Läsarfråga: Är Holy Fire Reiki bättre än Usui Reiki?

Minna skriver: "En Holy Fire Reiki lärare sa att om jag går master kursen i Usui reiki så försvinner Holy Fire energin. Man kan bara välja det ena. Är mina tidigare kurser bortkastade då om jag blir master i Usui Reiki? Jag undrar även över detta med initieringar, hon säger att initieringen i Usui är gammal teknik och inte funkar lika bra som Holy Fire. Det finns många uppfattningar om detta verkar det som".

Angela svarar: Min erfarenhet av Reiki och livsenergin är något annat än din lärares. Jag baserar mitt svar på erfarenhet av fyra reikigrenar, men även utifrån att vara empat och arbeta med intuitiv healing. Men jag råder dig att bilda dig en egen uppfattning, det finns ingen absolut sanning. Sanningen är subjektiv, i synnerhet när det gäller metafysiska frågor.

Reikin är tyvärr inte förskonad mot personer med dogmatiska uppfattningar om hur saker och ting "verkligen är". Det är inte ovanligt med rigida uppfattningar bland lärare när det finns en andlig dimension av en tradition/hantverk/utövning. En person med pondus och karisma kan lätt skapa en skara anhängare som hålls samman av det som kallas för "grupptänkande" inom psykologin, som till slut gör att personer i kretsen slutar tänka själva. Sedan gör de allt vad de kan för att ingen ska kunna argumentera emot eller motbevisa dem. Att argumentera och vända och vrida på frågor brukar av dessa personer ses som att man inte "tänker positivt" eller har tillräckligt "hög frekvens". Men detta är sekt-tendenser enligt min uppfattning.

Att ha en dogmatisk inställning till Reikin så som din lärare beskriver går på tvärsen med mitt synsätt. Jag ser det som att man delvis tappat bort poängen med Reiki när man försöker kategorisera olika riktningar som högre/bättre, eftersom hur energin integreras beror på mottagarens mognadsnivå. All energi kommer dessutom från samma källa och är var människas födslorätt.  Det faller på sin egen orimlighet att en enskild person exklusivt kan kanalisera en viss frekvens och sedan dessutom göra uppgraderingar av den energin. All energi finns redan tillgänglig för alla i ett stort evigt nu, ur ett kvantfysiskt perspektiv. Vad vi gör när vi initierar med Reiki är att vi skapar en portal eller genväg till detta eviga flöde. Jag har haft elever som efter initiering sagt att "å jag känner igen detta, jag hade det redan inom mig men det är tydligare nu för mig vad det handlar om".

Många får spontana initieringar i läkande energier på grund av livskriser eller en stark tro. Kristusenergin är ett exempel på detta som jag själv har erfarenhet av och läkning genom kristusenergin praktiseras inom den kristna helbrägdagörelsen, såväl som av nyandliga. När det gäller Holy Fire så skriver upphovsmakaren William Lee Rand att det för honom är just en kanalisering av kristusenergin, vilket i sig gör det extra oförståeligt med ett varumärkespatent. Kristusenergin går att förena med alla andra läkande energier - det är du själv som avgör vilka energier du vill arbeta med genom din intention. Att förstå att det är genom intention som vi skapar vår verklighet är grundläggande för min egen syn på energihealing. En initiering i Usui Reiki tar alltså inte bort någon annan energikoppling, om du inte vill det vill säga.

Usui Reiki är ursprunget för all Reiki och ett bra ställe att börja sin reikiresa på. Av etiska skäl har jag valt att bara utbilda i reikiinriktningar som inte är varumärkesskyddade. Men det betyder inte att jag tycker att någon gren är mindre bra, jag instämmer bara inte i varumärkespatenten och idén att det ska finnas  exklusivitet kring metoderna. All reikiutövning vinner på ett öppet och samarbetsinriktat förhållningssätt, det är helande genom kärlek det handlar om. Allt som är hundra procent ljus och kärlek är av högsta vibration.  Reikiinriktningar som påstår sig vara av "högre" vibration blandar ihop att det kan finnas olika nyanser av något, men det betyder inte att det ena är bättre än det andra. De som påstår detta gör det antingen av okunskap eller i marknadsföringssyfte. Det finns även en folktro om att initieringen bara kan göras på ett visst sätt med Usui Reiki. Initieringen kan göras både traditionellt eller med en modernare placeringsteknik även i Usui Reiki, det väljer eleven själv. Jag initierar med flera tekniker, men tycker mycket om den "gamla" eftersom den är mer ceremoniell. Resultatet av initieringen har ingenting med valet av teknik att göra, utan med intentionen.

Jag började själv min reikiresa med Holy Fire men kände efter steg 2 att det fattades något. När jag blev Usui Reiki master blev det tydligare för mig vad Reikins ursprung faktiskt handlar om och det är fantastiskt att få initiering till ursprunget och upphovsmannen själv, Mikao Usui. Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. För mig har det varit en fröjd att integrera energin kring  denna historiska bakgrund och föra vidare traditionen, som med Usuis egna ord är en konstform:  “the secret art of inviting happiness." Det tar inte bort att jag även tycker om de andra reikigrenarna, och dessutom hoppas kunna initieras i ännu fler än de fyra jag har idag.

Alltså, Reiki är inte ett exakt recept eller en uppsättning av dogmer. Det är en konstform som existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att hela från hjärtat och ge medicin för anden. Eller som Mikao Usui sa:

Reiki är kärlek
Kärlek är helhet
Helhet är balans
Balans är hälsa
Hälsa är frihet från sjukdom

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.