Andliga insikter - med eller utan växter

Författarmöte | I dagens avsnitt av Magiskt tänkande möter jag och Patrik Stigsson författaren och shamanen Jörgen I Eriksson. Det blir ett samtal om den yttersta (och inre) verkligheten. Vi tar utgångspunkt i Jörgens bok om antropologen Carlo Castaneda. Castaneda studerade shamaner i Amerika och fick erfara den större verkligheten "nagualen", ofta med hjälp av psykedeliska växter. Vi ställer oss även frågan om heliga kraftplatser är beroende av våra egna energier, samt vad som egentligen är genuina budskap från "anden" kontra budskap från det egna omedvetna. Vad är en genuint mystisk upplevelse, som spräcker perceptionsbubblan för vårt alldagliga medvetande? Är det ett ”antingen-eller tillstånd” att vara i kontakt med mystiken, eller kan det som Jörgen kallar för perceptionsbubblan spricka upp i grader?
   Lyssna på avsnittet och delta gärna i den efterföljande diskussionen i Facebookgruppen Magiskt tänkande. 

// 

Efter-kommentar ur Reikiperspektiv:

Att öppna sitt tredje öga (spräcka perceptionsbubblan) är inte ett antingen- eller tillstånd, utan en process. Människan går inte från totalt mörker, till total upplysning, lika lite som hon går från ett ”vanligt” medvetandetillstånd till ett totalt gränslöst medvetande. En gradvis process är dessutom att föredra eftersom det annars kan bli en för svår upplevelse för det medvetna jaget att hantera. Detta kan vara bra att ha i åtanke för den som överväger att prova psykedeliska växter i healingsyfte. Det är just nu en växande trend kring att växter beskrivs som spirituellt förlösande substanser i allt från The Goop lab till Kärlek och Anarki. Brygden som marknadsförs, ”ayahuasca”, är narkotikaklassat i Sverige. Det finns exempel på när växter har hjälpt människor att kliva utanför sina egon och få djupa spirituella insikter. Men det kan även utlösa långvarig psykisk ohälsa eller till och med psykoser.

Genom ett naturligt helande med en Reiki-initiering, så blir kontakten med mystiken i stället alltid i lagom dos, perfekt för individen. Med växter kan vi aldrig på förhand säkerställa att doseringen blir rätt och effekten bra. Det behövs inte yttre substanser för att få andliga insikter om hur allt hänger ihop kring din egen livshistoria och universums hemligheter, tidigare liv och ditt framtida öde. Med exempelvis Kundalini reiki aktiveras upplysningens eld och du initieras i flera dimensioner av medvetande. Inget forceras utan insikterna mognar fram i sin egen takt. Ett transcendent tillstånd som uppnås genom Reiki eller annan meditation kan dessutom avbrytas. Vid droganvändning finns inte den möjligheten utan tillståndet fortgår utanför den egna kontrollen. Det är därför alltid förbundet med vissa risker. Låt bli, råder reikiterapeuten.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.