Läsarfråga: Empat vs. borderline

Camilla skriver "Hej, jag har blivit kallad empat av en man jag gick till för behandling. Jag visste inte vad det var men han sa "its consuming you from the inside" och inget mer.
Jag har fått en diagnos emotionell personlighetsstörning och jag har förstått att då känner man som andra människor men mycket starkare o mer humörsvängningar.
Jag har alltid haft problem att skydda mig från andras känslor o väldigt ofta leder jag mig in i andra människors upplevelser så känns som mina egna. Jag är tyvärr väldigt lättpåverkad. Jag har många ggr svårt för andra människor för jag uppfattar det som en tävling vem som kan o vet mest.
Jag älskar djur för de bara är.
Jag tror att jag kanske är extra känslig för andras energier o känslor eftersom när jag var barn tvingades att känna in mina föräldrars känslor o inte mina egna. De var gränslösa. Jag vet inte vad jag ska tro om detta?

Angela svarar:
Tack Camilla för din fråga och för att du berättar om din situation. Eftersom det inte finns någon forskning kring empater idag finns ingen definierad gräns mellan detta fenomen och t ex emotionell personlighetsstörning eller så kallad "borderline", så det jag skriver nu baserar jag på erfarenhet.

Det kan finnas empater som även har en emotionell personlighetsstörning, men detta är i grunden två olika saker. Det som är gemensamt är svårigheten att skydda sig från andras känslor, men mekanismen är olika.  Du skriver "jag leder mig in i andra människors upplevelser" vilket inom psykologin kan beskrivas som ett omedvetet sökande efter symbiotiska relationer.  Det blir i dessa relationer en sammanblandning av var den ena personen börjar och var den andra personen slutar. Beteendet bottnar ofta i gränslösa föräldrar under uppväxten, precis som du beskriver.  Mekanismen hos empaten fungerar annorlunda, då det inte behöver föreligga någon relation eller egentlig kontakt (jag kan känna om personen i kassakön på ICA mår dåligt, utan att ens ha pratat med personen). Förnimmelser uppträder alltså  plötsligt och även utan social kontakt hos empaten. Empater drar sig därför ofta (omedvetet) undan andra människor eftersom de inte förstår varför de mår dåligt nära andra, medan den med emotionell personlighetsstörning snarare söker sig till andra på grund av att behov av symbiotiska relationer. Man skulle kunna beskriva det som att borderlinepersonligheten har en vilsenhet i var gränsen går för det egna jaget och vill därför kompensera ett svagt jag genom gränslösa relationer. För empaten är det tvärt om. Empaten "bombarderas" av andras energi och får som en sekundär effekt en känsla av vilsenhet. Något som komplicerar är dock att många empater omedvetet försöker "fixa" det som är "skadat" hos personer som mår dåligt. Då kan även empater utan emotionell personlighetsstörning hamna i symbiotiska relationer i sin strävan efter att skapa balans i en relation som upplevs som disharmonisk på grund av den andra personens lidande. Detta ligger även nära det fenomen som kallas för "medberoende". Alltså: det är möjligt att du även är empat och kan bli hjälpt av att bättre förstå hur de subtila energisystemen fungerar. Men utifrån att du har fått en diagnos är det även viktigt att komma tillrätta med gränssättning och få en stärkt jag-upplevelse, vilket det finns verksamma terapier för. Jag hoppas att dessa tankar kan vara till hjälp och önskar dig varmt lycka till. 

......
Läs mer: Vad är en empat?

-----------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.