten behöver inte ge spådom - varje situation har alltid flera potentiella utfall och det är alltid Du som väljer din fortsatta väg. En tarotläsning som skapar en känsla av begränsning är inte en bra läsning,  utan ska stärka oss i vår fria vilja att skapa vårt eget liv.
 • Frågor kan ställas om vad som helst, så länge frågan är betydelsefull för dig. Det kan vara en allmän fråga om universums budskap till dig eller en specifik fråga: "Är det rätt läge att söka nytt arbete för att komma vidare i karriären?", "Vad ska jag tänka på för att träffa mitt livs kärlek?"

Tarotlekens uppbyggnad

 • En tarotlek/tarotdeck innehåller alltid 78 kort. Det skiljer sig från orakelkort som har en fri uppbyggnad. 
 • De 78 korten innehåller arketyper från människans kollektiva omedvetna och olika kombinationer av världsalltets 4 element; vatten, eld, jord och luft.
 • Tarotläsaren (du själv eller någon annan) bibringar ett 5:e, andligt element till läsningen för att uttyda den berättelse som korten visar.
 • Leken består av 5 olika delar. Den Stora Arkanan innehåller 22 kort och symboliserar "Hjältens resa" eller vår väg från födelse till död. Stora händelser i livet och betydelsefulla faser i vår utveckling. Den Lilla Arkanan består av de fyra sviterna. I traditionell tarot är sviterna mynt, bägare, svärd och stavar. De representerar de fyra elementen. Mynt - jord. Bägare - vatten. Svärd- luft. Stavar - eld. I änglatarot används andra symboler för elementen, men principerna är de samma. 
 • Jord representerar det materiella och fysiska.
 • Bägare representerar känslor, sexualitet och nära relationer.
 • Svärd representerar intellektet och intelligens.
 • Eld representerar drivkrafter och passion. 
 • Sviterna har numrering 1-10 samt klädda kort - page, riddare, drottning och kung. 
 • Talen har en numrelogisk betydelse i relation till elementet. T ex betyder 10 i luft något helt annat är 10 i jord. Talet 10 står för fullbordan, att något är klart. 10 i luft innebär att situationen är mycket svår, men att det nu är på väg att vända. Det kan inte blir värre. 10 i jord handlar istället om en materiellt sett tillfredsställande situation, välgång och överflöd.
 • De klädda korten representerar personer eller situationer, ibland frågeställaren själv.
 • Den Stora Arkanans kort är förknippade med olika stjärntecken och planeter inom astrologin. Detta kan ytterligare bidra till tolkningen. Vissa tarotdäck knyter även sviternas kort till astrologiska händelser.
 • En tarotläsning innebär att lägga ut kort i en läggning som passar frågeställningen och sedan uttyda korten i relation till varandra.
 • Tarot är, precis som allt esoteriskt andligt utforskande, beroende av intentionen. Den som ställer frågan behöver ha en äkta avsikt och önskan om svar. Om man inte lägger för sig själv utan har en hjälpare som gör läsningen behöver hen ha en lika tydlig intention att förmedla budskapen på ett neutralt sätt, för det högsta möjliga goda för den som frågar.
 • Det är genom intentionen som korten "väcks till liv" och blir ett magiskt redskap för vår personliga utveckling.