Hur tänker en reikiterapeut om den 5:e dimensionen?

”Den 5:e dimensionen” eller 5D är ett energitillstånd som pratas om i nyandliga sammanhang. Begreppet används svävande och för många är det oklart vad det innebär, mer än att det är något ”bättre” och att vi kommer dit genom en uppstigning eller ”frekvenshöjning” från 3D till 5D. Jag fick exempelvis en fråga av en kvinna som var rädd för att ”förstöra sin frekvenshöjning” eftersom hon inte visste vilken energihealing-metod hon skulle satsa på. Jag förstod av hennes fråga att hon såg det som något tekniskt, ungefär som att få ett träningsschema att följa med övningar och en diet att hålla för att nå ett visst resultat. Mitt råd till henne var att se frekvenshöjning som ett av flera sätt att beskriva ett inre medvetandetillstånd. Medvetandeutveckling är inte beroende av någon speciell metod och hon kan känna sig trygg i att välja det som känns rätt för henne. Alla seriösa andliga övningar syftar ytterst till att lära känna sig själv, eller som det gamla talesättet säger: 

"Know thyself and you should know the universe and the gods."

Att vara i den femte dimensionen kan ses som beskrivning för att ha ett öppet hjärta/hjärtchakra och låta kärleken i hjärtchakrat bilda centrum för såväl de nedre som övre chakrana till en flödande helhet. Det finns flera andra benämningar för detta balanserade tillstånd; att ha ett transpersonellt kärleksmedvetande, ett buddhamedvetande eller kristusmedvetande. I den taoistiska filosofin kan det liknas vid de mästare som lärt sig att trancendera universums polaritet och bemästrar dao (vägen). Att nå in till detta flöde i sig själv bygger på att man är villig att arbeta igenom sina skuggsidor och bli medveten om sitt eget mörker, det vill säga de egenskaper och impulser som har "lägre frekvens". Det innebär inte att utplåna sina skuggsidor, utan att man är medveten om dem och klarar av att hantera egots impulser. Först när man fullt ut accepterar sin egen och andras ofullkomlighet och överlåter sig själv till universum/Guds plan, kan man leva utifrån sitt innersta väsen/sin själ. En konsekvens av att leva utifrån själen är att sätta kärleken och medkänslan för andra i centrum. Att vara i den femte dimensionen innebär även att ta fullt ansvar för det som inträffar dig – sjukdomar, olyckor, andras svek etc. I den femte dimensionen finns ingen slump, men alltid en fri vilja att välja förhållningssätt. I den femte dimensionen förnekar vi inte att mörkret finns, men väljer aktivt bort det. Vi tar ansvar för att våga se mörkret, för om inte mörkret finns kan vi inte heller välja ljus. Vi förstår att det vi kallar mörker egentligen bara är frånvaron av ljus och att mörkret består av alla de val som egot gör; att se sig själv som ett offer, ogrundade rädslor, girighet, avund, frosseri, surhet m.m. Egot projicerar dessutom sina rädslor och tillkortakommanden på andra, vilket medför att vi ser "dåliga" egenskaper hos andra istället för oss själva och drar på så vis till oss ännu mer negativitet med "lägre frekvens".

Genom att släppa taget om egots projiceringar genomströmmas vi av mer ljus – det vill säga når en högre medvetandefrekvens. Ju högre medvetandefrekvens, desto tydligare fungerar attraktionslagen och det blir en självförstärkande, positiv spiral. Den allra högsta frekvensen är hundra procent, rent ljus och kärlek. Med andra ord är den högsta frekvensen källan till allt liv/villkorslös kärlek/Gud/den universella livsenergin.

Den femte medvetandedimensionen är inte synonymt med att bli "upplyst", enligt en uråldrig esoterisk tradition. De är inte ett antingen – eller tillstånd, men ett steg mot ökad upplysning. Det innebär inte heller att aldrig bli arg eller ledsen, eller att segla omkring i en "bubbla" utan riktiga sorger och bekymmer. Vi behöver vår vrede för att kunna stå upp för oss själva och det vi tror på. Att vi sörjer är en effekt av att vi bryr oss. Att erkänna sina problem är en styrka, inte en svaghet. Skillnaden ligger i hur vi förhåller oss till det som sker och relaterar till andra. I den femte dimensionen projicerar vi inte våra rädslor och skuggor på andra, utan härbärgerar dem i oss själva.

 Jag är inte alltid i denna medvetandedimension, är jag den första att intyga. Skillnaden från innan jag hittade centrum i hjärtat, är att jag nu direkt känner när jag tappar kontakten med det. Det gör att jag snabbare kan hämta tillbaka mig själv till denna medvetandenivå. Den femte dimensionens medvetandenivå är något alla kan sträva efter att nå, oberoende av religiösa övertygelser i övrigt. Det är inget nytt att människor får andliga insikter som leder till ett transpersonellt kärleksmedvetande.  De upplysta mästarna Buddha och Jesus Kristus levde till exempel för några tusen år sedan. De har sedan dess inspirerat människor att söka sig till ett buddhamedvetande eller kristusmedvetande. Det som är ”nytt” är att moder jord nu behöver en kritisk massa som börjar fatta beslut utifrån detta medvetande, eftersom vi annars kommer att ta kål på henne med våra egobaserade drivkrafter, okunskap och oaktsamhet. På så vis kan vi se medvetandehöjningen som något vi kollektivt genomgår, tillsammans. I nyandliga termer brukar detta kallas för "den nya tidsåldern/the new age" där människan under inflytande av Vattumannens stjärntecken söker sig inåt för visdom.

Som reikiterapeut hjälper jag människor att läka och öppna sitt energisystem för mer livsenergi. Det spelar egentligen ingen roll vad vi kallar det - frekvenser och dimensioner är inte vad det handlar om. Det handlar om att vara en hel människa, känna sig själv och må bra. Och för varje person som mår bra och lever sant mot sig själv så skapas också förutsättningen för att bättre ta hand om andra och om vår jord. Jag kan helt ärlig inte tänka mig en bättre sysselsättning än att vara reikiterapeut.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.