Vad är en empat?

Har du råkat på ordet "empat" och undrat vad det är? Inte empatisk, utan empat. Fortsätt att läsa! Om du funderar över om du själv är empat, så önskar jag att det inte behöva ta dig lika lång tid att förstå innebörden av detta personlighetsdrag som det gjorde för mig. 

En empat är en person som upplever andras energi (känslor, smärtor) som om de vore ens egna. Energin kan komma från andra människor, djur, naturen eller till och med andevärlden. En empat som inte är medveten om sin gåva lider ofta utan att förstå varför. Bli medveten om din kraft och du kan använda den för att läka dig själv, andra jordbor och planeten.

Kanske har du precis som jag sedan barnsben haft en känsla av att kunna uppfatta saker om människor som andra inte ser. Kanske har du vetat när någon undanhåller sanningen, men inte förstått varför det som är tydligt för dig inte är synligt för andra. Kanske förstår du inte heller varför du ena stunden kan må bra, för att i nästa drabbas av jobbiga känslor, utan anledning.  Kanske har det i perioder till och med gått så långt att du undviker människor som du mår dåligt av att vara nära. Inte för att de har gjort dig illa, utan för att vara nära dem påverkar dig för svårt. Kanske påverkas du även av platser och undrar varför du kan uppfatta dåliga "vibbar" på en plats som andra inte gör. Du känner inte bara när det finns aggressivitet eller rädslor på en plats som lämnats där av människor, utan kan även förnimma obalansen i ekosystemen som skapats av människan på grund av vårt levnadssätt.

En empat är någon som upplever andras känslor som om det vore ens egna. Det är även vanligt att kunna känna energi utanför vår egna rum-tid, exempelvis från själar som gått över till andra sidan. De flesta empater upplever i synnerhet känslomässiga förnimmelser, men ibland även fysiska smärtor. Att vara empat är att något mer än att känna medkänsla med andras smärta, att vara empat är att smärtas själv och inte förstå att det är någon annas känslor/energi. Mekanismen bakom detta kan inte beskrivas vetenskapligt (ännu) men handlar sannolikt om att empatens energi de subtila kropparna smälter samman med någon annans energi. Empater har ofta även en särskild kontakt med djur eftersom empaten fångar upp djurens känslor på ett omedelbart sätt. För empatiska djurägare är det inte ovanligt att känna smärtförnimmelser i sin egen kropp, som vi sedan kan konstatera är en spegling av våra djurs smärta när veterinären ställt sin diagnos. 

För en empat kan energin i andras känslor innehålla information om vilka svårigheter en person brottas med, även svårigheter som hen är omedveten om själv. Att vara empat är med andra ord att ha en kraft som potentiellt kan göra gott för andra levande varelser. En medveten empat kan hålla isär sin egen energi ifrån andras och stänga till sina "receptorer" så att hen inte påverkas negativt av andras mående.  Men, att kunna känna energin är en sak, att tolka energin är något annat. Empaten är inte automatiskt en bra medmänniska eller planetskötare bara för att hen har tillgång till detta register. För att hjälpa andra krävs rätt mindset och erfarenhet - precis som med andra hantverk.

Empater befinner sig på en skala av öppenhet för energier.  Beroende på ditt eget intresse kan du utveckla din förmåga och många empater har också en väl utvecklad medialitet. 

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.