Du är inbjuden 

att drömma fram 

en ny värld.


är ett projekt om personliga och allmänna ödesfrågor,
om de blinda fläckarna i vår brytningstid. 

Vill du samtala om ämnena – välkommen till FB-gruppen Existens