Läsarfråga: Är jag empat om jag har social ångest?

Jon skriver: Jag tycker ofta det är jobbigt att träffa andra människor. Bara att vara nära andra kan bli för mycket, särskilt om jag måste prata eller göra något. En del människor är extra jobbiga att träffa, de som har en obehaglig energi. Jag har läst att jag har social ångest. Men kanske är jag empat?

Angela svarar: 

Social ångest kan vara ett tecken på att du är empat, men kan också bero på andra saker. Introverta personer "laddar" till exempel energi när de är ensamma och känner att de tappar energi i sociala kontakter. Det kan i sin tur bli ångestskapande om man ofta känner sig trött och dränerad på energi i samvaro med andra. Du skriver att du upplever att andra kan ha "obehaglig" energi. Det tyder på att du är känslig för andras energier, men det behöver inte betyda att du är empat. En empat känner andras känslor som sina egna och kan inte alltid skilja på sin känsla från andras (med det kan övas upp med träning). Empater känner sig därför ofta obehagliga till mods runt andra människor då det sker en sammanblandning av energifälten och empaten "infekteras" av känslor som den andra personen går och bär på - olust, sorg, vrede, rädsla, avund till exempel.

Ett sätt att undersöka om du är empat är att pröva om din sociala ångest minskar genom denna metod:

När du är tillsammans med en person och känner ångest, fråga dig själv om det är din egen känsla inför personen som skapar obehag, eller om det är den andra personens känsla du egentligen känner och att obehaget uppstår på grund av detta. När du ställt frågan "känner jag obehag inför personen eller på grund av hens känsla" behöver du lita på din intuition och vad den berättar för dig. Det kan vara svårt om man inte är van vid det. Med det finns även övningar för att stärka sin intuition. Det är ofta en lättnad för empater att inse att man inte ogillar att vara nära (alla) andra människor egentligen, utan att man bara ogillar att vara hudlös för andras känslor.

Men detta sagt så kan social ångest även bestå av en kombination av "inför personen" och "på grund av känslan", och du kan behöva hitta sätt att hantera bägge delar.


Lycka till!© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.