Kraftdjur - Spirit animals

Enligt shamanismen finns de tre "energidimensioner" av verkligheten; den undre världen, vår mellanvärld och den övre/himmelska världen. Kraftdjur är energier som är hjälpsamma följeslagare i den undre, andliga sfären. Det sägs att kraftdjuren väljer oss, vi väljer inte dem. Vi har oftast ett primärt kraftdjur som vi föds med och sedan kan andra kraftdjur slå följe med oss under en period för att hjälpa oss att hantera en situation och växa som människor. Inget kraftdjur är sämre eller bättre än något annat.

När kraftdjuren visar sig är det generellt en uppmaning om att lita på våra instinkter/på magkänslan alternativt till intuitionen. Instinkter är mer kopplade till vår fysiska säkerhet och hälsa och intuitionen till vårt känslomässiga och själsliga välmående. Eftersom kraftdjuren är andliga energier så har deras entré i regel även en koppling till andlig utveckling och mognad på något sätt. Kraftdjur förebådar generellt inte bra eller dåliga händelser, utan berättar om vilken energi som du har attraherat på din livsväg. Kraftdjuren fungerar både som livslånga följeslagare medan andra är tillfälliga kompanjoner. Om du önskar mer av någon särskild energi kan du be om den och/eller visualisera att du integreras med kraftdjurets ande.  

Nedan är exempel på djurens kraft och hur energierna kan boosta dig när du behöver hjälp. Utgå alltid ifrån din egen känsla av energin. Det finns även fler kraftdjur och meditation kan hjälpa dig att komma i kontakt med de som är aktuella för dig. Ditt kraftdjur kan visa sig spontant eller genom att du ber om det. Hur det visar sig är individuellt. Det behöver inte sker under meditation utan du kan får syn på ett fysiskt djur som får dig att tänka på ditt kraftdjur. Du kommer att känna om det är "ditt djur".

Kraftdjuren kan sorteras in under de fyra elementen; jord, luft, eld och vatten. Det element som djuret tillhör säger något om vilken domän av livet som djuret har hand om.

Luft- elementet handlar om intellektet, våra tankar och mentala inställning. Ett luft- djur kan påbjuda att vi ska ändra på vårt mindset i något avseende. Eller att du ska reflektera mer, eller tvärt om sluta grubbla så mycket. Om det är ditt primära kraftdjur kan det betyda att du föredrar att förstå din verklighet på intellektuell väg (till exempel som författare eller forskare).

Vatten- elementet handlar om känslornas domäner. Ett vatten-djur representerar att vi behöver titta närmare på våra känslor och blicka innåt. Vad känner du egentligen? Om det är ditt primära kraftdjur kan det betyda att du föredrar att förstå din verklighet på ett känslomässigt och intuitivt sätt (till exempel som terapeut, andlig ledare eller lärare).

Eld-elementet handlar om våra passioner, viljor och drivkrafter. Elden representerar handlingskraften i sin essens, det vi gör för att det är vår natur och helt enkelt inte kan låta bli. Om det är ditt primära kraftdjur kan det betyda att du föredrar att förstå din verklighet genom att hantera och agera i den (till exempel som ledare eller entreprenör).

Jord-elementet handlar om materiall trygghet och säkerhet. Ett jord-djur representerar allt du behöver ta hand om i tillvaron för att må bra både psykiskt och fysiskt. Om vi inte känner oss trygga är det svårt att blomma ut i vår fulla potential. Om det är ditt primära kraftdjur kan det betyda att du föredrar manifestera fysiska saker som ett sätt att känna dig förankrad i din egen verklighet (till exempel konst och hantverk eller en god materiell standard).

Några vanliga kraftdjur

Katt - tar ingen skit
Kattens energi visar hur vi ska få klarare seende för att kunna starta upp nya projekt och fullfölja vår livsväg. Den är modig, självsäker och intuitiv. Du är en kreativ person som gärna lyssnar inåt och lyssnar hellre på din intuition och magkänsla än på andras tips och råd. Du är väldigt självständig och vid tillfällen framstår du nästan som något självupptagen. Ibland går det nästan så långt att du gör raka motsatsen till den som andra förväntar sig eller vill att du ska göra. Du är mycket naturlig, sensuell och graciös. Det kan finnas en mystik runt dig. Be om kattens energi när du vill få klarhet i viken väg du ska gå. Element: Luft och jord

Buffel - leder sin flock
Buffelns energi är starkt helande, den vill läka det som är skadat och står i en stark kontakten med anden. Den som har buffeln som sitt primära kraftdjur är en född ledare. Om buffeln tillfälligt korsar din väg handlar det om att inse din kapacitet och inte skygga inte för faran. Du har stöd bakom dig (hjorden), det finns fler som du. Kom i håg att leva i harmoni med allt levande. Buffelns energi används för att  befrukta marken och skydda växter, träd och gräs och öka växtligheten. Den är en förvaltare av mänskligheten och har en har en stark inre "gps" för att vägledning. Lär dig att känna igen anden i allt.  Be om Buffelns energi för att ”räkna dina välsignelser”. Element: jord

Sköldpadda - även små myrsteg leder fram
Sköldpaddan visar sig när bra saker är på väg. Därför bör du fortsätta arbeta med det projekt som du redan startat, även om det går trögt. Till slut kommer du att bli en vinnare!  Sköldpaddan är långsam och stadig. På grund av detta får du inte skynda dig att försöka uppnå dina mål. Ignorera inte viktiga steg på vägen. Lita på processen och ta en dag i taget. Även små myrsteg leder fram... Sköldpaddans symbolik varierar från kultur till kultur. I kinesisk mytologi är till exempel sköldpaddan ett av de heliga djuren som tros vara symbolen för tur. Att ha en sköldpaddaprydnad placerad i norra området i Feng Shui-hemmen är t ex symboliskt för hopp. I grekisk mytologi var sköldpaddan en gudomlig symbol för den grekiska guden Hermes. Det var vanligt att Hermes främjade fred och agerade som skaparens budbärare. Sköldpaddan ses även som symbol för världen. Sköldpaddans botten representerar jorden medan skalet är symboliskt för himlen. Sköldpaddans fyra lemmar är ett tecken på riktning. Be om sköldpaddans energi när du önskar mer uthållighet. Element: Vatten

Delfin - bjud in lyckan
Delfinen representerar glädje, lekfullhet och harmoni. Den uppmanar oss till att alltid söka efter det goda i människor och att välja att se de positiva aspekterna av en situitation.  Det är en energi med stor inre styrka och där samarbete står i centrum. Delfinens intelligens gör den till en smart problemlösare. Den är ett vattenelement och är därför särskilt klok när det kommer till känslornas domäner. Be om delfinens energi när du vill bjuda in glädjen i ditt liv och förstå dina medmänniskor ännu bättre. Element: vatten

Häst - vandra i skönhet
Trots att hästen är ett eld-element som representerar handling så kan vi bjuda in fridfullheten med hjälp av hästens energi. Hästen har förmågan att vara i total avkoppling i nuet, samtidigt som den alltid är redo att möte det som väntar med ädelt mod. Hästen är ett bytesdjur i naturen samtidigt som det är det stoltaste av kraftdjuren. Den lever i flock och samarbetar alltid med flocken mot faror och för att söka föda. Med denna energi så vet du när du ska fly, hellre än att illa fäkta. Hästen är snabb och graciös och undkommer de flesta rovdjur, men om den måste så står den kvar och slåss för sitt liv. Be om hästens energi när du behöver skydd från andras negativa energier och vill bjuda in fridfullheten och leva ditt liv i skönhet. Element: eld. Vilja.

Gås - Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger
Gåsen visar att inga mål är omöjliga att nå. Den tar sig över kontinenter i trygg gemenskap med flocken. Detta är energin som ser hela jordens skönhet och skapar sin verklighet, ögonblick för ögonblick. Familjen är gåsens första prioritet men så länge gåsen är med sin flock kan den vara jordad vid marken såväl som lyfta lätt mot andliga höjder. Be om gåsens energi när du vill känna friheten att vara närvarande i nuet, bejaka kroppsligheten och sinnligheten.
Element: Luft. Intellekt. (citatet i rubriken är från Elmer Diktonius)

Igelkott - Hjärtat har skäl, som förnuftet inte känner
Igelkottens energi handlar om att bejaka sitt unika jag och öppna sig för rätt människor, under rätt omständigheter. Om du inte är dig själv, kan ingen annan heller lära känna dig på riktigt och älska dig för den du är. Igelkotten visar sig bara på sina egna villkor. Blir den trängd vänds taggarna utåt, men denna energi vill aldrig hävda sig. Det är en ynnest att få vara i dess sällskap. Be om igelkottens energi när du vill våga förälska dig och vara sårbar.
Element: Jord. Trygghet (Citatet är rubriken är från Blaise Pascal)

Val - Känn dig själv
Valens energi handlar om att vända sig inåt och lyssna till sin inre röst. Valen är också värddjur för nya idéer och perspektiv som väntar på att födas. Med sin massa kan den härbärgera stora mängder intryck och den har en stor emotionell intelligens. Den är havets drottning som färdas med lätthet genom det "omedvetnas hav" och känner alla havets invånare. Den kan dyka ner i de mörkaste djup såväl som komma upp till ytan och hälsa på landvarelserna.  Be om valens energi när du vill lära känna dig själv och utforska psykets omedvetna nivåer.
Element: Vatten. Känslor. (Känn dig själv stod på ingången till oraklet i Defli)

Noshörning - tar inga fångar
Noshörningens energi är som fantomen - hård mot de hårda men ofarlig för andra varelser som lever i symbios med den. Det är en maskulin energi med målmedvetenhet och stridbarhet, inget kan stoppa en noshöring som har mållåst. Norhörningen har ett instinktivt klokskap - den vet vad som lurar bakom nästa hörn och är en mästare på att undvika naturliga fiender. Den slåss bara om den måste, men då är den inte nådig att tas med. Be om noshörningens energi om du behöver ta en fight om något som är viktigt för dig.
Element: Jord. Trygghet.

Haj - du är så mycket mer än du tror
Hajen kommer för att berätta om mängden möjligheter. De letar alltid efter mat och är i rörelse hela tiden. Denna energi påbjuder att det är dags att vakna upp nu och leta efter dessa möjligheter. De kommer inte av sig själva. Hajar är intelligenta varelser med emotionell stabilitet som hjälper dig i beslutsfattandet. Detta är också en energi som handlar om att studera sitt byte. När det är säkert tar hajen steget omedelbart. Gå ut ur din komfortzon och gör ett drag. Grubbla inte och slösa bort tid. Det är dags att genomföra dina planer. Be om hajens energi när du känner dig stillastående och vill gå utanför din komfortzon.
Element: Vatten. Känslor.

Krokodilen - tar det säkra före det osäkra
Krokodilen representerar "reptil energi", en energi som vi nedärvt sedan tidernas begynnelse. Den handlar om ren instinkt för överlevnad och ser till att ta det säkra före det osäkra. Den så att säga biter först och frågar sen. Det är även en energi för tålamod och att "lura i vassen" och att invänta rätt ögonblick för handling. Be om reptilens energi om du är i ett utsatt läge och kämpar för din säkerhet.
Element: Vatten. Känslor.

Panda - en ljusbärare
Pandans energi är harmonisk och fredlig samtidigt som den har stort inflytande över sin omgivning. Den har en aura som sträcker sig långt utanför den vanliga energizonen mellan människor. Pandan representerar även balans och trygghet och att ta saker i sin egen takt. När pandan dyker upp i ditt liv är den en signal om att ljusa tider väntar. Du kommer att få ett nytt, läkande perspektiv på något som känts svårt. Be om pandans energi när du vill sända stöd och kärlek till människor, platser eller djur som är på ett fysiskt avstånd ifrån dig.
Element: Jord. Trygghet.

Elefant - djungelns trygga diplomat
En sann fredsmäklare, med naturlig pondus. Elefanten är en stolt energi som kan uträtta stordåd för balansen mellan människor, djur och planeten. Den har förmågan att agera oegennyttigt och värnar allt levande. Andra lutar sig gärna mot elefantens trygga stöd och elefanten ger generöst av sin energi till andra, då den vet hur det är att gå igenom svåra tider. Be om elefantens energi när du behöver ta hand om dina innersta känslor och komma i balans med helheten. Först när du känner dig själv kan du hjälpa andra på djupet.
Element: Jord. Trygghet.

Kråka - lita till ditt tredje öga
Kråkan är den tidlösa energin som ser dåtiden, nuet och framtiden som ett. Den varslar om förändring som kan vara utmanande, men kom ihåg att när universum stänger en dörr så öppnas samtidigt ett fönster. Kråkans svarta färg är skapelsens nollpunkt och i den ryms begynnelsen till ljuset och regnbågens alla färger. Kråkan känner universums lagar och viskar gärna sin heliga kunskap till den som lyssnar noga. Be om kråkans energi när du vill sia om din framtid.
Element: Luft. Intellekt.

Duva - gudomlig inspiration
Duvan är den gudomliga inspirationens energi och när denna energi kommer in i ditt liv är det med fredens budskap. Det kan vara ett tecken för att sluta fred med sig själv eller med någon annan. Duvan är i flera kulturer en symbol för ett rent hjärta och i exempelvis bibeln symboliserar duvan den heliga ande. Duvan visar sig bland annat efter att Johannes har döpt Jesus; ”Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.” (Matt 3:16-17). Vi kan alla få en gudomlig inspiration eller "ande" som besjälar oss med mod och kraft att verka för altruistiska (ej själviska) syften. Detta är energin som manar till att sprida dina vingar och föra fredens och kärlekens budskap så långt det bär. Be om duvans energi när du befinner dig i svåra tider och behöver förnyat hopp.
Element: Luft. Intellekt.

Apa - If I can't dance to it, it's not my revolution.
Apans energi betyder tur. Allt går apans väg eftersom apan har en genuin charm och optimism. Denna energi kan göra dig till den bästa versionen av dig själv. Om apan dyker upp i ditt liv kan det betyda att du ska förvänta dig det oväntade, apan överraskar och är en riktig underhållare. Missa inte unika chanser som kan dyka upp, bara för att de kommer i lite annorlunda paketering än vad du är van vid. Be om apans energi inför ett framträdande när du inte bör ta för allvarligt på sig själv (t ex inför en presentation på arbetet).
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Giraff - systerskap/broderskap
Har du hört talas om giraffspråket? Giraffen är snällhetens energi. Den talar om sina känslor utan att anklaga andra. Den ser det goda i andra människor och vill alltid skapa en win-win. Den har koll på omgivningarna tack vare sin långa hals och är en energi du gärna vill ha med i ditt team. En fridfull varelse som får många vänner tack vare att den visar sin sårbarhet. Be om giraffens energi när du vill att andra ska uppfatta dig som en tillgång istället för ett hot.
Element: Jord. Trygghet.

Tiger
Du kommer att bli framgångsrik med tigerns energi, för du har skillsen såväl som tålamodet att vänta. Tigern är en umärkt jägare och är mästerlig på att ta sig fram i svårt terräng. Samtidigt är den uthållig och använder uttröttningsteknik mot sitt byte. Det är ingen idé att strida mot en tiger, den kommer att vinna. Den har också en stark karisma som attraherar andra och tigern får många följare. Be om tigerns energi när du inte vill låta rädsla eller trötthet stoppa dig.
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Jaguar
Jaguarens energi manar till att lita på dina instinkter och fortsätt framåt, även om du inte kan se ljuset i tunneln. Lyssna till hjärtat och du kommer att hamna rätt, till slut. Jaguaren påminner oss om att det är okej att inte alltid förstå de omedvetna aspekterna av ett händelseförlopp. En viktig del av livet är att ha tillit. Det är resan som är målet, så kämpa inte emot förändringen, utan omfamna den. Du är så mycket mer än du tror... Be om jaguarens energi när du står inför själsliga prövningar.
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Lejon
Lejonets energi behöver inte hävda sig, den vet sin kraft. En självsäker ledare som alltid har kontroll över situationen. Lojal, ansvarstagande och passionerad. Den vaktar sin flock och sitt territorium med total hängivenhet, men bibehåller balansen och överdriver inte. En konung/drottning är alltid majestätisk! Be om lejonets energi för att hitta rätt timing att agera med beslutsamhet och värdighet.  
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Flodhäst
Denna energi betyder styrka och lugn under kristider. Den ser saker under ytan och har starka föräldrainstinkter. Lyckas ofta med både en kreativ och praktisk livsstil. Använder sin aggresivitet, på gott och ont. Håller emotionellt avstånd till andra, en hög profil i arbetslivet och en god arbetssetik. Materiell framgång är viktigt. Be om flodhästens energi när du vill hålla en stark front mot konkurrenter.
Element: Vatten. Känslor.

Mus
Musens energi är energin som galant kan "flyga under radarn". Den är snabb och kvick, ser och hör allt men är inte helt lätt att upptäcka. Den är söt och skrämmer ingen, men får se upp så att den inte blir trampad på av misstag. Musen kan ta sig in i skrymseln dit ingen annan når och hitta dolda skatter. Den ser också värden i ting som andra missar. Be om musens energi när du behöver vara extra smidig för att nå ditt mål, kanske till och med osynlig...
Element: Jord. Trygghet.

Spindel
Spindeln är energin som väver livets ödestråd. Det är en kreativ kraft som rymmer såväl ljus som mörker - den förstår människans skuggsidor och hur dualismen påverkar livets aspekter. En feminin styrka som handlar om att vara receptiv och tålmodig, väva in möjligheter och klippa av trådar som inte fyller sitt syfte. Be om spindelns energi när du vill förstå hur detaljerna och myntets två sidor hänger ihop med helheten.
Element: Luft. Intellekt.

Skorpion
En energi att räkna med - skorpionen kan lura dig att tro att den är en passiv när den bara sitter still. Sanningen är att den bara bidar sin tid! När tillfälle ges så tar den vad den vill ha och den har ett effektivt vapen (gift) att ta till. Detta är en vaktande energi som effektivt håller fiender på behörigt avstånd. Skorpionen är även omhändertagande och skicklig på att skapa ordning. Be om skorpionens energi när du vill skapa distans till andras påträngande energi eller ännu inte vet vem du ska lita på.
Element: Jord. Trygghet.

Orm
Ormen representerar kundalinienergin - medvetandets energi - och är en kraftfull kombination av den erotiska livsdriften (yin) och den skapande urkraften (yang). En förening av de feminina och maskulina polerna som skapar djupgående transformation och till och med upplysning när den väcks till liv. Ormen har också en stor helande potential. Be om ormens energi när du vill öppna upp dina chakran för känslomässigt eller sexuellt helande.
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Sparv
Den må se oansenlig ut för världen men kan göra stordåd för den som behöver sparvens energi. Den påminner oss om att ta hjälp av andra (sparven vill inte vara ensam) och att det kan vara rätt att backa inför en övermäktig uppgift. Den vill att vi ser vår sårbarhet och ärar den som en tillgång. Det är inte meningen att sparvar ska förflytta berg, de är perfekta precis som de är - kvittrande på en gren. Be om sparvens energi när du behöver "tagga ner" och prestera mindre.
Element: Luft. Intellekt. 

Örn
Örnens energi handlar om förmågan att "resa sig över" de hinder och begränsningar som livet placerat i din väg. Följ din sanna livsväg! Du har mer kraft än du tror om du bara litar till att dina vingar bär dig. Örnen är också en mästare på överblick, en sann visionär. Den är fri och vis, inget kan hålla tillbaka en örn med en vision. Be om örnens energi när du behöver extra kraft för att bryta dig loss från människor eller situationer som håller dig tillbaka "på marken".
Element: Luft. Intellekt.

Kolibri
Kolibrin har förstått att bara dricka ur livets nektar. Det finns alltid ett val - vi kan välja att se glaset som halvtomt eller halvfullt. Denna energi förstår att uppskatta livets goda och ser därför bara det ljusa, lekfulla och glädjeämnena i livet. Det är en självständig energi som även är mycket uthållig, den kan färdas många mil outtröttligt. Den anpassar sig med lätthet efter nya förutsättningar. Be om kolibrins energi när du behöver fokusera på de ljusa sidorna och vara tacksam för det du har.
Element: Luft. Intellekt.

Uggla
"Klok som en uggla" säger ordspråket och det stämmer. Detta är energin som använder sitt sjätte sinne till fullo. Ugglan drar nytta av all helig och mystisk visdom och lyckas skapa praktisk nytta av detta i vardagen. Ofta när ugglan dyker upp betyder det att förändring är i antågande. Den ser igenom alla illusioner och utforskar gärna magiska sidor av verkligheten. Be om ugglans energi när du behöver visdom att förstå den förändring du befinner dig i, eller vill påskynda den med "magi".
Element: Luft. Intellekt.

Hjort
Hjortens energi är perfekt när man ska tackla en svår utmaning som samtidigt kräver ett mjukt och ödmjukt handlag. Hjorten har kvar sin oskyldiga barnatro och är kärleksfull mot allt och alla, samtidigt som den har värdighet och självsäkerhet. Den hjälper andra med svåra saker, utan att bli självuppoffrande. Be om hjortens energi när du kämpar med balansen mellan att ta hand om andra och att ta hand om dig själv.  
Element: Jord. Trygghet.

Svan
Att bejaka sin unika särart och ha lojalitet med sina ideal, det handlar svanen om. Var inte rädd för att låta din skönhet och elegans blända andra, även om det skapar avundsjuka. Följ din intuition och din själs längtan så att du kan gå från "ful ankunge" till en vacker svan. Låt ingen annan tala om för dig vem du är, det vet bara du! Andlig utveckling och partnerskap är viktigt för din livsväg. Be om svanens energi när du vill nå djupare kunskap om ditt andliga kontrakt.
Element: Vatten. Känslor.

Räv 
Rävenergin är listig och räven hittar alltid sin väg ur kniviga situationer. Den uppskattar dygnets mörka timmar och trivs i drömmarnas domäner där den kan spela ut hela sin kreativitet. Den ser igenom bedrägerier och har ett särdeles kvickt intellekt. Räven är en riktig uppfinnar-jocke som hittar nya lösningar eftersom den gärna vänder upp och ner på saker. Be om rävens energi när du står inför en utmanande uppgift som kräver snabba vändningar.
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Björn
Talesättet "en riktig björnmamma" säger vad björnens energi handlar om - att skydda sin familj. Ett fredligt djur så länge hen inte blir provocerad. Trygghet, stabilitet och råstyrka att ordna det materiella. Lita på att du är tillräcklig och att din omgivning förstår dina syften. Be om björnens energi när du tvivlar på din förmåga att hantera familjelivets alla aspekter.
Element: Jord. Trygghet.

Varg - ensamvarg och flockdjur på samma gång
Vargen är en dubbelnatur som är ett flockdjur men också kan gå ensam om den inte hittar sin rätta flock. Vargar kompromissar inte med sitt sällskap! Den har en stark instinkt för sanning och lögn, rätt och fel och kan lukta sig till bullshit på mils avstånd. Vargens natur är att stå ut med prövningar, även om den måste gå igenom dem ensam. Be om vargens energi om du vill gå dig egen väg istället för att göra vad som förväntas av dig.
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Drake - ta ingen skit
Draken är en mytologisk figur som är en effektiv stridskämpe med sitt eldsprutande gap, ofta en symbol för en skarp talare och kommunikatör. Draken är en effektiv vakt och vaktar allt ifrån skatter till planeter. Den får lätt en bra överblick pga sin flygförmåga men drar sig gärna också undan i sin grotta. Be om drakens energi när du vill skydda din sanning och effektivt påverka andras uppfattning.
Element: Luft. Intellekt.

Enhörning - healerns beskyddare
Detta stolta vackra djur är ett mytologiskt väsen som representerar total renhet, godhet och helande. Enhörningens horn är där emot ett dödligt och effektivt vapen mot ondska. Enhörningen bär dig med lätthet och erbjuder sin magnifika kraft att utkämpa strider i goda syften. Be om enhörningens energi när du önskar beskydd/en vapendragare.
Element: Eld. Vilja och drivkrafter.

Fjäril - det finns ingen död, bara en ny början
Fjärilen representerar pånyttfödelse och transformation. Att gå från puppa, till larv till färdig fjäril. Den ger skönhet och estetik i livet och vet att även små detaljer kan få stora konsekvenser; "en fjärils vingslag..." Fjärilen kommer in i ditt liv när du står inför en ny fas i livet. Dags att släppa taget om ditt gamla jag. Be om fjärilens energi när du önskar få modet att mogna.
Element: Luft. Intellekt.