Reiki och det läkande mötet - "holding space"

Vad är det egentligen som skapar balans och läker med Reiki? Svaret skiljer sig lite åt beroende på vem du frågar. Svaret kan också ges på  olika nivåer av läkandet. Läkande av de subtila kropparna är en dimension. En annan dimension är den mellanmänskliga. Inom terapi och coachning brukar man prata om att terapeutens/coachens roll är att "hålla ett utrymme"/holding space för klienten. Den gemensamma nämnaren i detta perspektiv är att läkande uppstår i ett möte med en annan människa som är fritt fån dömande. I de flesta andra situationer i livet måste vi förhålla oss till bilder av vilka vi är eller borde vara. När vi möter en annan människa utan dömande så finns det en helande potential, oavsett vilken terapiform det rör sig om. Terapeutens inställning av fullkomlig acceptans är viktigare än vilken annan teoribildning som ligger till grund för terapin.

The Chopra Center beskriver holding space som konsten att vara närvarande med andra. Utrymmet upprätthålls genom att terapeuten skapar en fullständigt trygg miljö utan dömande och åsdiosätter sitt eget ego med förväntningar om hur saker och ting "borde vara". När terapeuten är totalt närvarande och fokuserad på klientens upplevelse så möjliggörs att hen kan möta och acceptera sig själv utan förbehåll. Första steget till förändring är alltid att acceptera det som är nu. Genom att vara i närvaron av ett "medkännande vittne" kan klienten vila i vittnets/terapeutens bekräftelse. Med Reiki hålls ett utrymme för vad som än behöver läkas, hanteras och släppas. Det är fullt naturligt om det bubblar upp jobbiga känslor och tankar som klienten undvikit att bearbeta färdigt av någon anledning. Då finns terapeuten där och håller utrymmet så att tunga tankar och känslor kan släppas, en gång för alla. Holding space - letting go of the past!

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.