Poddtips: Hjälp att hantera öppenhet för energier

Är du öppen för energier och vill veta mer om hur du kan förhålla dig till det? 

Podcasten Magiskt Tänkande med Patrik Stigsson tar sig an utmanande frågor om parapsykologi och andlighet. Jag frågade Patrik om han hade hört talas om fenomenet "empat" och om det vore ett intressant ämne för podden. Det tyckte han och jag fick möjlighet att berätta om mina erfarenheter. Vad innebär denna egenskap? Är det ett modeord? Hur förhåller det sig till högkänslighet och den psykoterapeutiska mekanismen "överföring och motöverföring"? Är det en fråga om medialitet eller helt enkelt ett växande fenomen på grund av att moder jord lider allt mer? Inledningen tar upp en del psykologi och filosofi, sedan blir det prat om Reiki som verktyg för själslig hälsa.

Magiskt tänkande är "En podcast om livet, döden och evigheten. Om människor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara." www.magiskttankande.se
------------------------------------------------------------
Se även dokumentären om "Super Empaths"