Tips för att få kontakt med naturandarna

I Reikins hemland Japan ses naturen som besjälad i folkreligionen Shintoism och samma föreställningar finns även i nordisk folktro. Kärt barn har många namn; naturandar, subtila energier, naturväsen, elementarväsen. Gemensamt för det vi kallar naturandar är att det är en osynlig eller andlig kraft som har en nära relation till de fyra elementen - luft, jord, vatten och eld. En naturande är ansluten till ett eller flera av elementen och har en funktion att fylla i den planetära helheten.

Andlig energi har egentligen ingen form, sett ur ett kvantfysiskt perspektiv. Det är ren energi som existerar på olika frekvenser. Energin kan däremot visa sig för oss i en gestalt som passar in i vår kultur och tro (de kan så att säga nyansera sin frekvens). Det är därför vi människor har så olika religiösa gestaltningar av andliga fenomen. Inom nordisk folktro är det vanligt att personifiera naturandarna och uppfatta dem i en gestalt som påminner om den mänskliga - vättar, troll, knytt, älvor, tomtar... Min mormor som är född och uppvuxen in Tornedalen berättade till exempel om att det på henne gård fanns små gråa tomtar. Hon hade sett dem själv med egna ögon.

Själv ser jag inte andar i den yttre verkligheten, mer än som små tecken i naturen. Däremot kan jag som empat känna dem. Även personer som inte är empater kan få tydliga förnimmelser, om du har ett öppet förhållningssätt. Det kan beskrivas som en naturupplevelse i en upphöjd dimension. Om du inte är en andligt sinnad person kan du få fantastiska upplevelser av naturen, men med en öppenhet så öppnar sig en extra dimension av dessa upplevelser ibland. Inte alltid. Kontakt med naturandar kan nämligen inte forceras fram. Det är även sannolikt att du har fallenhet för kontakt med en del av energierna och inte andra.

Men hur kan vi veta att det är naturandar vi har kontakt med? Att det inte är inbillning? En slags självsuggestion? Ja det kan vi såklart aldrig veta. Eftersom andliga intryck dessutom filtreras genom min personliga (och kulturellt präglade) dynamik så kan min upplevelse aldrig vara en direkt spegling av verkligheten. Det finns ingen objektiv verklighet, bara flera subjektiva verkligheter. Av samma skäl kan jag inte ge ett exakt recept på hur du ska få kontakt med en naturande. Jag kan berätta hur det känns för mig och ge användbara tips, men i slutändan handlar det om din egen relation till den större verkligheten och vilken tolkning du väljer att göra av dina upplevelser. Kanske har du redan haft dessa kontakter, men utan att tolka dem som naturandar. En viktig ingrediens för mig att få kontakt med subtila energier är att "nollställa" mitt medvetande, en förmåga som tränas upp under meditation. För när vi tömmer sinnet på tankar och känslokroppen på "gamla känslor", skapas utrymme för extraordinära upplevelser.

Mina egna erfarenheter kommer bland annat från Krabbelidernas kraftplats. Vi har berättat om denna kraftplats i podcasten Magiskt tänkande och även gjort en liten film. Här är energin stark och välgörande för en stressad kropp och själ. Men den finns också tillfällen när frekvensen är extra hög och ljus, då det är som att bada i sjungande vågor av upplyftande, hjärtlig värme. Ett skogsbad upphöjt i kvadrat! Vid ett tillfälle blev jag totalt "ett" med denna energi. Det var en upplevelse av en ljusstråle under mina fotsulor som stegrades upp genom kroppen tills hela jag vara en strålande ljuspelare (detta hände medan jag joggade i området). Jag mötte i denna upplevelse ett rådjur som tittade på mig som om jag vore en del av skogen, och inte en människa. Då började jag fundera på vad sjutton jag egentligen kände och ljuspelaren slocknade. Mitt analytiska sinne bröt förtrollningen.

Det var ett möte med en energi som påminner om änglarnas, fast mer jordbunden. I min tolkning av vad som hände så var jag i dessa ögonblick fylld av den naturande som kallas för devor. Sant eller falskt spelar egentligen ingen roll. Det var en fullkomlig, magisk känsla som övertygade mig om att vi måste berätta mer om den här platsen och vad den vill att vi ska veta om moder jord.

Tips till dig som vill få kontakt med en naturande (eller vad du än väljer att kalla det):

- välj en plats i naturen som spontant gör dig väl till mods
- töm sinnet och släpp både tankar och känslor som du bär på för tillfället
- sitt, stå, gå eller jogga - vad som än gör dig avslappnad och närvarande i nuet
- tänk att du överlämnar dig själv åt skogens positiva, stärkande krafter
- fråga vad du kan göra för naturandarna (inte vad de kan göra för dig)
- tacka platsen för att du får ta del av dess stärkande energier

Kom också ihåg att den som har ett öppet hjärta, är en magnet för mirakler...Myten om devorna
  • Ordet deva kommer från sanskrit och betyder strålande ljus. De anpassar sig efter miljön och tar olika gestalter.
  • Enligt Cassandra Eason (Stora Boken om Naturväsen) finns en skapelseberättelse om devorna som första gången berättades i Sverige på 1800-talet, då inspirerad av kristen skapelseberättelse i kombination med Teosofi.
  • Devor sägs vara lysande väsen som arbetar i naturen och ser till att naturens blåkopior följs så att livet och tillväxten fortsätter.
  • Devorna ansågs var en del av Guds plan för att vaka över naturen. När Gud såg hur devorna kämpade och slet för att osjälviskt skapa balans och få naturen att frodas, gav Gud dem ännu större krafter över himlen, vattnet och jorden. De fick ansvaret att återskapa skapelsen och kunde också ta kontroll över andra natur/elementandar när det behövdes.
  • De ger en hjälpande hand där det behövs, till exempel djuren att föda sina förstfödda och fåglarna att bygga sina reden. Planterar frön som fallit avsides och ingjuter healingegenskaper i örter. De får skogen att växa och bergen att omärkligt röra sig under årtusendens gång.
  • Devorna förnims som en energivåg, som om du vore inkopplad på en kraftfull laddning. Det kan även kännas som värme som strålar upp och ner för din ryggrad eller som att hela du tillfälligtvis är en strålande ljuspelare.
  • I takt med att vi förstör jordens naturliga ekosystem så visar sig devorna för fler människor, som ett sätt att varna oss och vägleda oss tillbaka till ett liv i harmoni med naturen.© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.