Radikal acceptans gör dig till mästare i ditt liv

Esoteriska läror brukar beskriva olika ”universella lagar” som människan behöver förhålla sig till för att må bra och nå sina mål. Den så kallade attraktionslagen är en, liksom lagen om vibration.

En annan är ”lagen om motsatser”. I den taoistiska/daoistiska filosofin så kallas motsatserna för Yin och Yang. Enligt taoismen skapas och återskapas allt i universum genom dessa två motsatta poler, de är så att säga ”urkrafterna” i universum. Den yttersta verkligheten kan inte helt definieras i ord, men den kan upplevas genom kontemplation och att vara centrerad i flödet av dessa två urkrafter. Vi behöver sträva efter balans mellan polerna i såväl vårt inre själsliv som i våra handlingar. Yin, den svarta polen, är den feminina, passiva urkraften . Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga, men även bergen och skelettet. Yang, den vita polen, är den maskulina och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra, floderna och blodomloppet. Yin och Yang ska inte förväxlas med ”kvinnligt” och ”manligt”, både män och kvinnor och personer utanför könsbinära kategorier har dessa urkrafter och behöver hitta sin egen balans/rätta mix. I Yin-Yang symbolen så kan vi se att ingenting är uteslutande svart eller vitt, feminint eller maskulint. Den svarta pricken i det vita fältet, respektive den vita pricken i det svarta, symboliserar att fröet av motsatser finns i allt. Ur natten gryr morgonen, från vila kan vi gå till mer aktivitet och sedan åter till vila. I den djupaste glädje finns också fröet till den djupaste sorg. Kärlek och hat förutsätter varandra, liv och död likaså. Livet är både gott och ont.

Balans för en stressad person handlar om att hitta rätt mix av både aktivitet och vila, förändring och stabilitet, input och output. Att aktiveras för mycket är inte bra, men bara vila blir inte bra heller. Vad som är rätt mix för dig, vet bara du. En person som förmår att flyta med i verklighetens konstanta förändring och vara i balans i ”flödet” överskrider motsatserna och blir en genuin mästare eller skapare av sitt liv. För att vara i detta flow krävs en stor inre styrka då det förutsätter acceptans av allt som sker, utan att döma något som ont eller gott. Det som verkar vara en olycka idag, kan visa sig varit tur imorgon eftersom det leder vidare till något annat. Facit har vi dock bara i efterhand, och vi måste ha tillit till att det finns en mening med det som sker utan att ha alla svaren precis nu.

Ett närbesläktat sätt att se på tillvaron finns i buddhismen. Medan taoismen är en filosofi så brukar buddhismen etiketteras som en religion eftersom den innehåller läror kring hur buddhismen ska utövas.  Det finns många olika skolor och förgreningar, men grundtanken är att ”bli medveten är allt”. Att bli helt medveten genom meditation är att bli upplyst och förstå att verkligheten så som den förefaller är illusorisk. Den som är upplyst överskrider ”verklighetens” motsatser av ont och gott, liv och död och når nirvana, dvs slipper återfödelsen (eller kan välja att återfödas för att hjälpa andra på deras livsresor). Ur buddhismen har det utvecklats ett begrepp som inom psykologin heter radikal acceptans och det är en tanketeknik som används flitigt inom KBT-terapi idag. Radikal acceptans handlar om att utan omsvep acceptera de mest svåra omständigheter och oönskade sidorna hos sig själv.  Acceptera om du är stressad, trött och less. Acceptera alla dina tillkortakommanden, ångesten och det som känns meningslöst eller hopplöst. Acceptera ditt eget mörker, såväl som andras. Först när du accepterat allt det som du inte vill acceptera, kan du till fullo överskrida/trancendera alternativt förändra. Att nå en fullständig acceptans av sina "skuggsidor" tar många år, kanske är det ett livslångt arbete. Att öva på radikal acceptans går hand i handske med övningar i mindfulness och meditation. Med ökad medvetenhet kommer nämligen ett mer accepterande förhållningssätt automatiskt. Vi ser verkligheten som den är, utan att kalla den rätt eller fel, ond eller god.

Även i till exempel kristendom finns acceptans som ett grundläggande tema, då frälsning kan ses som en akt av acceptans i form av underkastelse av Jesus Kristus. Sinnesrobönen av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr kan hjälpa den som söker acceptans, oavsett om Gud finns med eller inte i bönen:

(Gud)
Ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan och förstånd
att inse skillnaden

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.