Går det att leva bara på tillit?

Coronavaccin eller inte, det är frågan...

Inför förra kurshelgen fick jag en fråga om vaccinering mot Covid-19. Kommer deltagarna vara vaccinerade, eller förutsätter alla att man bara kan leva bara på "tillit"? Mycket bra fråga. Mitt konkreta svar var att jag kräver inte vaccinering av någon, men själv har jag vaccinerat mig. Min grundinställning till vaccinering mot farliga smittsamma sjukdomar är att det är av godo och något jag vill göra av solidaritetsskäl. Även om jag tror att mitt eget immunförsvar klarar Covid-19, finns det andra som inte gör det och som jag inte vill råka smitta. Men frågan är komplex och jag skuldbelägger inte den som väljer bort vaccination. Det viktiga är att göra ett välinformerat beslut, och inte låta rädslan styra åt något håll. Vi ska alltid vidta försiktighetsåtgärder, även när vi har tillit.

För många är andlig utveckling förenad med en större acceptens för livets oförutsägbarhet. Man inser att man måste acceptera och överlämna sig till den större verkligheten. Kalla det Gud, universum, livskraften - vad du vill. Vi kan inte kontrollera livet, bara ödmjukt be. Men samtidigt som vi överlämnar oss får vi inte glömma att vi är ansvariga för våra liv och att agera själva. Det är en av livets många paradoxer! Jag hörde ett bra ett uttryck av en muslim en gång som löd ungefär "Om Gud vill - men bind alltid din kamel". Alltså; lita på Gud, men håll ändå ordning på dina kameler för annars springer de bort. Tillit innebär inte att bli passiv och tro att livet serverar oss lycka och välgång bara för att vi känner tillit. Att vara människa är att leva och agera i världen, tillsammans med andra människor. Tillit är att göra sitt bästa och ta personligt ansvar, för att sedan överlämna det vi inte kan råda över till en större kraft.

För du sätter väl på dig bilbältet när du åker bil?
Du undviker vissa platser, vid vissa tider eftersom de är otrygga?
Du lär dig att simma, innan du ger dig ut på djupt vatten?

Varje dag tar vi beslut för att säkra upp vår hälsa, trots att vi har tillit till universums plan, eller hur? I fallet Covid- 19 vaccin är det rimligt att hålla sig välinformerad kring biverkningar. För egen del har jag landat i att "binda mina kameler" innebär att vaccinera mig. För någon annan är det att låta bli, eftersom man känner tveksamhet inför effekten.  Båda beslut kan vara rätt, och båda beslut kan innehålla både tillit och personligt ansvar. Finn din egen väg.© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.