Poddavsnitt om Carl Gustav Jung

Vi  ägnar ett avsnitt åt en gigant inom psykologin och filosofin - upphovsmannen bakom synkronicitets begreppet och det kollektiva omedvetna. Vi dyker ned i C G Jungs idévärld med utgångspunkt i kapitlet "Mötet med det omedvetna", som finns i Jungs självbiografi "Minnen , drömmar, tankar".

Vår gäst heter Suzanne Gieser. Suzanne har skrivit avhandlingen: "Den innersta kärnan: djuppsykologi och kvantfysik, Wolfgang Paulis dialog med C.G. Jung". Hon är föreläsare, fil dr, leg psykoterapeut och handledare.

Vad har andlighet med kvantfysik att göra? På vilket sätt är Jung relevant idag i kliniskt patientarbete och som filosof? Vi pratar även om Jungs bidrag till organisationsteori och om Gud respektive slumpen ryms i hans idévärld.

Till avsnittet.