Har du tröttnat på att må dåligt?

"Man måste må dåligt för att kunna veta hur det känns att må bra", brukar ordspråket säga. Och det stämmer ju förstås. Men måste man må dåligt år ut och år in? Kan man inte bli färdig med vissa problem och sedan gå vidare, fri och med lättat sinne?

Särskilt kreativa och/eller högpresterande människor kan gå på myten om det "lidande geniet" och tro att det inte finns alternativ till djupa mentala svackor. Det finns definitivt en baksida av att hjärnan går på högvarv hela tiden för att lösa problem. Förmågan att processa mycket information kan av förklarliga skäl skapa maniska drag. För andra är det mer en känslomässig bergodalbana som gör att prestationen är på topp ibland, men dippar riktigt lågt andra dagar. Det finns även en personlighetstyp som kallas för "sensation seeker", vilket är personer som behöver ta stora risker för att känna dig verkligt levande och inte bli deprimerade av uttråkning. För många blir därför kreativitet och en stark livskänsla förknippat med att också stå ut med perioder av ångest och olycka. Kanske är det till och med just olyckan som blir en drivkraft till skapande och uttryck. Alla känner vi ju till de ångestfyllda genierna inom vetenskap, musik, litteratur mm. Ofta är det även förknippat med självmedicinering av alkohol, droger, matmissbruk, spelmissbruk eller andra ångestdämpande aktiviteter.

Problemet är att det som lindrar för stunden skapar än värre ångest på sikt. 
Såklart att det går att vara kreativ, levande och helt magiskt fantastisk utan en massa demoner och självmedicinering med kemiska substanser. De absolut främsta mästarna inom andlig utveckling och självförverkligande mår inte dåligt, de mår bra. Tänk vad livskvalitén skulle öka om du kan göra allt det där som du gör, fast utan de djupaste dalarna. Både små och stora genier kan göra genialiska saker och mår bra samtidigt. Det handlar "bara" om att lära känna sig själv och bli medveten om hur. Det är då som exempelvis energimedicin kan komma in bilden.

Lyssna gärna till avsnittet i vår podcast Magiskt tänkande som vrider och vänder på frågan i exemplet Alan Watts. Watts var en mystiker och andlig lärare som dog av sin alkoholism vid 58 års ålder. En del vill till och med kalla honom för upplyst. Men vad är vitsen med att vara upplyst om man inte mår bra? Ur ett helande-perspektiv blir det snarast en självmotsägelse att vara en "upplyst missbrukare" eftersom upplysning ytterst handlar om att bli hundra procent medveten om sig själv (psykologiskt och andligt), inkl sina skuggsidor. Det förtar naturligtvis inte att även den med ett missbruk eller beroenden kan ha andliga insikter och även hjälpa andra. I detta avsnittet får även två lyssnare svar på sina vägledningsfrågor.

-----------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.