Empat

 

Att känna andras känslor som sina

Har du råkat på ordet "empat" och undrat vad det är? Inte empatisk, utan empat. Fortsätt att läsa! Om du funderar över om du själv är empat, så önskar jag att det inte behöva ta dig lika lång tid att förstå innebörden av detta personlighetsdrag som det gjorde för mig.

Ungefär 2 procent av befolkningen uppskattas ha förmågan att känna andras känslor som om de vore deras egna. De kallas för empater. En empat känner smärta eller obalans som i själva verket är energi från omgivningen. Det kan beskrivas som att personens aura smälter ihop med omgivningen och hen upplever både fysiska smärtor och känslor som egentligen är någon annans. Många är omedvetna om att de har denna förmåga och lider i tysthet. De söker professionell hjälp med hittar aldrig orsaken till sin ohälsa. Allt ifrån social ångest till diffus värk, utmattning och beroendeproblematik kan bero på detta personlighetsdrag. Det ligger nära fenomenet högkänslighet, men skiljer sig åt eftersom empaten är hyperkänslig för just känslor och behöver inte vara känslig för andra intryck. Förekomsten av människans spegelneuroner kan till viss del förklara fenomenet. Spegelneuroner är kanske den viktigaste upptäckten inom neurovetenskapen på senare tid. De gör att vi kan känna igen andra personers gester och identifiera deras känslor bara genom att titta på deras ansikten. Även om vi inte känner personen så hindrar det oss inte från att förstå hur denne mår. Har empaten bara extra utvecklade spegelneuroner? Forskningen hjälper oss inte i hela vägen. Empaten upplever nämligen andras känslor utan att se ansiktsuttryck eller gester. Hur är det möjligt? Och går det att få ett stopp på?

 Empater absorberar energi från andra människor, djur, naturen eller till och med andevärlden. En empat som inte är medveten om sin gåva lider ofta utan att förstå varför. Men blir du medveten om din kraft och du kan använda den för att läka dig själv, andra jordbor och planeten. Kanske har du precis som jag sedan barnsben haft en känsla av att kunna uppfatta saker om människor som andra inte ser. Kanske har du vetat när någon undanhåller sanningen, men inte förstått varför det som är tydligt för dig inte är synligt för andra. Kanske förstår du inte heller varför du ena stunden kan må bra, för att i nästa drabbas av jobbiga känslor, utan anledning. Kanske har det i perioder till och med gått så långt att du undviker människor som du mår dåligt av att vara nära. Inte för att de har gjort dig illa, utan för att vara nära dem påverkar dig för svårt. Kanske påverkas du även av platser och undrar varför du kan uppfatta dåliga "vibbar" på en plats som andra inte gör. Du känner inte bara när det finns aggressivitet eller rädslor på en plats som lämnats där av människor, utan kan även förnimma obalansen i ekosystemen som skapats av människan på grund av vårt levnadssätt.

 De flesta empater upplever i synnerhet känslomässiga förnimmelser, men ibland även fysiska smärtor. Att vara empat är att något mer än att känna medkänsla med andras smärta, att vara empat är att smärtas själv och inte förstå att det är någon annas känslor/energi. Mekanismen bakom detta kan inte beskrivas vetenskapligt (ännu) men handlar sannolikt om att empatens energi de subtila kropparna smälter samman med någon annans energi. Empater har ofta även en särskild kontakt med djur eftersom empaten fångar upp djurens känslor på ett omedelbart sätt. För empatiska djurägare är det inte ovanligt att känna smärtförnimmelser i sin egen kropp, som vi sedan kan konstatera är en spegling av våra djurs smärta när veterinären ställt sin diagnos.

För en empat kan energin (vibbarna) från andras känslor innehålla information om vilka svårigheter en person brottas med, även svårigheter som hen är omedveten om själv. Att vara empat är med andra ord att ha en kraft som potentiellt kan göra gott för andra levande varelser. En medveten empat kan hålla isär sin egen energi ifrån andras och stänga till sina "receptorer" så att hen inte påverkas negativt av andras mående. Men, att kunna känna energin är en sak, att tolka energin är något annat. Empaten är inte automatiskt en bra medmänniska eller planetskötare bara för att hen har tillgång till detta register. För att hjälpa andra krävs rätt mindset och erfarenhet - precis som med andra hantverk.

Empater befinner sig på en skala av öppenhet för energier. Beroende på ditt eget intresse kan du utveckla din förmåga och många empater har också en väl utvecklad medialitet.  Medialiteten innebär att känna vibbar från energi utanför vår egna rum-tid, exempelvis från själar som gått över till andra sidan.


Skillnaden mellan empat, hsp, medial...

Har du en extra känslighet men inte riktigt vet vilken etikett som stämmer in på dig? Begreppet högkänslighet eller Highley Sensitive Person (HSP) är en definition skapad av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron. Så mycket som 15-20 procent av befolkningen antas ha en kombination av personlighetsdrag som bottnar i ett extra känsligt nervsystem. Känsligheten gör att hjärnan processar sensorisk input lite annorlunda jämfört med andra (www.hspforeningen.se).

En empat kan vara HSP, men behöver inte vara det. Sveriges förening för högkänsliga har ett test som ger en indikation på om du är HSP. En empat kan känna igen sig i vissa av personlighetsdragen, men skilja sig åt i andra. Empaten kännetecknas av att den stora påverkan andras känslor/sinnesstämning har, inte av all slags yttre stimuli. HSP-personer har till exempel ofta svårt för många parallella arbetsuppgifter, tävlingsmoment eller att prestera under press, vilket inte är ett kännetecken för empaten.

Även om både HSP-personen och empaten påverkas starkt av andras sinnesstämmnig, så särskiljs empaten genom att hen upplever andras känslor precis som sina egna. En HSP känner väldigt lätt av sinnesstämningar och kan börja må dåligt över att någon annan mår dåligt, mendan empaten där emot upplever att det faktiskt är hen SJÄLV som mår dåligt. Det finns så att säga inget filter mellan hens känslor och andras. Empaten kan däremot med träning lära sig att känna igen skillnaden mellan sina egna och andras känslor.

En klarkännande eller så kallad medial empat har dessutom en förmåga till upplevelser utanför den 4-dimensionella rum-tiden, det vill säga kan få föraningar (varsel) om framtiden, kontakt med avlidnas energier och astrala medvetanden. Empater befinner sig på en skala av öppenhet för energier och det är möjligt att utveckla sin medialitet, exempelvis genom Reiki.

Alla mediala personer har inte klarkännandet som "sin förmåga" eller är empater. Medialitet innebär att ha mottaglighet för energi och information utanför rum-tiden och det kan yttra sig i form av klarkännande, men det kan även vara klarseende (klärvoajant), klarhörande eller klarvetande. Många har även en kombination av förmågorna. En medial person som är klarkännande är däremot inte automatiskt en empat, det vill säga känner förnimmelser från andra människor, djur och natur som om de vore hens egna.

Olika former av andligt uppvaknande

Har du en andlig, empatisk eller intuitiv förmåga utöver det vanliga? Är det liktydigt med att vara det som ibland kallas för "uppvaknad"? Vad betyder det egentligen att vara uppvaknad? Är man i den femte dimensionen bara för att man är uppvaknad?

Min erfarenhet är att det finns inte ett uppvaknande, utan flera. Man kan se det som att vi har flera slöjor framför vårt medvetande, eller illusioner, som vi i vår andlig utveckling befriar oss i från i en process. För en del sker detta helt gradvis och det blir inte ett enda "stort" uppvaknande. Eller så har man naturligt haft en öppenhet sedan barnsben. För andra sker utvecklingen i ett språng, som gör att individen byter världsbild eller verklighetsuppfattning. T ex genom att gå från icke-troende till troende. Det finns även troende som fördjupar sin tro efter en uppenbarelse eller mystisk upplevelse som ger ett djupare uppvaknande av något slag. Det kan handla om en nära-döden-upplevelse och möte med ljuset, en extatisk upplevelse av astral projektion, ett möte med en ängel, Jesus eller det som kallas "uppstigna mästare", som gör att personen börjar uppleva fler dimensioner av verkligheten. Men även den som är "uppvaknad" har slöjor kvar, innan processen är fullbordad i det som kallas för "upplysning". Att vara uppvaknad är med andra ord något som är subjektivt. Du är alltid "uppvaknad" i förhållande till något i dig själv som tidigare sov.

Jag själv hade mitt första uppvaknande i 18-års åldern. Jag hade då en upplevelse av hjälp från den andliga dimensionen att skapa ett helt nytt liv, efter att ha levt "på glid" och destruktivt under många år. Mitt andra uppvaknande skedde när jag var 26 år och träffade min tvillingsjäl/ twin flame. Jag skilde mig från min dåvarande man eftersom jag mötte en kärlek som jag förstod var av en annan värld och som hänger ihop med andra livstider. Jag lever med henne än idag, i skrivande stund 16 år senare. Mitt tredje uppvaknande skedde när jag var 37 år och fick en mystisk upplevelse av kristusenergin. Mötet blev en "game changer" på ett djupt andligt plan som ändrade kursen för min livsgärning eftersom det var ett shamanskt uppvaknande till ett kristusmedvetande (mer om detta nedan). Gemensamt för dessa tre uppvaknanden är att de påverkat min verklighetsuppfattning på djupet och succesivt fört mig närmare en förståelse av livets källa och mysterium. Varje uppvaknande innebar att jag frigjorde mig från några av de illusioner som begränsat mig. Kanske väntar fler uppvaknanden i detta liv...

Empatens uppvaknande
En empat känner hur saker hänger ihop och när något är skadat. Det är därför vanligt att empaten har ett behov av att läka det som man känner är i obalans. Att vakna upp som empat innebär att inse sin förmåga till empati utöver det vanliga. Det är dock inte samma sak som att vara i kontakt med sina känslor och VISA empati. Många empater är omedvetna och tror att de är de själva som är i obalans, när det i själva verket är signaler från omgivningen som de upplever och genomlider. Man kan alltså vara empat utan att vara "vaken". Jag själv försökte till exempel stänga av mina känslor i barndom och tonår eftersom jag trodde att allt jag kände fanns hos mig själv och det var helt outhärdligt. Jag blev pga det ganska oempatisk mot andra.

Alla empater, såväl medvetna/vakna som omedvetna, väljer inte att utforska det andliga eller arbeta med energimedicin. Det finns empater som är utmärkta ledare, psykologer, sjuksköterskor, djursköterare osv, som helt enkelt använder sin extra förmåga till att förstå andras behov. Du känner igen dem genom att de är extra bra på att "läsa mellan raderna" och förstå hur en situation kommer att utveckla sig. De kanske inte kan relatera till det som kallas för andligt "uppvaknad" men är ändå vakna, på ett psykologiskt plan.

Shamanskt uppvaknande
En del empater får ett tydligt kall att arbeta andligt med energihealing, och i vissa fall leder det till något som kallas för ett shamanskt uppvaknande. Ett shamanskt uppvaknande innebär att ha fått ett invitation till att arbeta med läkande på ett djupare plan. En så kallad "invitation" kan ske på många olika sätt, men medför en stark längtan att ägna sitt liv till helande av människan och planeten, så stark att den inte går att ignorera. I samband med invitationen prövas personens motiv och den uppvaknande shamanen är tvungen att konfrontera sina skuggsidor i något som kan kallas för shadow work eller själens mörka natt. Andevärlden ger personen ett antal olika prövningar för att hen ska visa sig mogen att anförtros ett fortsatt samarbete med andevärlden.

När vi säger "shaman" åsyftas oftast medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar. Många tänker främst på indianerna i Sydamerika, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper, men även personer med epitetet trollgumma eller häxa är en del av den nordiska energimedicinen. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin. Det finns således många olika shamanska traditioner och från västerländskt perspektiv är det viktigt med att inte göra sig skyldig till det som sociologin kallar för "kulturell expropriering". Alltså att ta eller "snylta" på en annan grupps identitet utan att egentligen fullt ut förstå den och bejaka deras rätt till sin egen identitet och historia. Att vandra shamanens väg är därför inte liktydigt med att se sig som shaman, vad det nu än innebär. Shaman är inte en titel som sätts på ett visitkort, utan en hedersbetygelse andra kan ge dig efter att ha fått din hjälp.

Jesus som shaman
Ett shamanskt uppvaknande kan jämföras med det som kallas för transpersonellt kärleksmedvetande, kristusmedvetande och buddhamedvetande i andra traditioner. Kärnan i detta medvetande är upplevelsen av ett kall att vilja tjäna Gud och/eller mänskligheten. Vi är vakna! Jesus kan ur detta perspektiv ses om en shaman och han sägs enligt bibeln även ha uppmuntrat andra att kunna utföra samma mirakler som hans själv, och till och med mer...