Andlighet och meningen med livet ...

Sverige brukar kallas för "världens mest sekulariserade land", det vill säga avståndstagande till religion i samhällslivet. Samtidigt har svenskar i högre utsträckning än andra länder en tro på en livskraft eller högre makt. Vi är även ett av Europas mest mångreligiösa länder tack vare invandring från världens alla hörn. Men att vara religös är inte det samma som att vara spirituell eller andlig och att vara andlig är inte det samma som att vara religiös. Så vad innebär det att vara andlig?

Det verkar inte handla om att vara medlem i ett trossamfund. Drygt 60 procent av svenskarna är  medlemmar i Svenska Kyrkan men bara 23 procent av alla i Sverige menar att de tror på Gud. Medlemsskapet blir för en del en "kulturreligiositet" som handlar om att få delta i ceremonier som dop och giftemål, men utan djupare spirituell innebörd för flertalet. Anledningen är att man inte känner sig hemma i fasta trossystem och dogmer.  Istället uppstår ett andligt tomrum. Vad är meningen med allt?  För även för den som inte vill delta i formella, religiösa ritualer och ceremonier så finns känslan av en andlig dimension av tillvaron, som behöver näring.

En del hittar andligheten i att uttrycka sig i konst, musik eller litteratur. Andra i innerliga möten med människor eller djur och natur. Eller i ett altruistiskt engagemang för ett gott samhällsändamål. Kreativt skapande och all kärlek är en del av andligheten och livskraften. Åtskiliga icke-troende har en hög känsla av livsmening och är spirituella, fast de skulle aldrig välja att använda ordet "andlighet". Andra söker djupare förståelse för meningen med livet, en referensram att tolka sin livshistoria med. Det är då det spirituella sökandet får djup och vi inser att utforskandet inte tar slut. Det finns alltid flera lager att utforska i mötet mellan oss själva och livskraften i universum. 

Stressade personer brukar ha flera saker gemensamt. En av dem är brist på just mening och i förlängningen - andlighet. Och där det saknas meningsfullhet saknas också tillit. Brist på tillit till livet, till andra människor och till sig själv. Att hitta en mening med svåra saker som inträffat i livet är därför ett viktigt steg mot ökad hälsa och mindre stress. Att utforska sin andlighet behöver inte betyda att fastna i ett trossystem, utan att just hitta tilliten i en kaotisk och många gånger skrämmande värld.  Att kunna leva i en värld med både gott och ont, ljus och mörker, bra dagar och riktigt dåliga dagar, oerhörd glädje och avgrundsdjup sorg - men samtidigt ha känslan av att det finns en mening med det som sker. Psykiatern Viktor Frankl, en överlevare från koncentrationslägren, har skrivit en bok om detta i Livet måste ha mening. Rekommenderad läsning för alla andliga utforskare!

Ett folk som varit bra på att förstå värdet av att ha en mening med livet är Japanerna på ön Okinowa. Japaner är precis som svenskar högt sekulariserade, men de har något som kallas för "Ikigai" eller hemligheten bakom ett långt och hälsosamt liv.  Ön har nämligen ett ovanligt stort antal medborgare över 100 år gamla. Antropologer har visat att det dels beror på sunda mat- och motionsvanor, men också på grund av Ikigai som betyder "din anledning att finnas". Varför går du upp på morgonen? Vad är din mening och mål i livet? Denna anledning kan inbegripa en tro på Gud eller ej, det är inte avgörande. Avgörande är att ha tron på att mening finns. Och där det finns tro, där finns andlighet.

Lästips:
https://www.forskning.se/2017/04/12/svenskarna-tror-men-inte-pa-gud/


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.