Varför finns det olika slags Reiki?

Varför finns det olika slags Reiki? Är någon variant bättre än de andra?
Det finns reikiinriktningar som påstår sig vara av "högre" vibration. Detta stämmer inte enligt Angelas erfarenhet som empat, då hon har utövat och jämfört flera system samt även arbetar med intuitiv healing. All energi kommer från samma källa och hur du integrerar en specifik energifrekvens beror delvis på din egen mognadsnivå. Att höja sin energifrekvens är inte beroende av vare sig reiki eller en viss reikiinriktning. Reiki är ett verktyg. Vissa utbildare påstår att just deras gren är högre/bättre, en del gör det av okunskap och en del i marknadsföringssyfte. Av etiska skäl har Angela valt att bara utbilda i reikiinriktningar som inte är varumärkesskyddade och inte heller påstår sig vara bättre än andra. Initieringen kan göras både traditionellt eller med en modernare placeringsteknik även i Usui reiki, det väljer eleven själv.  
   
Har du precis kommit i kontakt med Reiki så kan frågan om vilken sorts Reiki man ska välja vara överkurs. Det är fullt förståeligt och du behöver inte fördjupa dig för att bli hjälpt av en behandling. Vill du utbilda dig själv i Reiki så finns det anledning att veta mer. För att något ska kunna kallas för Reiki så behöver det vara hundra procent ljus och ren energi från livskällan. Men precis som med all energi så finns det olika nyanser av energin som skapar olika känslor hos utövare (även kallat för frekvenser i energihealing sammanhang). Därför kan olika varianter av Reiki attrahera oss mer eller mindre. Det är naturligt eftersom vi är olika människor. En reikiinriktning kan dessutom ha mer eller mindre samband med flödet i ett specifikt chakra, och vi kan välja inriktning beroende på vad vi vill förstärka där vi befinner oss just nu på vår "reikiresa".

Det är samtidigt viktigt att förstå att eftersom helande sker i ett gränsland mellan livsenergin och utövaren så kan inte en reikiinriktning vara sämre eller bättre än någon annan eller ha en så kallat "högre" frekvens. Energi från den hundraprocentigt ljusa källan är alltid av högsta frekvens, konstigt vore det ju annars. Det faller på sin egen orimlighet att Reiki eller en speciell variant av Reiki skulle vara den enda vägen till läkande och helande. Många individer med ett öppet hjärtchakra har dessutom spontant kontakt med helande energier och en initiering av en lärare är inte alltid nödvändigt.  Initieringar, placeringar, tändningar e.t.c är bara olika sätt att skapa en portal till en viss energifrekvens. Kontakten beror både på sändaren och mottagarens intention och känslighet för energi. En initiering i en frekvens av Reiki innebär inte heller att andra frekvenser försvinner. Det är alltid mottagaren som avgör vilken känsla som hen vill bejaka, utforska och tillämpa.

Kunskapen hos en Reiki Master/reikiterapeut är dels en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev, dels en egen inre resa i medvetandeutveckling. Reikiterapeuten förvaltar ett andligt arv men varje terapeut gör sin egen tolkning av energiarbetet. I GBG Reiki kurserna så uppmuntras eleven att utforska sina spontana kopplingar till helande energi. Helande är alltid en individuell process utifrån den punkt du befinner dig just nu - andligt, socialt, psykiskt och fysiskt. All universums energi är tillgänglig för var och en som ber om det med intentionen att hela i sitt arbete, oavsett vad inriktningen kallas. Initieringen i en viss riktning kan snarast ses som en hjälp på traven i att finstämma sitt instrument som healer. Det du ber om kommer du att få, men en initiering kommer att hjälpa dig att lättare känna igen de olika nyanserna av källans energi.

Det finns med andra ord ingen rätt eller fel utbildningsväg, inget hemligt recept som kan kopieras och resultera i en absolut sanning för varenda människa. Universums utveckling består av en oändlig mängd möjligheter, så även varje människas. Avgörande för valet av utbildare bör vara vem du får förtroende för, utifrån de parametrar som är viktiga för dig. Många elever söker sig till fysiska kurser över veckoslut för att få samtala med flera människor. Andra föredrar självstudier och möten på tu man hand med sin lärare. Många provar även flera Reiki-kurser men för olika lärare, för att få repetition och komplettera med fler perspektiv. Våga prova dig fram. Våga lyssna på andra, men framför allt våga lyssna på dig själv.

What ever makes your soul happy - do that.


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.