Psykiatrins samarbete med själavårdare

Finns det upplevelser som kan verka psykotiska men som ur ett andligt perspektiv blir begripliga? Var går gränsen mellan det paranormala och onormala?  I podcasten Magiskt tänkande fick vi möjlighet att dryfta de andliga perspektiven med psykiatern Bo Ahrenfelt. Bo menar att "Det verkar finnas två slags människor, de som ser medvetandet som något större än oss själva, och de som betraktar medvetandet som begränsat till hjärnprocesserna. Vi förstår inte varandra." (Citerat från Svenska Dagbladet). 

Bo är en av en handfull svenskar som skrivit under Manifesto for a Post-Materialist Science. Lyssna till hans erfarenheter av kliniskt patientarbete, medvetandet, meditation och andlighet. Vi får bland annat höra om när han ringde till en präst för att få ett utlåtande kring en patient i ett svårt kristillstånd. Bo är dessvärre undantaget som bekräftar regeln. Det är idag näst intill otänkbart med en psykiatri som samarbetar med olika slags själavårdare för en integrerad behandling av vissa psykiatriska tillstånd. Men om vi tror att människan består av såväl kropp, som psyke och själ behöver akademi och profession systematiskt värdera hur dessa aspekter förhåller sig till varandra i olika sjuk- och ohälsotillstånd. Vad krävs för att få fler inom psykiatrin att undersöka de möjligheter som en vidgad syn på medvetandet innebär? Ta även del av eftersnacket till intervjun med Bo i podcasten Magiskt tänkande och facebookgruppen

Vill du dela med dig av egna erfarenheter på temat som patient eller verksam i professionen, kontakta oss.

.....
Läs mer:
Empatbloggen har tidigare skrivit om andliga kristillstånd och kundaliniresning.


-----------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.