Shamanism

Den som vet

En shaman är en person som hjälper människor och planeten till läkning på subtil energinivå, bortom intellektets begränsningar eller religiösa dogmer. Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar en person som med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även den dimension som inte är synlig för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom andlig medicin/energimedicin. Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande energiarbetet utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner.  Gemensamt är en uråldrig visdom om livets kretslopp och att själen i sin gudomliga aspekt är evig.
 

En besjälad värld där allt är ett

Shamaner ses traditionellt som medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar och som är viktiga personer för sitt folks hälsa. Många tänker på inkaindianerna i Peru, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper. Här finns även trollgummor eller häxor som en del av den nordiska energimedicinen och en del av dem är också shamaner. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin. Det finns således många olika shamanska traditioner.  Det som är gemensamt är målsättningen att drömma fram en mer kärleksfull och harmonisk värld. Allt i världen ses som besjälat - träden, regnet, elden, bergen, djuren etc - och allt är därför möjliga att påverka genom avsikt, själsresor och ceremonier. De traditionella shamanerna i Anderna kallar det för att "drömma fram en ny verklighet." Verkligheten ses som en illusion som styrs ifrån en en andlig sfär (jämför t ex med buddhismen) och våra förfäder har en viktig roll i hur livet gestaltar sig för oss som lever nu. Ytterst är vi alla ett  - levande och döda, människa och natur, världen och universum.

Ursprungsbefolkningar måste lita till intuitionen och söka hjälp av spirituella krafter och visdom i den andliga dimensionen. Att lita på magkänslan kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död i många vardagliga beslut. Kan en viss typ av växtlighet ätas? Vart tar viltet vägen? Var ska man söka skydd undan vinden och rovdjuren? När blir det regn nästa gång? Om det inte finns nyheter, odlingsböcker eller mat på butikshyllan så är traditionen och tillit till intuitionen livsavgörande. Många som dras till shamanism känner att det moderna samhället förlorat något viktigt. Samtidigt som det moderna projektet medfört mycket gott genom vetenskapen, så behöver vi ett andligt perspektiv på tillvaron. Klimatkrisen, samhällskriser och individens livskriser är alla existentiella kriser, på olika nivåer. 
 

Shamanens väg är ett görande

En person som vandrar shamanens väg utifrån ett neoshamanskt perspektiv ser sig som en del av samhället men vill samtidigt fördjupa kontakten med allt genom ökad medvetenhet. När vi idag tar shamanism till hjälp i våra kriser är det viktigt att inte göra sig skyldig till det som sociologin kallar för "kulturell expropriering". Det betyder att en priviligierad grupp (ofta i västvärlden) "snyltar" på en annan grupps identitet utan att egentligen förstå den eller bejaka deras rätt till sin egen identitet och historia. Att vandra neoshamanens väg är därför inte liktydigt med att se sig som shaman, vad det nu än innebär. "Shaman" är hedersbetygelse bara andra kan ge dig. Shaman är inte en titel som sätts på ett visitkort och shamanism är inte primärt intellektuellt eller teoretiskt. Etiketter och trossystem är inte det viktigaste, utan vad du väljer att göra. 
 

Magi behöver inga attribut

Det energimedicinska synsättet innebär att allt ytterst är energi och därför är möjligt att påverka. Att skapa genom den rena intentionen - magi - är en viktig del inom shamanismen.  Det neo-shamanska synsättet bejakar detta och förstår samtidigt den fysiska mekanismen bakom intentionen;

"Energi kan inte skapas eller förstöras, den kan bara ändras från en form till en annan” (---) "Allt är energi och det är allt som finns i det. Matcha frekvensen av den verklighet du vill ha och du kan inte låta bli att få den verkligheten. Det kan inte vara något annat sätt. Detta är inte filosofi. Det här är fysik. ” Albert Einstein


Med ovan citat kan man tro att Einstein var den första moderna uttolkaren av attraktionslagen. Det låter lätt att matcha frekvensen, men som de flesta får erfara så är det svårt att inte råka attrahera fel energi. Samma sak gäller för olika magiska övningar som syftar till botande och läkning, tur och lycka i livet. Det är förståeligt att det har utvecklats olika traditioner inom shamanism/magi/häxeri/ockultism som förespråkar den ena eller andra metoden och rekvisitan för att magin ska bli verksam. Attributen fyller ett syfte genom att stärka tilliten till att magin ska fungera i enlighet med vår intention. Utan intention och 100 procent tillit till denna intention, ingen magi. Det betyder att så länge du är 100 procent trygg och säker på din intention, behöver du inga attribut om du inte vill. Du kan skippa trumman, korten, pendeln.. eller vad du nu än tänker att du "behöver" ha för verktyg. Samtidigt - om du blir glad av att använda en trumma, så gör det! Eller kort eller runor. Varför försaka oss kryddning på maten, bara för att vi blir mätta utan dem. Spice up your magic! Men känn att kraften finns immanent, överallt! Kvantfältet är icke-lokalt fram till den punkt när medvetandet interagerar med energierna. Kraften blir lokal, i tinget som du laddar med din avsikt, för att du väljer det. För någon annan är trumman bara en trumma, vilken som helst. Tro inte på någon som säger att deras metod är bättre än din. Det finns inte bättre eller sämre, bara mer eller mindre kraftfull avsikt. 100 procent intention = 100 procent resultat. 

Inom olika shamanistiska traditioner finns en uppsjö av verktyg och symboler. Runor och kraftdjur är exempel på detta. Skillnaden mellan det neoshamanska perspektivet och traditionell shamansim är att detta just ses som symboler för en viss energi. Kraftdjur existerar inte som riktiga djur i en annan dimension utan är symboler för en andlig kvalité eller energifakta, för att låna ett begrepp från shamanen Carlos Castaneda. Energin är reell, men vilken gestaltning vi ger den är subjektivt.
 

Är du nyfiken på shamanska metoder?

Kanske har du redan kommit till en punkt i livet när det inte finns någon väg tillbaka till en ytlig tillvaro. Att vända tillbaka eller stanna upp skulle göra livet meningslöst och otillfredsställande. När du väl har nått den här punkten så bara vet du. Du vill leva med 100 procent närvaro och ljus, inte bara överleva. Du är redo för ett högre och vidgat medvetande; att bli mer medveten om allt, inifrån och ut. Eller så är du inte riktigt framme vid denna punkt än, men känner att det är dit du är på väg....

Att nå in till djupen av sig själv (och universum) är fantastiskt, men också svårt och tufft eftersom det förutsätter det som brukar kallas för "shadow work". Andlig utvecklig är inte liktydigt med ett ständigt lycksaligt leende på läpparna, även om en del gärna vill skapa den illusionen. Shadow work handlar om att gräva och nå den absoluta botten av mörker i oss själva. Först då är vi redo att fyllas av absolut och oändligt ljus. Det är skönt att veta att man inte är ensam i den processen. Att acceptera livets smärta och samtidigt släppa taget om tankar, känslor och relationer som inte är bra för oss - först då kan vi stå i vår fulla kraft. Att försonas med det som andra gjort orätt är svårt. Att möta sina egna skuggsidor och inse den smärta man själv har orsakat andra kan vara ännu svårare. Detta är en process som alla går igenom på väg mot upplysning/vidgat medvetande.

 För dig som är nyfiken på en shamansk ceremoni finns möjlighet att följa med i Soulful circle. För dig som vill gå på djupet med energiarbetet så finns också möjlighet att bli initierad i Deva Rays, Usui Reiki och Munay-Ki. 

 

En shamansk cirkel 

För att följa med i Krabbelidernas Soulful circle behöver du inte "tro" något speciellt. Det räcker att KÄNNA. Den shamanska cirkeln handlar om att komma nära själen och vår egen kontakt med universums intelligens, hur vi än väljer att definiera den. Fullmånen hjälper oss lite extra att känna vad det innebär att leva ett själfullt liv. Därför möts Soulful circle varje fullmåne och öppnar ett "sacred space" med shamantrummornas, naturandarnas och förmödrarnas/fädernas hjälp på Krabbelidernas Kraftplats. En flerdimensionell energiportal skapas där moder jord möter fader himmel och yin och yang sammansmälter med de fyra väderstreckens arketyper i en kraftfull ljuspelare. De fyra arketyperna ser du på bilderna nedan; ormen, jaguaren, kolibrin och örnen. Ljuspelaren har sitt center på Krabbeliderna kraftplats, men energifrekvensen kan upplevas vart som helst, vart du än är. Från denna ljuspelare kan du ösa ur universums överflöd. Här finns svaren på din frågor, läkande livsenergi och förening med källan/alltet.

En del personer känner en omedelbar samhörighet med trummandet och upplever att det bidrar till ett avslappnat och öppet sinnestillstånd. Trummor, ritualer m.m är inte nödvändigt men det kan underlätta för intentionen. 
Vid fullmåne är energierna i kosmos extra starka och det passar särskilt väl att släppa taget om tankar och känslor som håller oss tillbaka. I 
gammal folktro var det en tidpunkt som lämpat sig väl för magi då starka energier överlag gör att energier kan byta skepnad. Det var då människor kunde ta skepnad till varulv eller björn i månens sken. Just i denna cirkel är det björn- och varulvsfritt ;-) men många känner att de påverkas av månens cykler och du är välkommen att prova vad det kan innebära för dig. 

För vem finns cirkeln?  
För dig som gör en andlig resa hem till dig själv. Som längtar efter frihet från begränsande självuppfattningar och energiband. Som genom medvetenhet vill att skapa din egen verklighet, förvandla drömmar till mål och mål till verklighet. Som med ett öppet hjärta vill vara en magnet för mirakler för det högsta goda.

Kostnad: Kostnadsfritt. Du väljer själv när och hur ofta du vill delta.
Hur: Där du befinner dig. Inför varje fullmåne får du ett utskick med tema och ett klockslag för ceremonin. Du kan göra meditationen och ceremonin hemifrån vid den aktuella tidpunkten. Vid några tillfällen under året möts vi även på Krabbelidernas Kraftplats, de som vill.
När:  Nästa fullmåne. 
  • Den 14 juni 2022 
  • Den 13 juli 2022 
  • Den 12 augusti 2022 
  • Den 10 september 2022
  • Den 9 oktober 2022 
  • Den 8 november 2022 
  • Den 8 december 2022 
 Det förutsätts inga förkunskaper i energimedicin. Du behöver inte ha några särskilda trosuppfattningar alls, mer än viljan att leva mer andligt (hur du än väljer att definiera det). Ceremoniellt skapande är ett hantverk- ett görande - snarare än ett vetande. Du kan medverka helt inkognito på distans eller lära känna likasinnade om du deltar i någon fysisk träff.


Vill du bli initierad?

Angela ger initieringar i Usui Reiki, Deva Rays och Munay-Ki. 

Initieras i Munay-Ki och ge mer kärlek till världen

Lär dig att drömma fram en mer harmonisk värld och balansera energierna inom och utom dig. Initieras i riternas uråldriga visdom så som de förts vidare av antropologen Alberto Villoldo till västvärlden.

  Munay-Ki betyder "kärlekens energi" eller "jag älskar dig" och består av 9 shamanska riter från de peruanska shamanerna i Anderna. Profetiorna från detta folk talar om en period av omvandling och förutsäger en ny människa som dyker upp på planeten, med visdom och kraft. Som lever utan rädsla och följer sin eviga natur - ljusmänniskans. Riterna är energiöverföringar som omvandlar ditt energifält, läker såren från det förflutna samt de karmiska program som du har ärvt. Shamanernas önskan är att så många som möjligt ska ta del av riterna. 

Riterna renar ditt energifält så att dina chakran kan lysa med sin ursprungliga färg och klarhet, det som i anderna kallas för en regnbågskropp. Det sägs att riterna ges som frön till oss för att gro. När du vårdar dina frön så att de växer kan du sedan ge dem vidare. Du får en egen pi-stone samt chakrastenar och kan ge riterna vidare genom energiöverföringar till andra människor.

"The Munay-Ki is your invitation to dream an entire new world into being."

De 9 riterna Munay-Ki

1. Helarens rit
Helarens rit ansluter dig till en släktlinje av shamaner och
planetskötare från det förflutna som kommer och hjälper dig i din personliga läkning. Dessa lysande varelser arbetar med oss under vår meditation och sömn för att läka sår och ändra gamla beteendemönster som du kan ha ärvt från dina förfäder.

2. Riten för kraftfält
Den andra riten är ett skydd som integreras i ditt energifält. Det består av fem energiband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Banden fungerar som ett kraftfält som bryter ner alla negativa energier som kommer i din väg, så att de kan ge näring istället för att göra dig giftig eller sjuk. Fältet är alltid 'på' och negativa energier studsar direkt från dem. I en värld fylld av rädsla ger fältet ett viktigt skydd. Det är en del av vår energikropp tillsammans med de sju chakrana i den östra traditionen.

3. Riten för harmoni
Du får sju olika arketyper i var och en dina chakran, bland annat de klassiska arketyperna i det shamanska medicinhjulet orm, jaguar, kolibri och örn. Denna överföring hjälper mottagaren att ansluta till kraften hos varje arketyp (universums organisationsprinciper) och deras eget energicentrum. 

4. Riten för seende 

Denna rit ger ljus till energikroppen från kronan av huvudet, till tredje ögat och hjärtchakrat. Övningen stärker din förmåga att uppfatta den osynliga världen. Den hjälper dig att se och veta, inte bara från ditt analytiska sinne utan från hjärtat och intuitionen.

5. Dagvaktarens rit
Riten startar processen att läka din inre feminina sida, bortom rädsla och för att leva i fred. Dagvaktare uppmanar solen att stiga upp varje morgon och gå ner varje kväll, ser till att människor är i harmoni med moder jord och hedrar vägarna för det feminina. 


6. Visdomsförvaltarens rit

Visdomsförvaltare är män och kvinnor från det förflutna som besegrade döden och gick utanför tiden. Deras uppdrag är att skydda kunskapen om energimedicinen och dela den med andra när det är lämpligt. Denna rit hjälper dig att gå utanför tiden och uppleva oändligheten.  


7. Planetskötarens rit 

Denna rit förbinder dig med en härstamning av ärkeänglar som är beskyddare för vår galax. De är kända för att ha mänsklig form och vara lika långa som träd. Som planetskötare blir du förvaltare av allt liv på jorden och kommer under direkt skydd av dessa ärkeänglar, som ger dig makt att balansera alla situationer. Riten hjälper dig att se hur du kan drömma världen till ett nytt tillstånd.

8. Stjärnhållarens rit
Denna rit förankrar dig i tiden efter det stora förändring som sägs ha inträffat runt år 2012. Din fysiska kropp börjar utvecklas till Homo Luminös – den lysande människan. Åldringsprocessen saktas ner och du blir mer motståndskraftig mot sjukdomar. När du tar emot ritualen blir du förvaltare av den kommande tiden och alla kommande generationer.

9. Skaparens rit 
Denna rit stärker Guds ljus i dig och du får förvaltning för hela skapelsen, från det minsta sandkornet till den största galaxen i universum. Det finns en kraft inom var och en av oss som längtar efter expansion, att känna och uppleva den större verkligheten. Det är livets gnista i oss - elden, som aktiverar denna impuls. Skaparens rit antänder gnistan så att den kreativa visdomen kan stiga till sin fulla potential. Den fulla potentialen innebär att ha nått det som kallas Buddha- eller Kristusmedvetande.

Vill du följa med till kraftplatsen och/eller känner dig kallad till shamanska initieringar? Kontakta Angela för mer information.