Hjälp! Mina barn är energitjuvar

Carina skriver: "Jag älskar mina barn, men ofta känns de som blodiglar. De tar all min energi. Jag ser att de mår bra och "får näring" från mig, men jag är rädd att jag snart inte har något kvar att ge. Är detta normalt? Är jag en dålig mamma? Jag tycker det är skämigt att prata om detta"

Angela svarar: Du är inte en dålig mamma. Det är vanligt och normalt att känna som du gör, men du behöver inte ha det så. Att prata om när familjemedlemmar är energitjuvar är ofta tabu, särskilt när det involverar barnen eller partnern. Det kan kännas som ett misslyckande, men är tvärtom viktigt att våga erkänna den här typen av känslor för sig själv. Om vi inte vågar se hur vi påverkas av våra nära relationer är annars risken att vi blir bittra på livet eller till och med fientligt inställda till dem vi älskar mest. Och det vill vi ju inte! Att komma tillrätta med energitjuvarna i den egna familjen innebär inte att skilja sig och lämna bort sina barn. Det finns andra sätt ;-).

På samma vis som det går att lära sig att skydda sig från energitjuvar på till exempel en arbetsplats, så kan vi skydda oss från att "läcka ut" all energi till barnen. Det går att vara en kärleksfull och varm förälder och samtidigt sätta en gräns mellan det egna och barnets energiflöde. En vanlig anledning till att energiflödena sammanblandas och att föräldern dräneras på energi är att det sker en sammanblandning av känslor och sinneslägen. När barnen är ledsna, är vi ledsna och vi gör allt vi kan för att hålla barnen på gott humör. Det kan köra slut på vem som helst! Vi ska INTE leva i symbios med vårt barn. Symbios är något som sker under graviditeten och några månader efter att barnet fötts, det vill säga att förälder-barn är i ett gemensamt energisystem. Barnet kan inte skilja mellan sig själv och sina föräldrar under den första tiden i livet, dvs har ingen egen jag-upplevelse. Föräldern i sin tur befinner sig i en gemensam "bubbla" med spädbarnet som har ett stort behov av kontakt och närhet för att överleva. Men i takt med att barnet utvecklar ett eget jag är det viktigt att som förälder understödja denna process och uppmuntra till känslomässig integritet. Att vara förälder är på många vis en långsam process från absolut beroende till självständighet, där barnet slutligen själv är vuxet och kan stå på egna ben. När denna process blockeras så "bär" föräldern omedvetet på barnets energikropp i större utsträckning än vad som behövs för barnets mognad och ålder. Föräldern blir inte bara trött och energifattig själv, utan hindrar även barnet från dess egen utveckling.   

Det finns visualiseringstekniker som kan vara till hjälp för att separera vårt energisystem från våra barn. Även samtalsstöd kan vara viktigt om du känner att din familjesituation riskerar att bränna ut dig. Det finns ingen anledning att känna skam över situationen. Att du ber om hjälp betyder att du bryr dig. Det viktigaste en mamma kan ge sina barn är faktiskt en mamma som mår bra. Eller hur?
Lycka till!


© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.