En dag 2014 förändrades allt när det otänkbara hände. Barnens mamma tog sitt liv. Det blev en vändpunkt mot en annan livsstil, med mer tid att leva. Läs berättelsen om att inte låta rädsla eller eländestänkande ta över, utan att välja sin egen sanning.

Läs mer