Vad är skillnaden på att vara uppvaknad, empat och shaman?

Har du en andlig, empatisk eller intuitiv förmåga utöver det vanliga? Är det liktydigt med att vara det som ibland kallas för "uppvaknad"? Vad betyder det egentligen att vara uppvaknad?


Uppvaknad
Min erfarenhet är att det finns inte ett uppvaknande, utan flera. Man kan se det som att vi har flera slöjor framför vårt medvetande, eller illusioner, som vi i vår andlig utveckling befriar oss i från i en process. För en del sker detta helt gradvis och det blir inte ett enda "stort" uppvaknande. Eller så har man naturligt haft en öppenhet sedan barnsben. För andra sker utvecklingen i ett språng, som gör att individen byter världsbild eller verklighetsuppfattning. T ex genom att gå från icke-troende till troende. Det finns även troende som fördjupar sin tro efter en uppenbarelse eller mystisk upplevelse som ger ett djupare uppvaknande av något slag. Det kan handla om en nära-döden-upplevelse och möte med ljuset, en extatisk upplevelse av astral projektion, ett möte med en ängel, Jesus eller det som kallas "uppstigna mästare", som gör att personen börjar uppleva fler dimensioner av verkligheten. Men även den som är "uppvaknad" har slöjor kvar, innan processen är fullbordad i det som kallas för "upplysning". Att vara uppvaknad är med andra ord något som är subjektivt. Du är alltid "uppvaknad" i förhållande till något i dig själv som tidigare sov.

Jag själv hade mitt första uppvaknande i 18-års åldern. Jag hade då en upplevelse av hjälp från den andliga dimensionen att skapa ett helt nytt liv, efter att ha levt "på glid" och destruktivt under många år. Mitt andra uppvaknande skedde när jag var 26 år och träffade min tvillingsjäl/ twin flame. Jag skilde mig från min dåvarande man eftersom jag mötte en kärlek som jag förstod var av en annan värld och som är beroende av andra livstider. Jag lever med henne än idag, i skrivande stund 16 år senare. Mitt tredje uppvaknande skedde när jag var 37 år och fick en mystisk upplevelse av kristusenergin. Mötet blev en "game changer" på ett djupt andligt plan som ändrade kursen för min livsgärning eftersom det var ett shamanskt uppvaknande till ett kristusmedvetande (mer om detta nedan). Gemensamt för dessa tre uppvaknanden är att de påverkat min verklighetsuppfattning på djupet och succesivt fört mig närmare en förståelse av livets källa och mysterium. Varje uppvaknande innebar att jag frigjorde mig från några av de illusioner som begränsat mig. Kanske väntar fler uppvaknanden...

Empatens uppvaknande
En empat känner hur saker hänger ihop och när något är skadat. Det är därför vanligt att empaten har ett behov av att läka det som man känner är i obalans. Att vakna upp som empat innebär att inse sin förmåga till empati utöver det vanliga. Det är dock inte samma sak som att vara i kontakt med sina känslor och VISA empati. Många empater är omedvetna och tror att de är de själva som är i obalans, när det i själva verket är signaler från omgivningen som de upplever och genomlider. Man kan alltså vara empat utan att vara "vaken". Jag själv försökte till exempel stänga av mina känslor i barndom och tonår eftersom jag trodde att allt jag kände fanns hos mig själv och det var helt outhärdligt. Jag blev pga det ganska oempatisk mot andra.

Alla empater, såväl medvetna/vakna som omedvetna, väljer inte att utforska det andliga eller arbeta med energimedicin. Det finns empater som är utmärkta ledare, psykologer, sjuksköterskor, djursköterare osv, som helt enkelt använder sin extra förmåga till att förstå andras behov. Du känner igen dem genom att de är extra bra på att "läsa mellan raderna" och förstå hur en situation kommer att utveckla sig. De kanske inte kan relatera till det som kallas för andligt "uppvaknad" men är ändå vakna, på ett psykologiskt plan.

Shamanskt uppvaknande
En del empater får ett tydligt kall att arbeta andligt med energihealing, och i vissa fall leder det till något som kallas för ett shamanskt uppvaknande. Ett shamanskt uppvaknande innebär att ha fått ett invitation till att arbeta med läkande på ett djupare plan. En så kallad "invitation" kan ske på många olika sätt, men medför en stark längtan att ägna sitt liv till helande av människan och planeten, så stark att den inte går att ignorera. I samband med invitationen prövas personens motiv och den uppvaknande shamanen är tvungen att konfrontera sina skuggsidor i något som kan kallas för shadow work eller själens mörka natt. Andevärlden ger personen ett antal olika prövningar för att hen ska visa sig mogen att anförtros ett fortsatt samarbete med andevärlden.

När vi säger "shaman" åsyftas oftast medicinkvinnor/män i ursprungsbefolkningar. Många tänker främst på indianerna i Sydamerika, men shamaner finns överallt där natur- och folkreligioner finns. I Sverige är till exempel nåjden en samisk medicinkvinna/man med spådomskunskaper, men även personer med epitetet trollgumma eller häxa är en del av den nordiska energimedicinen. Shamanism finns även i den shintôistiska folkreligionen i Japan och har influerat Reikin.  Det finns således många olika shamanska traditioner och från västerländskt perspektiv är det viktigt med att inte göra sig skyldig till det som sociologin kallar för "kulturell expropriering". Alltså att ta eller "snylta" på en annan grupps identitet utan att egentligen fullt ut förstå den och bejaka deras rätt till sin egen identitet och historia. Att vandra shamanens väg är därför inte liktydigt med att se sig som shaman, vad det nu än innebär. Shaman är inte en titel som sätts på ett visitkort, utan en hedersbetygelse andra kan ge dig efter att ha fått din hjälp.

Ett shamanskt uppvaknande kan jämföras med det som kallas för transpersonellt kärleksmedvetande, kristusmedvetande och buddhamedvetande i andra traditioner. Kärnan i detta medvetande är upplevelsen av ett kall att vilja tjäna Gud och/eller mänskligheten. Vi är vakna! Jesus kan ur detta perspektiv ses om en shaman och han sägs enligt bibeln även ha uppmuntrat andra att kunna utföra samma mirakler som hans själv, och till och med mer...

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.