Krabbelidernas kraftplats

Vad är en kraftplats?

Vissa platser i naturen har en tydligare läkande inverkan än andra. Varför är det så? Tack vare jordlinjer, skulle många svara på det.  På Krabbelidernas kraftplats finns helt vanliga tallar, bergsknallar och stigar som inte ser extraordinära ut för världen... men KÄNSLAN är speciell tack vare högfrekvent energi som känsliga individer uppfattar (eller kan träna sig till att uppfatta). Angela upptäckte platsen av slump under promenader med hunden Tuva. Många personer har där efter vittnat om platsens speciella inverkan. I youtube-klippet nedan gör kinesologen Erik Nygård en energiundersökning av platsen.  Du behöver inte "tro" något speciellt för att uppleva platsens kraft. Alla kan känna frekvensernas påverkan biologiskt, känslomässigt och andligt, hur du än väljer att definiera dem. Läs vidare nedan om du vill veta ett av många sätt att förstå dem på.

Om jordlinjer
 • Jordlinjer sägs bilda ett rutnät över jorden och på vissa platser möts flera linjer. Exempelvis Stonehenge i England antas vara placerad på en plats där över 30 jordlinjer möts.
 • Kraften/energin/strålningen kan inte mätas med vanliga laboratorieinstrument.
 • Många personer kan förnimma dem och handburna instrument så som Lecher antenna eller slagruta ger utslag för dem.
 • Fenomenet har länge varit känt av våra förfäder och kunskapen har används för att placera bostäder och kyrkor på ett bra sätt i förhållande till jordstrålningen.
 • Jordstrålningen från Krabbeliderna innebär att många upplever att återhämtningen sker snabbare i centrum av zonen, än utanför.
 • Vissa kraftplatser sägs innehålla en extra hög koncentration av Deva energi (naturandar). Deva betyder strålande varelse på sanskrit och är den buddhistiska motsvarigheten till änglar. Skillnaden mellan de abrahamitiska änglarna och devorna är att devorna även vakar över varje enskilt djur och växlighet. Allt levande har sin egen skyddsdeva, såväl tussilagos som rådjur och människor. Devornas energi kommer i många frekvenser, alltifrån de minsta natursandarna till ärkeänglar. Läs mer om devorna och Deva Rays Reiki.
Är jordlinjer och naturandar bara myt eller finns det något korn av sanning? Det bästa sättet att få veta är att ta reda på det själv. Krabbelidernas kraftplats ett utmärkt ställe att prova på, på egen hand eller med Angela som guide. Det är lätt att hitta dit på egen hand numera eftersom Göteborgs Stad placerat ett frisbeegolfmål nästan mitt i centrum av zonen: 16 – Google Maps. Så här gäller det att samsas med andra friluftsaktiviteter och man får se upp så att det inte viner förbi en frisbee. Vardagar mitt på dagen eller helg på förmiddagarna brukar det vara tyst och tomt. 
Sommartid genomförs även gemensamma ute-meditationer på platsen. Vill du följa med på träffarna? Maila gbgreiki@gmail.com eller läs mer om den shamanska cirkeln.

Låt naturen läka dig

Skogen har läkt människan sedan urminnes tiden, men i Japan utvecklades det moderna konceptet med "skogsbad". Här är skogsbaden en del av en uttalad nationell plan sedan 1980-talet, som ett led i att minska psykisk ohälsa för människor som arbetar i städer. Planen kallas för Shinrin yoku, vilket betyder att bara vara med träden, utan krav på aktivitet. Trädens läkande effekt för kropp och själ är både vetenskapligt belagd och omvittnad.  Vilka de verksamma ingredienserna är finns inget entydigt resultat kring, men de oljor som träden utsöndrar anses vara en anledning. Skogen bör vara minst 75 år gammal för ge optimal effekt. Vill du lära dig mer om skogsbadens läkande effekter, läs denna artikel. 

Ett skogsbad hjälper dig att
  • Bli medveten om dina tankar
  • Göra eller tänka på en sak i taget
  • Skilja på tankar och på händelser
  • Uppmärksamma din kropps reaktioner
  • Tänka klart innan du agerar
  • Känna att du är en del av en större helhet
  • Läka tillsammans med naturens växlingar

Visste du detta om träd?

 • Träd i en skog bildar ett sammanhängande system som fungerar som en superorganism, som en myrstack fast i större skala.
 • Träden samarbetar, utbyter näringsämnen och hjälper varandra i nödsituationer. De utjämnar styrkor och svagheter sinsemellan via rötterna. De träd som producerar mycket sockerlösning ger till de som har det sämre.
 • Ett träds rötter kan genom att koppla ihop sig med svampar bli del av ett underjordiskt nätverk, ett slags ”wood wide web” som kan binda ihop hela skogar i en tät väv. Genom dessa kan träden skicka budskap och varna andra träd för exempelvis insektsangrepp eller torka.
 • Träden konkurrerar inte med varandra, i stället är det viktigt för träden att bevara skogen som en skog. Det ökar chanserna att de själva överlever.
 • Äldre skogar (500 år) utför bättre ekosystemtjänster åt oss, än nyare, planterade skogar.
 • Ekosystemtjänster innebär produktion av syre, mat, rent vatten, reglera klimatet, förhindra översvämning och jorderosion.
 • Träd bör växa långsamt på miniminivå, under trädets första hundra år i livet, för att trädet ska kunna uppnå en hög ålder. När trädet växer långsamt blir vedcellerna mycket små vilket gör trädet motståndskraftigt mot t ex stormar och svampangrepp. Källa:  Trädens hemliga liv, av Peter Wohlleben