Påverkas du av tidigare liv?

Vi är omgivna av energier på olika frekvenser och det är inte konstigt att vissa fastnar på energikroppen. Det kan vara skuggor från tidigare liv eller energirester som fastnat på oss i detta liv av någon anledning. Vill du minnas dina tidigare liv? Egentligen är det enkelt att få kunskap om tidigare inkarnationer. Det som många hindras av är att de tvekar inför att verkligen lyfta "på slöjan" och få full information. Det går att få information genom klardrömmar eller hypnos, men meditation går också bra. Kanske har du minnesfragment som du vill få klarhet i och göra begripliga?

Om vi ställer frågor till vårt eget undermedvetna och universums upplysta krafter med ett öppet hjärta och är beredda att höra svaret, då kommer vi att få det vi ber om. I drömmar kommer ofta information spontant. Under hypnos blir du vägledd av en hypnoterapeut och under meditation agerar du själv. Under meditation kan det vara idé att börja med specifika frågor, t ex "Vilken relation har jag haft till x i ett tidigare liv". Men fråga bara om du är beredd på att veta svaret. Vi har ju inte bara varit helgon i tidigare liv så att säga. Kom även ihåg att oavsett vad du får för svar, smickrande eller förfärliga, så har allt en mening. Vissa relationer du har idag är ett resultat av karma från tidigare liv, men det är också en förberedelse inför det som komma skall. I andra medvetandetillstånd kan vi även komma i kontakt med framtida liv. Tiden är egentligen inte linjär, utan cirkulär. Alla dina existenser som någonsin funnits och någonsin kommer att finnas är tillgängliga för dig, när du vill och är redo att veta mer. Det är att rekommendera att be om svar i portioner, lagom att processa för det medvetna jaget. Det finns ju en anledning till att människan mer eller mindre är i ett medvetandets dunkel. För mycket intryck på en och samma gång från det undermedvetna kan skapa onödig förvirring.

Om du inte känner någon längtan eller behov efter kunskap om tidigare liv, så lyssna till din inre röst och låt det bero. Om du inte upplever en negativ påverkan från tidigare liv så är denna kunskap främst en andlig utvecklingsresa som går att välja bort. Om du där emot känner dig påverkad mentalt eller känslomässigt av något som kan hänga ihop med tidigare liv finns det anledning att ta reda på mer. 

----------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.