Mardrömmar kan vara tecken på psykiska förmågor

Ibland möter jag klienter som berättar om återkommande mardrömmar eller nattskräck. Det är otroligt jobbigt för den som drabbas och det är sällan något vi pratar om med andra. Men det behöver inte bara vara något dåligt. Våra mardrömmar berättar nämligen något viktigt om oss själva. I en del fall är det till och med tecken på att personen har gryende psykiska förmågor som kan blomma ut till mental styrka och djup intuition. 

Mardrömmar är bland annat det omedvetnas sätt att knacka på hos medvetandet och säga "hallå, det finns saker i ditt liv som du ignorerar och som du behöver bli medveten om". Mardrömmarna kan representera sidor hos oss som vi inte vill se, eller mörka sidor hos andra personer som vi blundar för. Det är också ett sätt för själen att berätta för jaget att vi är i en situation som inte är i enlighet med vårt eget bästa, och som vi gör vårt yttersta för att inte erkänna för oss själva... Nattskräck är så kallade "hypnagoga hallucinationer" som inträffar i gränslandet mellan vakenhet och sömn. Kroppen har somnat (sömnparalys) men personen upplever sig som vaken/är medveten om att kroppen sover. Detta gränsland är en portal till ut-ur-koppen-upplevelser, men också ett tillstånd där vi kan möta fasansfulla bilder och känslor av att vara instängd och fångad mellan världar. (Det kan kännas ungefär som att vara i "the up-side-down" i Netflix-serien Stranger things...)

Varken mardrömmar eller nattskräck är farliga, förr eller senare vaknar vi ju alltid. Men för den som drabbas ofta av dessa nattliga fasor kan det bli ett reellt problem att inte kunna sova. För den som har återkommande mardrömmar eller nattlig skräck så är det sannolikt inte bara det egna (o)medvetandet som är involverat, utan personen är öppen för andras energier och bearbetar även dessa under sömnen. Det kan till och med vara energi från andra dimensioner. När vi drömmer befinner sig nämligen vårt medvetande i den astrala sfären, där även andeväsen finns. Det är anledningen till att vi till exempel i drömmar kan möta våra avlidna anhöriga och att vi kan drömma sanndrömmar. För den som drömmer klardrömmar (är medveten om att den drömmer) så finns även möjligheten att utforska fler dimensioner av medvetandet på detta sätt.

Skräckbilderna som vi möter under sömnen kan alltså vara projektioner av det egna omedvetna, eller energier från den astrala sfären som dras till de individer som är öppna/visar sig mottagliga. Denna mottaglighet är något vi sällan pratar om i vår kultur, varför många inte förstår att de har denna förmåga att kanalisera energi. För ursprungsbefolkningarnas och naturreligioners shamaner är detta dock inget nytt eller konstigt, utan kan tvärt om vara ett tecken på gryende psykiska förmågor. Energin (även kallad demoner i vissa traditioner) ger nämligen genom mardrömmarna och de hypnogoga hallucinationerna en invitation till personen att lära sig hantera den. Genom att bli medveten kan man både utforska och använda denna förmåga, såväl som "stänga" den med hjälp av sin avsikt och visualiseringar. Det innebär att vi själva, med träning, kan ta kontrollen över vilka utifrån kommande energier som får tillträde till vår energi både under dagtid och under natten i vår drömvärld. Med vår fria vilja kan vi alltid skapa vår verklighet, det gäller bara att förstå det.

Mardrömmar kan även vara energi från tidigare livstider som hemsöker. Jag hade till exempel en Reikiklient som hade en återkommande dröm om att vara jagad. Efter hennes första energibalansering så minskade drömmen i intensitet och kom mer sällan. Drömmen försvann dock inte helt och vid behandlingstillfälle två så fokuserade vi behandlingen mot denna upplevelse.  I denna klients fall handlade mardrömmen om en skugga eller "energi-rest" från ett av hennes tidigare liv som jagade henne i detta liv. Med Reikins hjälp kunde energin frikopplas från henne och återföras dit den hör hemma - i ljuset. Energin som hemsökte henne handlade om en orätt hon hade gjort i ett tidigare liv, men som hon nu var redo att släppa. Vi har alltid möjlighet att börja om på ett nytt blad och befria oss från energipräglingar från andra personer och tidigare liv. Det som behövs är att vi ber om det med ett öppet hjärta, samt en ren och helt ljus avsikt. Eftersom Reikin hjälper oss precis där vi behöver det, så kommer Reiki att påverka drömlivet mer eller mindre oavsett vår avsikt. Men med medvetenhet och en tydlig intention kan vi åstadkomma precis vad vi vill. 

.....
Poddtips: Lyssna till när jag berättar i podcasten Magiskt tänkande om mardrömmar och att vara empat.

Lästips: reportaget När jaget släpper taget i Modern psykologi som beskriver mer om hypnagoga hallucinationer.
------------------------------
------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.