Reiki som helande hantverk, inte religion

Är Reiki förenligt med religiös tro? Kan till exempel en kristen, muslim, jude eller hindu praktisera Reiki? Till och med en ateist? 

Reiki är inte religion, utan ett andligt hantverk. Även en ateist kan vara spirituell och oavsett tro kan Reiki fördjupa din kontakt med din livsenergi. Reiki är med andra ord en praktik, på samma sätt som yoga eller qigong. Alla kristna, muslimer etc vill inte utöva yoga pga yogans andliga förtecken, medan andra inte ser något problem. Samma sak med Reiki! Upphovmannen själv, Mikao Usui, såg reiki som en konstform   - the secret art of inviting hapiness. 

En del blandar samman Reiki med "New Age" och kanske är det detta som gjort att i synnerhet kristna röster ifrågasatt Reiki. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig", lyder ju det första budet. Man tänker sig att Reiki är en magisk ritual, bortom Gud. Å andra sidan är handpåläggning i syfte att hela, s.k helbrädagörelse, ett vitalt inslag i vissa kristna församlingar, medan andra förkastar det helt. Här skilja sig de lärde åt om vilka andliga konstformer som ska få existera, även inom en och samma religion. 

Den uråldrig Reikin kan beskrivas som en meditationsteknik. Meditationstekniken kan blandas med shamanska inslag, men inte nödvändigtvis. Mikao Usui sägs ha varit en buddhist eller shintôistisk präst, men sannolikt var hans andliga hemmavist en synkretisk blandning av buddhism, taoism, shintoism och shugendō/japansk shamanism med magiska ritualer.

För den andligt sökande är det ju förstås av intresse vad ”livsenergin” egentligen är för något. Var kommer den ifrån? Det ligger nära tillhands att lägga ett religiöst filter på livsenergins ursprung, men det är inte nödvändigt. I buddhismen finns ingen a' priori tro på gudar eller gudinnor, även om vi i vår "illusioriska verklighet" kan ha en erfarenhet av gud eller gudomligheter. Shintô å andra sidan betyder "gudarnas väg" och i denna naturreligion är kontakt med gudar och avlidnas andar viktig. För många av dagens Reiki-utövare finns det bara en enda Gud/källa till Reikin. Det är okänt hur Usui valde att se på den yttersta verkligheten och varje Reiki utövare är fri att göra sin tolkning. Livsenergin kan representera energin i moder jord, den ursprungliga energin i universum, eller något annat. Vi kan ta hjälp av tro på andeväsen i helandet eller inte. Det som är gemensamt för all Reiki är att det bara innehåller 100 % ljus och kärleksfull energi. Reikin kan ses som en gåva från Gud eller en aspekt av Gud för den som tror på Gud, eller helt enkelt som en energi med många olika frekvenser som upplevs olika beroende på vem som ger och vem som tar emot. Åtskilliga vittnesutsagor visar att metoden fungerar för helande och läkande, oavett din bakgrund och livsåskådning.

För mig är Reiki ett redskap i min eklektiska syn på andlighet, där jag kan förena skenbart olika trossatser i ett helande hantverk. Reiki kan alltså vara en inspirationskälla i det andliga växandet, oavsett vad du tror på eller kommer att tro på i framtiden. Mahatma Gandhi har sagt det så bra;

“I came to the conclusion long ago that all religions were true and that also that all had some error in them, and while I hold by my own religion, I should hold other religions as dear as Hinduism. So we can only pray, if we were Hindus, not that a Christian should become a Hindu; but our innermost prayer should be that a Hindu should become a better Hindu, a Muslim a better Muslim, and a Christian a better Christian”.

Läs mer: https://www.reiki.org/reiki-christians
https://www.shingon-reiki.com/reiki-and-shamanism/


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.