Soul retrievals ur ett metafysiskt perspektiv

I traditionell shamanism innebär en soul retrieval att ”förlorade själbitar” hämtas hem. Förlusten kan till exempel ha skett på grund av att en själsbit har fastnat i en traumatisk händelse (i ett nuvarande eller tidigare liv). Ur det neo-shamanska perspektivet, som influerats av kvantfysisk förståelse för universums uppbyggnad, så är det viktigt att förstå att du inte kan förlora något av din själ. Du ÄR din själ, alltid. Men på samma sätt som vi kan tappa kontakten med olika personlighetsdrag (ofta våra lekfullare sidor i takt med ökad ålder) så kan jaget/egot få en försvagad kontakt med själen. En Soul Retrieval handlar alltså om att återställa kontakten med förträngd energi.

Den moderna kvantfysiken lär oss idag att allt som finns egentligen är energi, på olika frekvenser. Energin kan anta skepnaden både som partikel och som våg. Hur energin manifesteras är beroende av ett subjekt som varseblir det. Dessförinnan är det bara potentialitet som finns. Denna insikt har andliga mästare haft i tusentals år, och vetenskapen har idag börjat komma ikapp. Vi vet även att ur ett flerdimensionellt universiellt perspektiv så finns inte tid. Tid är något som vi upplever tack vare våra fysiska kroppar i vår "3D" verklighet på jorden. Fast egentligen är vår verklighet 4D, eftersom just tid är den 4:e dimensionen enligt fysiken. Tiden uppstår där gravitation finns; i universums krökta rum. Utanför gravitationens påverkan är allt ett enda evigt NU av flerdimensionella och parallella universum. Svindlande tanke, eller hur? För dig som tror att du har en själ och att själen är evig och inkarneras i olika kroppar, så innebär det att din själ i detta NU finns i såväl det förflutna som i framtida existenser, samtidigt. Du kan alltså minnas framtida liv, likaväl som förflutna. Du kan också påverka och hela dina andra existenser genom att resa i energidimensionerna. Även om vi inte "hämtar" något (själen är alltid hel) så kan vi re-integrera aspekter av oss själva och på så vis läka/hela vårt eteriska energifält.

Minst lika viktigt som att ”hämta/re-integrera något som förträngts så handlar Soul retrievals också om att släppa ut något som du har stängt in. Som små barn föds vi med öppna hjärtan och en omedelbar kontakt med våra själar. Det gör oss oerhört sårbara. Livets olika törnar, kränkningar och övergrepp gör att de flesta av oss stänger våra hjärtan mer eller mindre. Det är en ren överlevnadsmekanism. Priset vi betalar är att det försvagar kontakten med själen. Som vuxna kan vi lära oss att skydda och öppna våra hjärtan, samtidigt som vi stärker kontakten inte bara med vår själ, utan med hela universums medvetna och upplysta energi. Det är detta som andlig healing och re-integreringen ytterst handlar om.

 "Resandet" i energidimensionerna, framtid och dåtid, är ur ett metafysikt perspektiv möjligt på grund av att allt existerar samtidigt och att vi kan välja att etablera kontakt utanför vår 4D upplevelse. Vad vi upplever i dessa situationer är alltid färgat av vår egen personliga dynamik. Det finns ingen objektiv lins att se utifrån, utan den energi vi möter filtreras av vår egen förförståelse. 


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.