HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

HSP, empat, klarkännande, medial - vad är skillnaden?

Har du en extra känslighet men inte riktigt vet vilken etikett som stämmer in på dig? Begreppet högkänslighet eller Highley Sensitive Person (HSP) är en definition skapad av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron. Så mycket som 15-20 procent av befolkningen antas ha en kombination av personlighetsdrag som bottnar i ett extra känsligt nervsystem. Känsligheten gör att hjärnan processar sensorisk input lite annorlunda jämfört med andra (www.hspforeningen.se).

En empat kan vara HSP, men behöver inte vara det. Sveriges förening för högkänsliga har ett test som ger en indikation på om du är HSP.  En empat kan känna igen sig i vissa av personlighetsdragen, men skilja sig åt i andra. Empaten kännetecknas av att den stora påverkan andras känslor/sinnesstämning har, inte av all slags yttre stimuli. HSP-personer har till exempel ofta svårt för många parallella arbetsuppgifter, tävlingsmoment eller att prestera under press, vilket inte är ett kännetecken för empaten.

Även om både HSP-personen och empaten påverkas starkt av andras sinnesstämmnig, så särskiljs empaten genom att hen upplever andras känslor precis som sina egna. En HSP känner väldigt lätt av sinnesstämningar och kan börja må dåligt över att någon annan mår dåligt, mendan empaten där emot upplever att det faktiskt är hen SJÄLV som mår dåligt. Det finns så att säga inget filter mellan hens känslor och andras. Empaten kan däremot med träning lära sig att känna igen skillnaden mellan sina egna och andras känslor.

En klarkännande eller så kallad medial empat har dessutom en förmåga till upplevelser utanför den 4-dimensionella rum-tiden, det vill säga kan få föraningar (varsel) om framtiden, kontakt med avlidnas energier och astrala medvetanden. Empater befinner sig på en skala av öppenhet för energier och det är möjligt att utveckla sin medialitet, exempelvis genom Reiki.

Alla mediala personer har inte klarkännandet som "sin förmåga" eller är empater. Medialitet innebär att ha mottaglighet för energi och information utanför rum-tiden och det kan yttra sig i form av klarkännande, men det kan även vara klarseende (klärvoajant), klarhörande eller klarvetande. Många har även en kombination av förmågorna. En medial person som är klarkännande är däremot inte automatiskt en empat, det vill säga känner förnimmelser från andra människor, djur och natur som om de vore hens egna. ------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.