Att väcka kundalini

Vill du väcka kundalini kraften inom dig? Kundalinresning, kundaliniyoga, kundalinisyndrom... vi reder ut begreppen!

Kundalini brukar kallas för ”medvetandets energi”. Termen betyder ”djupt ihoprullad” på sanskrit och har sitt ursprung i hinduistisk mytologi. Myten säger att energin är en gudinna vid namn Shakti som ligger ihoprullad som en eller två ormar längst ner vid vår ryggrad. Shakti är den skapande aspekten av gudomligheten och finns som en gnista i varje människa som kan antändas eller "väckas". Tändningen kan ske med hjälp av olika tekniker; yogaövningar, böner, meditation, andliga energiinitieringar (Reiki m.m). Kundaliniyoga är uttalat inriktad på att förbereda yogin för att resa kundalini, men även andra yogainriktningar kan syfta till detta.

Gnistan kan också tändas och expandera spontant eller utlösas av stress. Yogis och mystiker kan öva och förbereda sig ett helt liv efter för att resa denna slumrande energi, medan andra väcker den oavsiktlig i samband med t ex en livskris. Det finns alltså inget färdigt recept att följa, utan andlig mognad är något individuellt. Med Reiki så väcks energin alltid på ett mjukt sätt och till en grad som är perfekt för dig. Inga risker finns eftersom det inte sker någon komplett resning om du inte är redo för det.

När energin/gudinnan väcks så "reser sig ormarna” och om energin får färdas framgångsrikt från rotchakrat upp till kronchakrat så når människan upplysning när gudinnan Shiva förenar sig med guden Shiva i kronchakrat. Shiva är det rena medvetandet som i sin förening med Shakti tagit formen av energi i människans väsen. Resningen kan ske i en gradvis process över tid eller häftigt. En häftig resning ska inte försöka forceras eftersom vi behöver integrera energin utifrån den egna mognadsnivån. Forcering handlar om med vilken intention övningar utförs, till exempel att överdriva övningar p.g.a fixering vid att bli ”upplyst”. Andlig upplysning har inget egenvärde, du är varken mer eller mindre värd oavsett din andliga väg. Det är processen som har ett egenvärde. Lita därför på att universum vet vilken tajming som är perfekt för dig!

När resningen är komplett så når människans själ atman frälsning genom att bli en del av världssjälen brahman. Reinkarnationskedjan kan då brytas (för den som så vill). Samma perspektiv återfinns i den egyptisk/grekiska filosofin hermetismen, där människan anses innehålla en gudomlig ande-gnista som vi kan väcka och expandera (representeras av Hermes stav, se bilden). 

Hermes stav
Caduseus eller Hermes stav är den symbol som oftast används för mystiken kring kundalinienergins resning. Designen eller den så kallade blåkopian över ditt andlig DNA ligger latent och kan bli aktiverad. Huvudet på staven representerar kronchakrat, vingarna representerar andlig frigörelse och ormarna vårt dubbelstrandade DNA. Staven representerar Shushumna (indisk sanskrit för vänlighet) som är den främsta nadin/energikanalen i astral/känslokroppen. Nadin går parallellt längs med ryggraden. När kundalini väcks så aktiveras vårt andliga DNA. Resultatet är att vi aktiverar dolda gåvor, vårt sanna jag samt glömda minnen och talanger från tidigare liv. 

Blockeringar och kundalinisyndrom 
Om det finns många blockeringar i chakrasystemet så kan resningen bli tuff till följd av utrensningar, ibland kallat för kundalinisyndrom. Kundalinisyndrom kan vara en väldigt fysisk upplevelse av energi som rusar i kroppen men framför allt är det en existentiell och andlig smärta som kan ta sig uttryck av en "spiritual emergency". För den som har ett kundalinisyndrom där energin stegrats för fort kan Reiki och annan chakrabalansering hjälpa till att balansera kraften. Framför allt är det viktigt att lyssna till vad blockeringarna representerar. Vad behöver du för att komma vidare från denna fas i livet?

93695700-hjGN9png


Tips: I kursen 21-dagars chakrabalansering  ges verktyg för att öka din förmåga att kanalisera livsenergi och förbereda dina chakran på en stegring av kundalini.

Kundalini i biblisk tolkning
Flera mystiska skolor och religiösa kärnbudskap handlar om kundalini - att hitta himmelriket, nirvana eller liknande efter en initiering i ett djupt andligt medvetandetillstånd. I en biblisk tolkning av upplysningen så representeras energin av den helige ande och den symboliseras vanligtvis av en duva eller en eld. Jesus lärde att Guds rike är en kraft inom människan, när den heliga ande kommer över henne (Acts 1:8).  Alltså, samma princip som för kundaliniresningen som väcker individens andliga energi och reser den till fulländning. Själva ”resningen” genom chakrana kan översättas till det kristna ”själens mörka natt”, där en människans motiv, verklighetsuppfattning, förehavanden etc. prövas innan hon kan nå frälsningen (upplysningen). Det kan också liknas vid den katolska idén om skärselden, som är den plats som själarna befinner sig på för att sona sina synder innan de får tillträde till saligheten, fast här med den viktiga skillnaden att denna skärseld sker före döden och saligheten är något som kan nås i detta liv. ”Utrensningen” (dvs blockerad/tung/mörk energi samt egobaserade drivkrafter) kan bli tuff om personen har så kallade synder på sitt samvete. Synd kan med andra ord här förstås som att ha agerat utifrån egot och utrensningen av mörk energi är att släppa taget om energi med brist på ljus. Utrensningen/den mörka natten/skärselden är en förberedelse inför att kunna hantera och leva med upplysningen - det transpersonella kärleksmedvetandet.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.