Därför funkar inte alltid healingkoder

Har det hänt att du gått igång på självhjälpsböcker med löften om "healingkoder"? Jag själv kan räcka upp handen på detta, då jag yngre år försökte hitta enkla recept på komplexa frågor. Kanske har du även precis som jag läst en självhjälpsbok och tänkt att “Nu fattar jag hur jag ska tänka”, för att i nästa stund undra “Varför fungerar det inte”? Det har jag, fler gånger. Och jag har känt mig misslyckad. Varför fungerar det för andra men inte för mig?

Svaret är: för att vi är olika. Det som fungerar för en person kan inte identiskt överföras till en annan. Det finns inget universalrecept till inre och yttre balans. Inga genvägar, inga quick fixes. Även om enkla formuleringar med visdom om livets villkor är självklara i all sin enkelhet, så är det en lång och mödosam resa för många av oss att nå fram till det enkla och självklara.

Vår alldeles unika och personliga kombination av egenskaper gör att varje människa måste hitta sin egen väg i livet, sin egen sanning. Och tur är väl det, att vi inte är kopior av någon annan. Det väntar en enorm frihet i att förstå att det faktiskt är jag som är mästare över mitt eget välbefinnande. Men det är såklart frestande att tro att någon annan sitter inne med alla svar... 

Du behöver alltså hitta din egen kod. Att hitta sin egen kod kräver en del tålamod och arbete. Du kan gärna inspireras av andras koder, beprövad erfarenhet och forskning, men jobbet är ditt. Har du “tur” befinner du dig på exakt samma plats mentalt, känslomässigt, biologiskt och andligt som den som delar sin kod för dig och du kan “kopiera” den. Men i de allra flesta fall krävs anpassningar och att du skapar din egen variant med hjälp av en mängd olika koder. Och i takt med att vi mognar och växer kan vi behöver byta ut de koder vi hade igår, till nya koder som passar bättre inför nästa steg i livet.

Att vara en sökare på själens resa kan liknas vid att skala en lök. Varje lager rymmer sina egna utmaningar, anpassade för den utvecklingsnivå som jag befinner mig på. Och för varje lager kommer jag närmare och närmare kärnan av min existens. Det innebär att jag fått byta ut livsstrategier och "koder" efter hand som jag har lärt mig mer. Ett verktyg som fungerat utmärkt under en period har visat sig vara för trubbigt för nästa fas i livet.

Och det är i sin ordning! Lita på att saker kommer att yttra sig för dig i rätt takt, när tiden är mogen. Våga testa dig fram och själens resa blir en källa till glädje och förundran över att finnas till. Enkelt, men ändå svårt. Det är så livet är!

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.