Shamanism

 

Den som vet

En shaman är en person som hjälper människor och planeten till läkning på subtil energinivå, bortom intellektets begränsningar eller religiösa dogmer. Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar en person som med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även den dimension som inte är synlig för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom andlig medicin/energimedicin. Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande energiarbetet utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner.  Gemensamt är en uråldrig visdom om livets kretslopp och att själen i sin gudomliga aspekt är evig. Vill du veta mer? Anmäl din epostadress för att få den kostnadsfria guiden "Förstå energierna runt och inom dig".

Möten med andra

Angela håller i den shamanska cirkeln Soulful circle som träffas på Krabbelidernas kraftplats. Deltagande är kostnadsfritt. Vill du följa med till kraftplatsen och/eller känner dig kallad till shamanska initieringar? Kontakta Angela för mer information.

You're invited to dream a new world into being.