Tänk om tidigare liv är parallella liv?

Redan som barn hade jag små minnesglimtar av situationer som inte kändes som mina. Känslominnen som jag inte förstod. Jag satte inte det i samband då med tidigare liv. Inte heller med att jag var empat. Jag är fortfarande osäker på vad som kan ha härrört till tidigare liv och vad som kan ha handlat om kanaliseringar av andras energi och minnen. Intrycken är för diffusa men jag minns att de skrämde mig. Jag ville inte ha dem.

  För en tid sedan läste jag boken "Om tiden inte finns" av kvantfysiken Carlo Rovelli. På ett enkelt sätt förklarar han för oss "dummies" tidens relativitet och varför den kan betraktas som en egen dimension (den fjärde dimensionen) och att dess existens är beroende av gravitationen. Där det inte finns gravitation finns det inte tid! Det vill säga en väldigt stor del av universum. Och på olika planeter går tiden olika fort. Visste du till exempel att tiden går fortare på toppen av Eiffeltornet än nere på marken? Inte jag heller. Det är inte en märkbar skillnad för klockan, men på kvantnivå finns den där. Där av att fysiker pratar om rum-tiden som ett begrepp och ett universum som kröker sig. Utan rummet finns ingen tid, och utan tiden finns inget rum och olika "krökar" har olika tidsaxlar. När något existerar i rum-tiden så skapas per definition också en förflyttning, dvs tid, men hur snabbt tiden går beror på rummet... 

För mig blev boken en bekräftelse på att våra föreställningar om nutid och dåtid är illusoriska, sett ur själens perspektiv. Naturligtvis existerar tiden i min kropp här på jorden. Jag blir äldre, det känner jag alldeles säkert ;-). Men min själ? Själen är inte beroende av rummet och således inte heller av tiden. Jag tänker mig själen som en gigantisk ros. Varje rosblad representerar ett liv och rosbladen existerar hela tiden parallellt, i ett evigt nu. Det betyder att alla mina liv hela tiden påverkar varandra, i en evig process. Det finns ingen linjär utveckling från lägre till högre medvetande. Inget bättre eller sämre, bara olika aspekter. Minnen av andra liv kan lika gärna vara minnen från framtida som tidigare liv, vilket betyder att allt egentligen sker parallellt. Genom att skapa en mer medveten kontakt med vår själ blir jag i detta liv mer integrerad med alla mina tidigare liv. När det enskilda rosbladet (de person jag är inkarnerad i nu) skapar kontakt med ett annat blad får jag access till den kunskap det rosbladet besitter. Och vice versa. Utifrån det här synsättet så är rosen alltid komplett, om vi vill att den ska vara det. Vi är aldrig bara ett rosblad, även om det kan känna så. Vi är en aspekt av skönhet så mycket större än vårt ego någonsin kan föreställa sig. Du är en hel ros och du är inte ensam. Varje ros existerar tillsammans med en mängd andra rosor, din själsfamilj. 

Idag skräms jag inte av mina minnesglimtar från andra existenser mig. Jag är också medveten om att det jag minns behöver inte vara ett individuellt minne från min egen ros. Det kan vara ett kanaliserat minne från någon annan. Eller det kollektiva omedvetna. Det spelar egentligen ingen roll. Jag kan hämta styrka ur de aspekter som ger kraft och energi, och jag kan ge min kärlek och läkning till de aspekter eller minnen som är svåra. Jag hämtar också styrka ur känslan att det finns en hel bukett av rosor (själar) som följs åt med min själ i detta universum. Det kan vara känslan av att man redan känner någon man precis har träffat. En tyst kunskap där ord inte behövs utan att man bara vet vem den andra är. 

roses-g4f83ee9e5_1920jpg
------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.