Energitjuven kan vara en känslig narcissist

Säkert har du hört talas om ”narcissister”. De brukar skildras inom populärkulturen som  manipulativa bad boys med grandios självbild (oftast män). De kräver att bli beundrade av alla, leker med kvinnors hjärtan och slänger bort dem lika fort som de fångat dem. Inom arbetslivet tänker vi oss narcissisten som den empatilösa bossen som kräver blind lydnad, förväntar sig fjäsk och inte skyr några medel för att få sin vilja fram, även oftast här en han. Det finns dock en annan typ av narcissist som kallas för den ”känsliga narcissisten”. Den känsliga typen är precis lika manipulativ som ovan nämnda, men med skillnaden att hon (oftast en hon) får sin narcissistiska näring av att vara ett offer och/eller en hjälpare. Istället för erövringar går hen igång på att andra är beroende av hen, och om inte det lyckas så hamnar hen snabbt i offerrollen där det är synd om hen istället. 

Känsliga narcissister kan vara svåra att upptäcka och skilja från genuina hjälpare. Om du misstänker att du har en i din närhet (väninna, mamma, bror, kollega…) kan du överväga dessa påståenden:

Känner jag ofta att ingenting jag gör blir bra nog i hens ögon? Känner jag mig oförklarligt dränerad på energi under eller efter kontakt med personen? När något går fel på arbetet eller i privatlivet kopplat till den här personen, framställer sig personen alltid som ett offer för andras gärningar? Tål hen inte kritik? Älskar personen uppmärksamhet så till den milda grad att hen inte drar sig för att tänja på sanningen för att framställa sig själv i en mer intressant dager? Går hen igång på drama och ”älskar” att få vara mitt i en konflikt och vara den som alla vänder sig till för råd? Alla känsliga narcissister passar såklart inte in på alla påståenden ovan, men om ett par stämmer in kan det vara idé att överväga. 

Den mer grava sortens narcissist är till och med beroende av intriger. Hen startar därför draman, subtila eller storslagna, för att själv få vara i mitten av skådespelet. Hen blir då giftig i sina relationer genom att tänja på sanningen och manipulera för att spela ut människor mot varandra. Om du hamnar i skådespelet för en sådan person kan det tyvärr dröja lång tid innan du upptäcker vad som pågår, om ens någonsin. Detta eftersom hen på ytan är otroligt charmig och ofta en älskvärd person som folk gillar att vara nära. Hen är en riktig hjälpare som njuter av andras tacksamhet. Men bakom den attraktiva fasaden döljer sig ett tomt skal som är beroende av att parasitera på andras känslor (i synnerhet andras smärta) för att själv få näring. Hens problem är nämligen att hen inte har någon kontakt med sina egna djupare liggande känslor/själen. Hon suger därför musten ur andra, men är i regel så skicklig på det så att andra inte förstår vad som egentligen ligger bakom deras känsla av trötthet/energifattighet eller varför konflikter uppstår på arbetet.  Den känsliga narcisissten i en chefsroll kan bli mycket destruktiv för en hel verksamhet eftersom fokus alltid är på chefens känslor istället för på jobbet som ska göras. Medarbetare spelas ut mot varandra för att chefen ska framstå i bättre dager. Och nåde den vars prestationer eller karisma skiner starkare än chefens...

Varför är narcissisten en narcissist? Tänk dig narcissisten som en förvuxen 3-åring och du får en god idé om vilken känslomässig mognad som personen har. Det finns olika teorier om varför människor utvecklar denna personlighetsstörning, men i regel handlar det om att personen av något skäl inte lyckats utveckla sin empati och en sund kontakt med sitt inre (och högre) jag. Långt ifrån alla narcissister är medvetet elaka. Det finns narcissister som är sadistiska och drar åt psykopat-hållet, men många är helt enkelt ”bara” väldigt känslomässigt omogna och förstår inte att de sårar andra med sin självupptagenhet och sina intriger. Om du vuxit upp med en narcissistisk förälder så skapar det i regel djupa sår i dig som barn, i synnerhet om de rör sig om den mer sadistiska varianten. Men även en narcissist "light" är skadlig för ett barn, eftersom barnet ses som en förlängning av föräldern/ett attribut att visa upp. Det är viktigare för föräldern att uppfylla sina egna behov än att se barnet. Barnet kan få allt den behöver materiellt sett eftersom föräldern förstår att hen kommer få kritik annars (och de vill ju inte en narcissist), men känslomässigt ger hen inte den sunda omvårdnad som barnet behöver. Tvärt om kan de förlöjliga och skapa osäkerhet hos barnet för att själva känna sig överlägsna. Om barnet blomstrar skapar det nämligen avundsjuka hos föräldern. Den narcissistiska föräldern utser gärna även något barn som favorit och använder det som en bricka i ett spel för att skapa konflikter med de andra syskonen. Många som i vuxen ålder brottas med låg självkänsla har just erfarenhet av att växa upp men en narcissisk förälder, men förstår inte att det är den narcissistiska förälderns beteende som är roten till den egna bräckliga självbilden.

Så vad är lösningen om du t ex är kollega med en narcissistisk energitjuv? Eftersom narcissister inte tål kritik är det väldigt svårt att ha en öppen dialog om det du anser vara ett ojuste beteende. Narcissister kan visserligen be om ursäkt, men det är snarare en slags ”sursäkt”; något hen säger för att hen måste och inte hjärtligt menar. Risken är även att det kommer ett tjuvnyp eller baktaleri senare, som ”straff” för att du utsatt hen för kritik. Narcissister har även oerhört svårt för att acceptera att människor drar sig undan dem (de ser det som en förolämpning att någon inte vill ha deras sällskap). Om hen upptäcker att du drar dig undan kan det leda till att hen börjar ”uppvakta dig” med smicker för att vinna tillbaka ditt gillande.  Om inte hens taktik fungerar på dig eller om du bestämmer dig för att sätta hårt mot hårt mot narcissisten kan det sluta med att du har en livslång fiende istället... Det är således ingen enkel situation att ta sig ur på ett milt sätt. Fördelen med om det är en kollega är att du alltid kan söka dig till ett annat arbete. Detta kan vara det enda rätta att göra om narcissisten är en person som du träffar dagligen och som har stort inflytande över hur du mår. Om du inte vill eller kan söka dig till ett nytt arbete så gäller det att begränsa kontakten och inflytandet som personen har över din arbetsdag. Kan du be chefen om delvis andra arbetsuppgifter, byta arbetspass eller liknande? Ett tredje alternativ är att göra dig ”tråkigare”. Inled inte konversationer och bjud inte på dina tankar och känslor till narcissisten. Skydda din energi med hjälp av visualiseringar och "stäng" ner din egen energi (aura) i närheten av narcissisten. Det bästa är nämligen om narcissisten tappar intresse för dig och vänder sitt behov av narcissistisk näring åt annat håll. Tyvärr innebär det att någon annan kommer att drabbas, men det är den krassa verkligheten för narcissisten. Hen söker alltid efter ett "känslomässigt byte." Om narcissisten är din chef finns tyvärr bara en sak att göra - sök dig där ifrån.

Kan en narcissist förändras? En psykolog skulle svara: högst osannolikt. Eftersom det handlar om en personlighetsstörning så är dessa oerhört svåra att komma tillrätta med genom terapi. Att narcissisten skulle söka sig till terapi är dessutom inte heller sannolikt, eftersom narcissister inte gör fel (enligt dem själva). Som Reikiterapeut har jag inställningen att allt kan helas, så ja – om narcissisten vill återknyta kontakten med sina inre känslor och själens hela register – så är det fullt möjligt. Fråga är bara under vilka omständigheter hen skulle vilja det? Det behövs en extraordinär händelse eller situation för att frammana den motivation som krävs för att narcissisten ska vilja ta av sig sin mask och möta sig själv. Men ingenting är omöjligt.

Låttips: Vill du hitta styrkan att bryta med en narcissist (partner, familjemedlem, vän...) Lyssna gärna till GLENDAS låt Avbryt inte mig på Spotify. Textförfattare är min fru Christina Alvelin (jag står för sång och musik).

Narcissister är experter på härskartekniker, läs mer http://www.narcissism.se/harskartekniker 

Högkänsliga/HSP är lätta offer för känsliga/sårade narcisisster och många känsliga narcisisster är själva högkänsliga. Läs mer https://hsperson.org/narcissism

Boktips om narcissim:

1: https://1miljonboktips.se/boktips/bocker-om-narcissism-och-narcissister
2: https://1miljonboktips.se/boktips/bok-om-narcissistiska-mammor


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.