Reikibehandling efter trauma och övergrepp

Reiki hjälper dig att bearbeta och läka känslomässiga trauman. Du behöver vara beredd på att jobba med dig själv och vilja ta hand om de känslominnen som energin frisätter i kroppen, sinnet och själen.

Min erfarenhet är att för personer med ”många lager” av sorg, svek, övergrepp etc. så börjar energin arbeta på en fysisk nivå och efter hand som personen är redo så fortsätter bearbetningen till sinnet och känslorna. Det händer att klienter söker för smärta och efter några behandlingar visar det sig finnas traumatiska minnen bakom smärtorna som klienten öppnar upp sig kring när vi lärt känna varandra. Vid återkommande behandling så bearbetas alltså olika saker vid olika tillfällen. Det brukar även finnas ett behov av att prata om de minnen som kommer upp och för dessa klienter rekommenderas alltid fysiska möten eftersom terapeutens fysiska närvaro skapar en viktig trygghetszon. En del i vad som skapar ett trauma är nämligen det faktum att vi inte pratar om det, utan traumat blir något dolt och "obenämnbart". Att bearbeta ett trauma innebär därför även att prata om det i någon form. Reiki utgör inte en konventionell samtalsterapi, men en skicklig reikiteraput vet när det är läge att väva in mer av samtal i behandlingen. För traumaklienten är det just kombinationen av avslappande energibehandling och samtal om känslominnen som utgör en kraftfull kombination i läkandet. I vanlig samtalsterapi så saknas energihealingen, vilket kan göra att enbart samtal gör att bearbetningen tar längre tid. Beröring har även i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt och kan påskynda bearbetningen av fysiska och sexuella övergrepp. För den som inte är redo för beröring de första gångerna så börjar vi behandlingen med Reiki någon deceimeter ovanför kroppen istället. 

Under en pågående traumabearbetning så är klienten i ett skört mentalt tillstånd. Längs med resan jobbar jag därför med mentala bilder som stärker självkänslan och skänker trygghet och tillit till förändringsprocessen. I slutet av behandlingarna avsätter jag till exempel tid åt jag-stärkande inslag eller affirmationer, ibland med hjälp av symbolkort (beroende på personens tro och livsåskådning). 

En viktig del av läkeprocessen vid trauma är att hitta en plats i hjärtat för försoning med det som har hänt och förlåtelse av förövaren (om traumat är orsakat av ett övergrepp). Det är dock inte där läkandet kan ta sin början, utan först måste alla känslor kännas och erkännas. I healingstudion finns plats för alla känslor - hat, hämndbegär, illvilja, förtvivlan... med mera. Alla känslor är tillåtna. Läkandet börjar med acceptans av vad som har hänt, och med acceptans följer att våga kännas vid de känslor som är förknippade med händelsen/erna. Det är när vi inte vågar kännas vid våra känslor fullt ut som de fastnar i kroppen och blir till blockeringar, för att sedan bli till smärta eller till och med sjukdom. Att tänka och känna mörker och förtvivlan är inte farligt, även om det kan kännas så. På botten av våra känslor finns det mörker. Vågar vi stanna där en stund är det också där vi kan hitta ljuset igen.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.