Tänk om universum har en plan för dig

Meningen med livet är ett liv med mening... Tänk om om meningen är, att det är upp till dig att bestämma? Om universums plan för dig är att du ska bli medveten om din fria vilja och att det enda som kan begränsa dig ytterst är du själv? Karma existerar bara så länge vi är omedvetna om den. I samma ögonblick du blir medveten om hur du påverkas av gärningar i detta eller tidigare liv, så har du också nyckeln till att frigöra dig från ödets begränsningar.

Så vill du följa ditt hjärtas röst? Sadla om, göra en exit eller helt enkelt sakta ner? Göra slut, ändra riktning, ta farväl och välkomna något nytt? "Jag kan inte följa mitt hjärta för jag måste betala räkningarna", uttryckte en klient det. Hon hade brist på livsglädje, men överskott på ansvarskänsla. Hon hade delvis rätt. Vi ska inte bli dumdristiga bara för att vi vill fylla våra liv med mening. Men måste det vara antingen - eller? Den vanligaste tankefällan som jag möter hos klienter är att säker måste ske på ett visst sätt och med en viss tajming, annars "gills" det inte. 

Låt inte det bästa bli det näst bästas fiende. Kanske är det just idén om hur det "måste" vara, som håller dig tillbaka från att få något väldigt bra i ditt liv? Få förändringar händer över en natt och även små myrsteg leder fram. Tar du bara ett litet steg i taget i rätt riktning, så innebär det i sig en ökad frihetskänsla. Och positiva känslor föder ännu mer positiva känslor och ökad kraft att ta oss förbi de hinder vi möter på vägen. För det finns alltid hinder. En del är verkliga, men de allra flesta är illusoriska och handlar om våra egna tanke-fällor. 

Författaren Elmer Diktonius har uttryckt det så väl "Blott de tama fåglarna har en längtan, de vilda flyger". Denna mening har följt mig genom livet sedan tidig tonår. Jag har tänkt på den varje gång jag tvekat och behövt frigöra mig från mina egna bojor. Jag måste få vara vild, min själ krymper av tamhet! När barnen kom blev jag lite mindre vild och gjorde det man ska; fostrade barn och byggde ett stabilt liv. Det finns olika faser i livet, naturligtvis. Och nu som medelålders kan jag unna mig att bli lite vildare igen. Inte vild på samma sätt som när jag var 15 eller 25 förstås, men vild i hjärtat, fri i sinnet. Jag väljer att hitta sätt som gör att jag kan kombinera min frihet med ansvar för andra.

Vad skulle du göra om du var vild och fri? Första steget är att våga tänka tanken. Andra steget är visualisera och planera vägen. Tredje steget är att hantera hindren, ett i taget. Finns det ett oöverstigligt hinder, pröva en annan väg. Fortsätta bara att gå i rätt riktning. Även små myrsteg leder fram.© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.