Shadow work

"No tree, it is said,

can reach to heaven

unless its roots reach down to hell."

Carl Gustav Jung

Hur förhåller jag mig till mörkret inom mig?

En vanlig fråga från andliga sökare handlar om mörkret - mörkret inom oss och mörkret utom oss. Vi känner rädsla för att möta mörker/motstånd när vi bestämt oss för att öppna upp för den andliga och esoteriska visdomen. Detta är vanligt och helt normalt. Det som är omedvetet för oss är lite läskigt just för att det ligger i det fördolda, men oftast "spricker trollen i solen". Det bästa är alltså att våga möta det som skrämmer.  Det är detta som är Shadow work - att möta sina egna skuggsidor och rädslor. 


Vill du läsa mer om Shadow work? Anmäl din epostadress för att få den kostnadsfria guiden "Förstå energierna runt och inom dig".