Stöd i sorgen

Har du förlorat en nära anhörig?

Sorgebearbetning är en mångfacetterad process som kan utlösa en andlig kris. Innan du provar Reiki eller Soul Retrieval finns det flera saker som är bra att tänka på:

·       Prata med andra som varit i en liknande situation, till exempel i en självhjälpsgrupp i en förening eller trosförsamling.

·       Ha rutiner i din vardag även om du är sjukskriven, till exempel ställ klockan och lägg dig på bestämda tider. Ät på bestämda tider. Även om du inte känner hunger, ät lite grann.

·       Ta en promenad och rör på dig 30-60 min varje dag, gärna i naturen.

·       Skriv ner dina tankar i en anteckningsbok. Det hjälper att sortera och bearbeta. Om du vill, skriv som till den du har förlorat. Berätta hur du tänker och känner.

·       Försök att ta pauser från sorgen. Gör något som kan skingra tankarna då och då. Det är okej att känna glädje mitt i sorgen. Försök även att fokusera på de ljusa minnena. 

·       Om du har möjlighet, ta hjälp av andra med praktiska saker. Om du inte har ett nätverk, ta kontakt med din kommun för att undersöka stöd i exempelvis budgetrådgivning.

·       Sorg kan orsaka PTSD, post traumatiskt stressyndrom. Om sorgen leder till depression, oförmåga att hantera vardagen, ångest etc kan du vända dig till din vårdcentral för rådgivning.

·       Sorg kan väcka andliga och existentiella frågeställningar. Kyrkor, tempel eller andra andliga mötesplatser kan ge en fristad åt tankarna, samt tröst och hopp för framtiden.

För dig som är i akut behov av att prata finns det flera stödlinjer. Exempel är:

Jourhavande medmänniska

Få stöd på natten och prata med någon om dina upplevelser, tankar och känslor. Du kan även chatta. Telefon: 08-702 16 80

Någon att tala med

Stöd på telefon för dig som behöver någon att prata med. Det kan handla om allt möjligt, till exempel att känna sig ensam eller ha sorg. Telefon: 031-711 24 00

Jourhavande präst: 112
Akut samtals- och krisstöd. En del av Svenska kyrkans själavård. Jourhavande präst har öppet alla kvällar kl 21.00 - 06.00 Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Du behöver inte vara medlem i Svenska Kyrkan