Frigör och avsluta negativa energiband


Vi skapar ständigt energiband till människor, platser, älskade djur m.m. Band som bygger på kärlek, respekt och omtanke är positiva band. Band som innehåller rädsla eller smärta kan däremot bli destruktiva. Även om vi avslutar en destruktiv relation så kan energibandet finnas kvar som ett "energiminne". Det kan handla om relationen till en tidigare partner, vän, släkting eller kollegor. Men det är inte bara energi från människor och vår omvärld som kan påverka oss negativt, utan även från den andliga sfären.

Hur kan energi från tidigare liv eller förfäder påverka negativt? Eller energi från platser med energiminnen? Som medial empat har jag personliga erfarenheter av att hantera obalanserade energier som inte är bra för mig. Empater absorberar nämligen energier från sin omgivning och den mediala empaten även från den andliga sfären. Jag hittade efter många års lidande sätt att hantera detta och det är en viktig anledning till varför jag valt att ägna mig energiterapi och vägledning. När jag får frågan om jag "tar bort" energier så kan svaret vara både ja och nej, beroende på vad vi menar. Låt mig förklara hur: 

- Negativa energier finns, men det finns ingen andlig kraft som kan påverka oss oberoende av vår egen (omedvetna) tillåtelse. På samma sätt som vi kan ge bort vår kraft till andra människor i vår fysiska värld, kan vi omedvetet ge bort vår kraft till andliga inflytanden. Genom att få kunskap och bli medveten om dig själv blir du mästare i ditt eget liv, och styr vilka energier som kan påverka dig. Det gäller allt ifrån energi från destruktiva relationer och energitjuvar till subtila energier från förfäder eller tidigare liv.

- Negativa, obalanserade energier finns eftersom livet förutsätter kontraster/dualism i form av gott-ont, rätt-fel, dag-natt, osv. Om inte mörkret fanns skulle vi inte heller förstå eller kunna se ljuset. 

- Vi kan inte bli kontrollerade/manipulerade av andliga energier. Anledningen till att vi inte är kontrollerade är att vi har en fri vilja. Att vara människa innebär att ha en fri vilja, på gott och ont. Med denna fria vilja kan vi genom avsikt skapa vår egen verklighet. Vi kan välja att skapa våra liv utifrån ljuset/Gud (eller vad du vill kalla det) och vi kan välja bort mörker. En nyckel för att kunna göra detta är medvetenhet.

- Negativ energi kan bara ansluta till vårt energifält om det finns någon aspekt hos oss själva som är beredd att spegla denna energi.  Det måste så att säga finnas en klangbotten eller sårbarhet som energin kan landa i. Låt säga att tre personer besöker en plats med negativa energiminnen, en så kallat hemsökt plats. Den ena personen är öppen och sårbar och tar in platsens energiminne i sitt eget energifält, vilket får tillföljd att hen upplever ångest, förvirring och energiförlust för lång tid framöver. Den andra personen är stängd och märker överhuvudtaget inte av något annorlunda. Den tredje personen är öppen men skyddad genom avsikt och kunskap. Denne person noterar vilka energier som är i omlopp, men ger inte utrymme åt dem i sitt eget energisystem.

- Om en person upplever sig som kontrollerad av en energi kan det bero på flera saker, så som religiös indoktrinering eller en psykiatrisk diagnos/vanföreställningar. En person med psykiatrisk diagnos kan ha en andlig aspekt som påverkat sjukdomsförloppet, men denne person kommer att behöva stärka sin jag-känsla eller få annan behandling innan en andlig hjälp kan ges. Energihealing till en person som anser sig kontrollerad av en yttre kraft riskerar nämligen att inte få ett varaktigt resultat. Klienten kan få en tillfällig känsla av frihet och lättnad, men för att hen inte ska återfå problemet är det viktigt att förstå sin egen del i skapandet av sina känslor och tankar.

- Min roll som terapeut är att frigöra energiband och skapa ett nytt, fritt utrymme där klienten får vila och läka. När de negativa energibanden är borta så kan personen stå i sin fulla kraft igen. Om energin fäst vid personen för att hen är en öppen och sårbar person så kan det vara idé att lära sig eget skydd inför framtiden. Om energin härrör från tidigare liv eller förfäder behövs sannolikt inte det, då energin inte återkommer när den väl är återförd till ljuset.

- Helande sker oavsett vilken etikett vi sätter på energin. Jag arbetar utifrån grundprincipen att alla andliga intryck filtreras genom individens personliga dynamik. Jag sätter därför inte etiketter av typen "väsen".

- Att något filtreras genom en personlig dynamik betyder att verkligheten inte är objektiv, utan subjektiv. Samma andliga energier kan därför ta en gestalt för mig, men tolkas på ett annat sätt av klienten. Det är alltid klientens egen upplevelse som är viktigast och jag kan bidra med mitt perspektiv på hur jag uppfattar det. Titta till exempel på bilden ovanför den här texten. Ser du en vas eller två huvuden? Vilken bild är den rätta? Båda är rätt, det beror bara på vilket perspektiv man har...

- Eftersom alla våra andliga intryck tolkas kan vi också förändra vår verklighet genom att förändra hur vi beskriver den. Det är inte fel att tillåta energierna ta en viss gestalt, bara vi är medvetna om att vi själva är delaktiga i denna skapelse. Det som någon kallar änglar är för någon annan gudar och gudinnor. Det som kristna kallar för synd, kallar buddhisten för illusioner, osv. 

- Att avsluta ett negativt energiband brukar leda till stor frihetskänsla. Påverkan från negativa energiband avslutas i vissa fall med Reiki eftersom Reiki hjälper och balanserar oss där vi behöver det som mest, just för tillfället.  Men om du vill ha fokus på att få ett komplett avslut från till exempel en tidigare partner, tidigare liv eller förfäder så kan en Soul retrieval hjälpa dig längre i processen eftersom denna energihealing arbetar djupgående på ett område.

Självhealing lär du dig redan i steg 1. Andlig gestaltning och tolkning ingår på avancerad nivå, Reiki steg 3.  

-----------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.