Har du släppt taget ännu om avundens illusion?


Råkar du ut för andras avund på arbetet ibland? Från vänner och familj? Eller avundas du kanske andra? Ingen fara - försök ta reda på vad avunden vill berätta för dig. Men se upp så att du inte blir missunnsam. Läs vidare här om skillnaden och få attraktionslagen att fungera för dig!

För att kunna attrahera det vi vill ha, så är det en hjälp att förstå hur verkligheten är organiserad. Enligt buddhismen så är allt ytterst är tomhet. Det kan låta tråkigt eller till och med skrämmande, men just tomheten är förutsättningen för allt. Det är ur denna tomhet vi väljer vad vi vill skapa. Tomhet är alltså lika med potential. För att komma i kontakt med denna tomhet behöver vi släppa taget om vår illusioner, vårt hat och vår girighet. Först då kan vi fullt ut bli mästare i våra liv och skapa vår egen verklighet. Att verkligheten är tom är inte det samma som att ingenting existerar. Tvärt om - allting existerar. Men all energi som vi kommer i kontakt med filtrerar vi alltid genom vår egen personliga dynamik. Allt du upplever är en spegling av dig på något plan. 

En av illusionerna som många lever med är avundens illusion (jämför med den kristina dödssynden avund). Det betyder inte att det är fel att känna avund. Känslor är i sig inte bra eller dåliga. Att känna avund kan till och med vara bra, eftersom det berättar något om våra egna behov. En känsla av avund bjuder in oss till att utvärdera om avunden uppstår ur ett rimligt behov eller om det är ett konstruerat behov utifrån omgivningens förväntningar på oss. Det är normalt med avund. Det lilla barnet känner spontant avund och önskar sig samma saker som andra barn har. Genom mognad och övning så lär vi oss sedan att vara tacksamma för det vi faktiskt har, istället för att tro att gräset alltid är grönare på andra sidan. Många upptäcker till och med att när de väl får det som de har varit avundsjuka på  så kvarstår ändå en otillfredsställelse. Kanske blir någon till och med olyckligare på grund av en ökad press istället. 

Om avunden inte stannar vid en önskan om att få, utan leder till missunsamhet, då har man fastnat i avundens illusion. Missunsam avund innebär att tro att du får mer, när någon annan får mindre. Det klassiska exemplet är någon som på arbetet inte vill ge "cred" för något bra som kollegan gjort, och istället av missunsamhet ignorerar eller pratar ner en bedrift. Den avundsjuka kollegan känner sig mindre enbart för att någon annan gjort något som hen inter tror sig klara av. Men i själva verket så blir ju den missunsamma kollegan ännu "mindre" när hen ignorerar andras framgång. När vi genomskådar avundens illussion så inser vi att vi i själva verket blir större när vi unnar andra saker som inte vi själva har. Det kan visserligen vara förknippat med sorg att inse att jag själv aldrig kan få samma talang som någon annan. Men istället för att låta den vissheten fjättra mig, så kan jag söka djupare i mig själv efter en glädje och harmoni som är oberoende av talang och prestation. När vi bejakar det som är, öppnar sig helt nya möjligheter som tidigare varit dolda. Vi inser också att vi är perfekta. Vi är perfekta i vår ofullkomlighet, precis som vi är. Vi har bara glömt det.

-------------------------------
"The Medicin Buddhas" visualiseringar och andningstekniker är en kraftfulll väg för att släppa taget om energi som fjättrar oss. Istället kan vi bejaka tacksamheten, en av Reikins grundläggande ideal. Lär dig mer i kommande workshops eller i en individuell konsultation.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.