Vad är andligt växande inom Reikin?

Reiki enligt den ursprungliga Japanska läran kallas för ”Usui Shiki Ryoho" - Usuis metod för naturligt helande. Ryoho betyder att det är ett system för en andlig utvecklingsväg - en praktik för uppvaknande eller upplysning. 

Upplysning anses av de flesta andliga lärare vara något som sker i en plötslig insikt genom meditation/uppenbarelse eller liknande. Det är inget som kan "tänkas fram" eller uppnås genom viljeansträning. Vi kan däremot välja attityd och hur vi behandlar våra medmänniskor och så att säga "bädda" för andliga insikter.  Att leva i andlighet utifrån ett Reiki-perspektiv är därför något vidare än att leta efter upplysning - det är att leva från hjärtat. Det är att låta kärleken vara ledsjärnan, ha distans till egots drivkrafter och hitta balansen mellan alla olika aspekter av vad det är att vara människa. Även världsreligionerna handlar ytterst om samma sak – att kärleken är viktigast. Oavsett om du är religiös eller ej, så kommer du med Reikin att fortsätta på den väg som är menad för dig. Våra föreställningar om sanningens natur är inte det viktigaste, utan att agera med ödmjukhet, tacksamhet och kärlek till vår nästa.

En vanlig missuppfattning är att andligt växande handlar om att utplåna egot. Och så har det varit traditionellt inom hårt disciplinerade grenar av flera religioner, med askes och självpåtagen isolering. Att undandra sig den materiella världen, relationer och kunna ignorera kroppens behov har varit liktydigt med att resan in till själen är ”på riktigt”. Det har fungerat för många, men det är samtidigt en elitistisk syn på andligt växande, förunnat några få. Det har heller inte har så mycket med kärleksbudskapet att göra. Den finns ingen naturlag som säger att munken som lever 10 år i isolering i en grotta har större förutsättningar att leva från hjärtat, än till exempel 3-barns mamman i ett hyreshus i förorten. Hon som sliter ut kroppen i ett städjobb på dagarna och nattvandrar på helgen och drillar barnen i deras läxor på vardagkvällarna. Henne, vars enda drivkraft bor i hjärtat; att barnen ska få ett bättre liv. 

Vi finns på den här jorden för att få vara människor. Andlighet är att ha kontakt med vår själ/en källa större än vårt ego, men det är också att hylla det mänskliga: slitet, svetten och våra önskningar om livet. Det viktiga är att önskningarna kommer från hjärtat och inte sker på bekostna av andra. Det är att kunna släppa taget om det som inte är avsett för mig, förlåta och försonas med de oförrätter jag utsätts för. Liksom att förlåta mig själv för de oförrätter jag ibland utsätter andra för. Att älska oss själva och andra, trots fel och brister. För tänk – hur ”svårt” är det att göra rätt för den som valt bort nära relationer och livsmål. Hen behöver ju inte konfronteras med pengabrist till hyran, karriärmisslyckanden, sjuka anhöriga eller trotsiga barn. Ju färre nära relationer och värdsliga ting vi utsätter oss för, desto lättare är det naturligtvis att inte göra egoistiska saker… Den verkligt stora utmaningen är att kunna leva med frid i sinnet, villkorslös kärlek och samtidigt ha energibindningar till andra människor, jobbet, hemmet osv.

Andligt växande handlar också om att förstå att jag har rätt till mitt perspektiv, men att mitt perspektiv är partikulärt. Ingen kan konceptualisera den universella sanningen av det enkla skälet att verkligheten alltid är beroende av ett subjekt som varseblir det. Även när vi i meditation kan släppta taget om vår personlighet och uppleva enhet med alltet, så är denna upplevelse i samma ögonblick som vi försöker tänka/verbalisera den, dömd att vara partikulär. Inom den kinesiska filosofin taoism kallas detta fenomen för Tao. Verklighetens yttersta natur är Tao och i samma ögonblick som vi försöker säga vad Tao är, är det inte Tao längre. (Inom fysiken är det närbesläktat med teorin om kvantmekanik och i västerländsk filosofi med fenomenologin).

Allt jag skriver om är med andra ord bara mitt perspektiv. Om du hittar något här som tilltalar dig så är det ju bra, om du inte gör det är det också bra. Det betyder där emot inte att allt är relativt. Det finns rätt och orätt eftersom det finns lidande och vägar att minska lidande (kärlek). 

Andlighet är att komma i kontakt med hjärtat (själen) och att våga låta det vägleda oss. I takt med att vi växer i vår andlighet kan vi även bli mer mediala. Det betyder att få tillgång till en större känslighet för hur saker hänger ihop – så att säga öppna "det tredje ögat"/utveckla det sjätte sinnet. Alla föds med mediala gåvor av något slag och andligt växande kan vara använda denna gåva för mänskligheten.  Hur det gestaltas finns det inte ett svar på. Det är det som är livet – att du ska upptäcka din egen sanning. Varje individ kan liknas vi ett unikt "blomfrö" som under goda förutsättningar blommar ut i sin fulla prakt. Reikin är som ett gödningsmedel som hjälper till att få fart på de processer som redan är ämnat att bli. Reikin vattnar fröna - utvecklingspotentialen - inom dig.


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.