Kundalini Reiki vs. kundaliniresning 

Kundalini brukar kallas för ”medvetandets energi”.  Termen betyder ”djupt ihoprullad” på sanskrit och har sitt ursprung i hinduistisk mytologi. Myten säger att energin (en gudinna enligt hinduismen) ligger ihoprullad som en eller två ormar längst ner vid vår ryggrad. När energin/gudinnan väcks så "reser sig ormarna” och om energin får färdas framgångsrikt från rotchakrat upp till kronchakrat så når människan upplysning när ”gudinnan” förenar sig med ”guden” i kronchakrat.  Människans själ (atman) uppnår då frälsning genom att bli en del av världssjälen (brahman) och reinkarnationskedjan kan brytas (för den som så vill). Samma perspektiv återfinns i den egyptisk/grekiska filosofin hermetismen, där människan anses innehålla en gudomlig ande-gnista som vi kan väcka och expandera (representeras av Hermes stav, se bilden). Yogis och mystiker kan öva och förbereda sig ett helt liv efter för att resa denna slumrande energi, medan andra väcker den oavsiktlig i samband med t ex en livskris.

Kundalinisyndrom
En kundaliniresning som sker oväntat och för häftigt kan trigga rädslor hos den som inte är beredd på att möta sina skuggsidor och/eller inte förstår vad hen är med om. Det finns berättelser om kundalinivaknande som lett till psykisk ohälsa, så kallat "kundalinisyndrom". Ett andligt uppvaknande kan indirekt påverka en persons psykiska funktioner men det är viktigt att förstå att den andliga resan inte i sig skapar problem. Den psykiska sårbarheten har i så fall redan funnits latent hos individen och ohälsan utlöses vid stress, kopplad till ett övermått av psykisk stimulans. Denna ”risk” vid andliga övningar finns inom alla religioner och mystiska praktiker, inte bara kopplat till den praktik som använder kundalinimetaforen. Kundalinienergin har således fått ett oförtjänt ”dåligt rykte” i b la kristen diskurs. Samma fenomen kan nämligen ses hos till exempel kristna sökare som gör pilgrimsresor till Jerusalem och som får svårigheter att härbergera sina upplevelser. Ohälsan hade med största sannolikhet inträffat förr eller senare ändå, med utlöst av en annan stressfaktor. Att vara andligt sökande är med andra ord inte mer riskfyllt än att leva och utforska sitt liv i övrigt  - vi behöver alltid vara uppmärksamma på hur vi mår och förebygga psykiska ohälsa. Och skulle vi ändå hamna i en obalans med kundalinienergin så finns det hjälp att få - inte minst av Reikin. 

Kundalini Reiki
En komplett kundaliniresning i samtliga chakran innebär, i ljuset av Reiki, att uppnå ett transpersonellt kärleksmedvetande. Att "väcka" energin, som vi gör med Kundalini reiki är där emot inte samma sak som en kundaliniresning. Med Kundalini Reiki så väcks energin på ett mjukt sätt och till en grad som är perfekt för dig. Om du redan har varit med om en kundaliniresning så kan Kundalini Reiki å andra sidan hjälpa dig att integrera energin och bli mer medveten om din energikanal. Att utvecklas med kundalinikraften är att genom en kontakt med världssjälen få kontroll över sitt liv och kunna skapa det liv vi innerst inne önskar... med den transpersonella kärleken som ledstjärna.  Kundalini reiki är en frekvens av Reiki som främst kanaliserats och spridits av dansken Ole Gabrielsen. Det är kristallklar energi som vidgar nadin (kroppens huvudsakliga energimeridian) och chakrana och därigenom ökar vår förmåga att ladda vårt system med livsenergi. Samtidigt aktiveras ditt andliga DNA till en grad perfekt för dig så att du kan få ökad insikt i varför din själ valt den livsväg du vandrar idag. Aktiveringen ökar dessutom medvetenheten om vad som skiljer olika energifrekvenser åt och hur det de kompletterar varandra.


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.