Shamanism

En besjälad värld där allt är ett

Shamaner är medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar som är viktiga personer för sitt folks hälsa. Många tänker på inkaindianerna i Peru, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper. Här finns även trollgummor eller häxor som en del av den nordiska energimedicinen och en del av dem är också shamaner. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin. Det finns således många olika shamanska traditioner.  Det som är gemensamt är målsättningen att drömma fram en mer kärleksfull och harmonisk värld. Allt i världen ses som besjälat - träden, regnet, elden, bergen, djuren etc - och allt är därför möjliga att påverka genom avsikt, själsresor och ceremonier. De traditionella shamanerna i Anderna kallar det för att "drömma fram en ny verklighet." Verkligheten ses som en illusion som styrs ifrån en en andlig sfär (jämför t ex med buddhismen) och våra förfäder har en viktig roll i hur livet gestaltar sig för oss som lever nu. Ytterst är vi alla ett  - levande och döda, människa och natur, världen och universum.

Ursprungsbefolkningar måste lita till intuitionen och söka hjälp av spirituella krafter och visdom i den andliga dimensionen. Att lita på magkänslan kan nämligen betyda skillnaden mellan liv och död i många vardagliga beslut. Kan en viss typ av växtlighet ätas? Vart tar viltet vägen? Var ska man söka skydd undan vinden och rovdjuren? När blir det regn nästa gång? Om det inte finns nyheter, odlingsböcker eller mat på butikshyllan så är traditionen och tillit till intuitionen livsavgörande. Många som dras till shamanism känner att det moderna samhället förlorat något viktigt. Samtidigt som det moderna projektet medfört mycket gott genom vetenskapen, så behöver vi ett andligt perspektiv på tillvaron. Klimatkrisen, samhällskriser och individens livskriser är alla existentiella kriser, på olika nivåer. 
 

Den som vet

Ordet shaman betyder "den som vet" och åsyftar en person som med sitt inre seende kan se/känna den större verkligheten, det vill säga även det som inte är synligt för blotta ögat. Shamanens uppgift är att hjälpa människor, djur och natur till läkning och även läka relationen mellan människa och natur genom andlig medicin/energimedicin. Shamanen gör detta genom att vara en länk mellan vår värld - den fyrdimensionella rumstiden - och andra energidimensioner av verkligheten. Hur förbindelsen skapas och på vilket sätt det helande hanterverket utförs skiljer sig åt mellan olika traditioner. Att initieras i Munay-Ki riterna är ett sätt att närma sig energiarbetet.

 

Shamanens väg är ett görande

Den moderna människan förlorat kontakten med sin intuition och denna uråldriga visdom. Naturen är bara en resurs som ska utvinnas. Detta synsätt har lett in vår civilisation på en ödesdiger väg som idag ingen förnekar konsekvenserna av. En person som vandrar shamanens väg utifrån det neoshamanska perspektivet ser sig som en del av samhället men vill samtidigt fördjupa kontakten med allt genom ökad medvetenhet. När vi idag tar shamanism till hjälp i våra kriser är det viktigt att inte göra sig skyldig till det som sociologin kallar för "kulturell expropriering". Det betyder att en priviligierad grupp (ofta i västvärlden) "snyltar" på en annan grupps identitet utan att egentligen förstå den eller bejaka deras rätt till sin egen identitet och historia. Att vandra shamanens väg är därför inte liktydigt med att se sig som shaman, vad det nu än innebär. Shaman är inte en titel som sätts på ett visitkort, utan en hedersbetygelse andra kan ge dig.

Etiketter och trossystem är inte det viktigaste, utan vad du väljer att göra. 
 

Är du nyfiken på shamanska metoder?

"The Munay-Ki is your invitation to dream an entire new world into being."

Initieras i Munay-Ki och ge mer kärlek till världen

Lär dig att drömma fram en mer harmonisk värld och balansera energierna inom och utom dig. Initieras i riternas uråldriga visdom så som de förts vidare av antropologen Alberto Villoldo till västvärlden.

  Munay-Ki betyder "kärlekens energi" eller "jag älskar dig" och består av 9 shamanska riter från de peruanska shamanerna i Anderna. Profetiorna från detta folk talar om en period av omvandling och förutsäger en ny människa som dyker upp på planeten, med visdom och kraft. Som lever utan rädsla och följer sin eviga natur - ljusmänniskans. Riterna är energiöverföringar som omvandlar ditt energifält, läker såren från det förflutna samt de karmiska program som du har ärvt. Shamanernas önskan är att så många som möjligt ska ta del av riterna. 

Riterna renar ditt energifält så att dina chakran kan lysa med sin ursprungliga färg och klarhet, det som i anderna kallas för en regnbågskropp. Det sägs att riterna ges som frön till oss för att gro. När du vårdar dina frön så att de växer kan du sedan ge dem vidare. Du får en egen pi-stone samt chakrastenar och kan ge riterna vidare genom energiöverföringar till andra människor.

De 9 riterna Munay-Ki

1. Helarens rit
Helarens rit ansluter dig till en släktlinje av shamaner och
planetskötare från det förflutna som kommer och hjälper dig i din personliga läkning. Dessa lysande varelser arbetar med oss under vår meditation och sömn för att läka sår och ändra gamla beteendemönster som du kan ha ärvt från dina förfäder.

2. Riten för kraftfält
Den andra riten är ett skydd som integreras i ditt energifält. Det består av fem energiband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Banden fungerar som ett kraftfält som bryter ner alla negativa energier som kommer i din väg, så att de kan ge näring istället för att göra dig giftig eller sjuk. Fältet är alltid 'på' och negativa energier studsar direkt från dem. I en värld fylld av rädsla ger fältet ett viktigt skydd. Det är en del av vår energikropp tillsammans med de sju chakrana i den östra traditionen.

3. Riten för harmoni
Du får sju olika arketyper i var och en dina chakran, bland annat de klassiska arketyperna i det shamanska medicinhjulet orm, jaguar, kolibri och örn. Denna överföring hjälper mottagaren att ansluta till kraften hos varje arketyp (universums organisationsprinciper) och deras eget energicentrum. 

4. Riten för seende 

Denna rit ger ljus till energikroppen från kronan av huvudet, till tredje ögat och hjärtchakrat. Övningen stärker din förmåga att uppfatta den osynliga världen. Den hjälper dig att se och veta, inte bara från ditt analytiska sinne utan från hjärtat och intuitionen.

5. Dagvaktarens rit
Riten startar processen att läka din inre feminina sida, bortom rädsla och för att leva i fred. Dagvaktare uppmanar solen att stiga upp varje morgon och gå ner varje kväll, ser till att människor är i harmoni med moder jord och hedrar vägarna för det feminina. 


6. Visdomsförvaltarens rit

Visdomsförvaltare är män och kvinnor från det förflutna som besegrade döden och gick utanför tiden. Deras uppdrag är att skydda kunskapen om energimedicinen och dela den med andra när det är lämpligt. Denna rit hjälper dig att gå utanför tiden och uppleva oändligheten.  


7. Planetskötarens rit 

Denna rit förbinder dig med en härstamning av ärkeänglar som är beskyddare för vår galax. De är kända för att ha mänsklig form och vara lika långa som träd. Som planetskötare blir du förvaltare av allt liv på jorden och kommer under direkt skydd av dessa ärkeänglar, som ger dig makt att balansera alla situationer. Riten hjälper dig att se hur du kan drömma världen till ett nytt tillstånd.

8. Stjärnhållarens rit
Denna rit förankrar dig i tiden efter det stora förändring som sägs ha inträffat runt år 2012. Din fysiska kropp börjar utvecklas till Homo Luminös – den lysande människan. Åldringsprocessen saktas ner och du blir mer motståndskraftig mot sjukdomar. När du tar emot ritualen blir du förvaltare av den kommande tiden och alla kommande generationer.

9. Skaparens rit 
Denna rit stärker Guds ljus i dig och du får förvaltning för hela skapelsen, från det minsta sandkornet till den största galaxen i universum. Det finns en kraft inom var och en av oss som längtar efter expansion, att känna och uppleva den större verkligheten. Det är livets gnista i oss - elden, som aktiverar denna impuls. Skaparens rit antänder gnistan så att den kreativa visdomen kan stiga till sin fulla potential. Den fulla potentialen innebär att ha nått det som kallas Buddha- eller Kristusmedvetande.