Soulful circle

Det kommer en punkt i livet när det inte finns någon väg tillbaka. Att vända tillbaka eller stanna upp skulle göra livet meningslöst och otillfredsställande. När du väl har nått den här punkten vet du vad jag pratar om. Detta är själva poängen med ett högre och vidgat medvetande; att vara mer medveten om allt, inifrån och ut, och att vara i ditt sanna jag.

Följ med i Soulful circle, för dig som gör en andlig resa hem till dig själv. Cirkeln vilar på fyra ben:

  • Frihet - från begränsande självuppfattningar och behov av att leva upp till andras förväntningar.
  • Sanning - rätten till sin egen sanning och att leva i sitt autentiska/sanna jag.
  • Skapande - insikt om att vi skapar vår egen verklighet och att vi kan förvandla drömmar till mål och mål till verklighet.
  • Kärlek - ett öppet hjärta är en magnet för mirakler och med kärleken som kompass skapar vi rätt saker.

Att nå in till djupen av sig själv (och universum) är fantastiskt, men också utmanande . Det är skönt att ha stöd i den processen. Det innebär exempelvis att acceptera det smärtsamma som livet bär med sig, samtidigt som vi släpper taget om tankar, känslor och relationer som inte är bra för oss. Först då kan vi stå i vår fulla kraft. Att försonas med det som andra gjort orätt är svårt. Att möta sina egna skuggsidor och inse den smärta man själv har orsakat andra kan vara ännu svårare. Detta är en process som alla går igenom på väg mot upplysning/vidgat medvetande.
   
   Cirkeln möts i energierna varje fullmåne. Vid fullmåne är energierna i kosmos extra starka och det passar särskilt väl att släppa taget om tankar och känslor som håller oss tillbaka. Fullmånen hjälper oss att känna vad det innebär att leva ett själfullt liv. Detta är även viktigt för att attraktionslagen ska kunna fungera, för om vi inte är medvetna i vår andliga process riskerar vi att attrahera fel saker.

  Fullmånen har i gammal folktro varit en tidpunkt som lämpat sig väl för magi då starka energier överlag gör att energier kan byta skepnad. Det var då människor kunde ta skepnad till varulv eller björn i månens sken. Just i denna cirkel är det björn- och varulvsfritt ;-), men nu är tiden för att få möjlighet att känna energier av något nytt och annorlunda. Många känner att de påverkas av månens cykler och du är välkommen att prova vad det kan innebära för dig. Passa på att utnyttja fullmånens andliga energi på vägen mot frihet, sanning och skapande.

  • Kostnad: Kostnadsfritt. Du väljer själv när och hur ofta du vill delta. 
  • Hur: Där du befinner dig. Inför varje fullmåne får du ett utskick med tema och ett klockslag för ceremonin. Du kan göra meditationen och ceremonin hemifrån vid den aktuella tidpunkten. Vid några tillfällen under året möts vi även på Krabbelidernas Kraftplats, de som vill.
  • När:  Nästa fullmåne. Kan du inte under fullmånen gör du ceremonin dagen före eller dagen efter.
  • För vem: Cirkeln är öppen för alla som önskar stöd på sin andliga resa. Det förutsätts inga förkunskaper i energimedicin, Reiki eller liknande. Du behöver inte ha några särskilda trosuppfattningar alls, mer än viljan att leva mer andligt (hur du än väljer att definiera det). Det energimedicinska synsättet innebär att allt ytterst är energi och därför är möjligt att påverka. Ceremoniellt skapande är ett hantverk- ett görande - snarare än ett vetande. Du kan medverka helt inkognito på distans eller lära känna likasinnade om du deltar i någon fysisk träff.

Vill du vara med i cirkeln maila Angela för mer information. Varmt välkommen hem till dig själv!
Läs mer om Krabbelidernas kraftplats.

Se liten film från Youtube:

Soulful circle minipng